Erasmus+ 2020-as projekt

Iskolánk 2020-ban is sikeresen pályázott Erasmus+ KA1-e projektjének támogatására. Sajnos a képzéseken való részvételt a tavalyi vírushelyzet meghiúsította, és idén is sokáig kétséges volt, hogy meg tudjuk-e valósítani a pályázatban eredetileg szereplő mobilitásokat. Végül, jelentős helyszínt és a képzések tematikáját is érintő változásokkal ugyan, de a kollégák 2021 nyarán, illetve az őszi hónapokban részt tudtak venni olyan képzéseken, amelyek a projekt eredeti célkitűzései megvalósításához hozzájárulhatnak.

A projekt összefoglalása – részlet a pályázatból:

“Tovább a modern 21. századi iskola megteremtéséhez vezető úton: módszertani megújulás, idegen nyelvi készségekfejlesztése és az iskolai légkör javítása” – ezt a címet adtuk a budapesti Eötvös József Gimnázium 2020-as Erasmus+ KA1 projektjének, amelyben az intézmény kilenc szaktanára vesz részt, elsősorban nyelvtanárok és egy természettudományokat oktató kolléga. A projekt, ahogy ez a címben is megjelenik, folytatni kívánja az előző projekt által megkezdett utat, és erősen támaszkodik annak tapasztalataira. A projekt célja, hogy a résztvevők igényeinek kielégítése mellett hatékonyan hozzájáruljon az intézmény fejlesztési céljainak eléréséhez. Az intézményi célok középpontjában továbbra is olyan, a gimnázium szellemiségét és értékeit megőrző, modern, a digitális tudást, az idegen nyelvek ismeretét és a 21. századi készségek fejlesztését szem előtt tartó, tanulóközpontú pedagógiai gyakorlat megvalósítása áll, amely lehetővé teszi a diákok magas szintű felkészítését a 21. század és annak munkaerőpiaci kihívásaira. E célkitűzés végrehajtásához egyrészt szakmailag felkészült, jó mentálhigiénés állapotban
levő, motivált tantestületre van szükség, másrészt, ezzel szoros összefüggésben, olyan pozitív iskolai légkör kialakítására, amely lehetővé teszi, hogy az újító törekvések kibontakozhassanak.
A projektet alkotó szakmai továbbképzések és az angol nyelvtanfolyam hozzájárulnak e kettős igény kielégítéséhez. A kurzusokon érintett témák, elsősorban a tanulói motiváció növelése innovatív módszertan, digitális alkalmazások, a vizualitás, a humor, a kreativitás és problémamegoldás felhasználásával, a készségfejlesztés tanórai lehetőségei, a konfliktuskezelés és az iskolai erőszak megelőzésének eszközei, a tanárok motivációjának és jóllétének megőrzésére szolgáló életvezetési stratégiák, szorosan illeszkednek a vázolt intézményi célok megvalósításához. A résztvevők a képzések során egyrészt fejleszthetik pedagógiai kompetenciáikat, másrészt a nemzetközi környezetben fejlődik idegennyelv-tudásuk (különösen az angol nyelvi ismereteiket az angol munkanyelvű kurzusok, illetve az angol nyelvtanfolyam következtében), valamint országismeretük. Az új közeg a szakmai fejlődésük mellett pozitívan hat szociális és interperszonális készségeikre is. Az így feltöltődött, motivált, a 21. századi tanítási módszereket ismerő tanárok képesek a tanulóik motivációját növelni, akik így nagyobb kedvvel vesznek részt a tanulási/tanítási folyamatban. Ezáltal még eredményesebbek lesznek a tanórák, nő az oktatás minősége, javul a tanár-diák kapcsolat és mindkét fél elégedettsége. Mindez javítja az osztálytermi és iskolai légkört, ami az intézmény fontos célkitűzése, hiszen a tanárok és diákok jólléte, valamint az oktatás minősége ettől elválaszthatatlan”
 
Az Erasmus+ KA1 projekt Facebook oldala: https://www.facebook.com/e5vos.erasmus/

A résztvevő kollégák beszámolói a képzésekről – 2020.

Balga Nóra_Palermo_Szabadszavas_beszámoló.docx Fészki Viktória_Szabadszavas_beszámoló
Mihókné Gayer Judit Szabadszavas-beszámoló Mongyi Norbi_Szabadszavas_beszámoló
Nagy Csilla – Barcelona Szabadszavas_beszámoló Nagy Csilla Berlin-1 Szabadszavas_beszámoló
Palicz Éva Szabadszavas_beszámoló Sándor István szabadszavas beszámoló
Varga Sándor_Szabadszavas beszámoló Végh Anna Szabadszavas_beszámoló

A projekteket az Európai Bizottság támogatta. A kiadványokban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.