Fizikatanítás az Eötvösben

A hatosztályos képzés első két évfolyamán az alapvető fizikai jelenségek megismerése, az érdeklődés felkeltése, a természettudományos megismerés alapvető eszközeinek  birtokba vétele az alapvető célunk.  Ehhez nagy segítséget jelent a csoportbontás,a sok kísérletezési lehetőség, a témanapok foglalkozásai, a szakkörök és a háziverseny.

A hatosztályos képzés 9. és 10. évfolyamán lehetőség van további csoportbontásra,  aszerint, hogy valaki érdeklődő csoportban, vagy inkább alapcsoportban szeretné tanulni a fizikát. Itt már tulajdonképpen előfakultációról van szó az érdeklődő csoportoknál,  ahol az egyes témaköröket mélyebben, alaposabban lehet tárgyalni, előkészítve ezzel a fakultációt.

A négyévfolyamos képzésünkben is lehetőség van csoportbontásban tanulni a fizikát a  természettudományos D, és a C osztályban, ahol a matematika mellett sokszor a  fizika lesz a másik fakultációs tárgy.

A fakultációs csoportokban alapvetően az emelt szintű érettségire készítjük fel a diákokat kis létszámú csoportokban, intenzív munkával. Iskolánk nagy hangsúlyt fordít arra, hogy fizikából érettségiző diákjainkat magas szinten készítsük fel a szóbeli érettségire is. Érettségi előtt két-két hét konzultációs idő áll diákjaink rendelkezésére, amikor tanári felügyelet mellett, önállóan elvégezhetik a szóbeli érettségi méréseit.


Ebben az időszakban a fizika előadóban az összeállított kísérletek —  szertárosunknak köszönhetően — nagy segítséget jelentenek, hogy a diákok készülését semmi ne zavarja meg. Középszinten rendszeresen szerepelnek saját készítésű eszközeink is. A mérésekről fényképes dokumentáció készül.

Évek óta sikerrel működik a szóbeli érettségi előtt megszervezésre kerülő, többnapos felkészítő táborunk, ahol diákjaink próbaszóbeli feleletekkel készülnek a vizsgára.