Egyéb tevékenységeink

Fizika szakkörök

A fizika tehetséggondozás legfontosabb terepe. Már a hetedikes és nyolcadikos korosztály számára is működik kísérletező szakkör. A 9. és 10. évfolyamon a kísérleti feladatok és a példamegoldás azonos hangsúlyt kap a szakköri munkában. Elsősorban ezekre a foglalkozásokra  építjük az Eötvös Napok fizika kísérleti bemutatóját.

A 11. és 12. évfolyamnál elsősorban az országos versenyekre való felkészítés a legfontosabb feladat. 12. évfolyamon az érettségi kísérletekre való felkészülésre is alkalmat biztosítunk a szakköri foglalkozásokon.

Fizika háziversenyek

Minden tanévben, öt háziversenyt szervezünk: ősszel a 11. és 12. évfolyam tanulóinak, tavasszal a 8., 9. és 10. évfolyamosoknak. A versenyek csapatverseny jellegűek.

A nyolcadikosok versenye a témanapokon belül zajlik, csapatverseny keretében. A 9. és 10. évfolyam, és a 11. és 12. évfolyam versenyében is az első fordulóban feladatlapot oldanak meg a versenyzők egyéni versenyben. A csapattagok eredményét összesítjük és a legjobb csapatok kerülnek be a kísérleti (döntő) fordulóba, ahol már csapatként működhetnek. A kísérleti fordulóban a csapatok több mérési feladatot oldanak meg, amiről jegyzőkönyvet készítenek. A harmadik feladatuk az úgynevezett párbaj. A tanárok által bemutatott kísérletre kell rövid előadás formájában magyarázatot adniuk minél szakszerűbben.

 

Fizika tanulmányi tábor

Iskolánkban nagy hagyományai vannak a tanulmányi táborok szervezésének. Minden évben 60-70 diák veszt részt a két turnusban megszervezésre kerülő táborban.

A tanulmányi tábor célja valamely tantárgyból érdeklődő, tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítani a tanév során tanult ismeretek elmélyítésére, további ismeretek elsajátítására, tanulmányi versenyekre, emelt szintű érettségire való felkészülésre, tehetséggondozásra. A tanulmányi táborokban folyó, nem hagyományos szervezésű órák lehetőséget biztosítanak a komplex, integrált, tevékenységbe ágyazott fejlesztésre, nevelésre. A kis csoportok ideálisak ahhoz, hogy a diákok és tanárok valóban közös munkával haladjanak előre, emellett nagymértékben fejlesztik a diákok szóbeli képességeit.

Minden évben több fizika szakcsoportot indítunk. A táborban a szakmai munka tanárok irányításával két-két óra délelőtti és délutáni elfoglaltságot jelentett a diákok számára.

Témanapok

Az Eötvös József Gimnáziumban minden évben négy alkalommal tömbösítve tartjuk az órákat úgynevezett témanapok keretében. A programban a fizika is helyet kapott, több évfolyamon is.

7. évfolyam: A foglalkozás célja, hogy a diákok megismerjék egy adott jelenségkör különböző megközelítéseit az egyes tantárgyak összefogásának segítségével.

Feldolgozott témáink a víz, a légkör fizikája, optika.

8. évfolyam: Már két év fizika tanulás tapasztalataival felvértezve először vesznek részt nyolcadikosaink (60 fő) az iskola fizika háziversenyén. 3 fős csapatokban 6 színhelyen kell elvégezniük 6 kísérleti feladatot. Ezek zömmel az órán látott demonstrációs kísérletek megismétlései, illetve egyszerűbb mérési feladatok. pl. hőtágulási együttható mérés, sűrűség mérés különböző módszerekkel, stb. Ezt a rendszert közel 10 éve működtetjük!

11. évfolyam: A gyerekek az 5. (választott) érettségi tárgy foglalkozásain vesznek részt 3 csoportban. A foglalkozások témái az érettségi követelményekhez igazodnak, így feladat- és tesztmegoldás, emelt szintű esszé – és tételkidolgozás és egy közép- illetve emeltszintű kísérlet a három téma, amit forgószínpad-szerűen járnak végig a fakultációra járó gyerekeink (általában (35-40 fő).

12. évfolyam: Végzőseink a próbaérettségiket írják a témanapokon, így a fizikát választók mindkét szinten éles körülmények között próbálhatják ki magukat.

Eötvös napi rendezvények

 Hagyományos Eötvös napi rendezvény a diákok által bemutatott fizika kísérletek alapján rendezett vetélkedő, ahol az érdeklődő diákok verseny keretében igyekeznek értelmezni a társaik által bemutatott kísérleteket.

Ugyancsak hagyománya van a régi Eötvös diákok és az iskola fizika tanárai által tartott fizikai tárgyú előadásoknak.

Nyílt napok, felvételik

Nagy fontosságot tulajdonítunk a felvételik gondos előkészítésének, eredményes lebonyolításának. Ezért munkaközösségünk aktívan részt vesz a felvételit megelőző nyílt órák bemutatóin, és a négyes felvételin a fizika is válaszható tantárgyként szerepel. A felvételin szakszöveg értelmezése és egy mérőkísérlet elvégzése illetve értelmezése szerepel.

Külső kapcsolatok

Már harmadik éve veszünk részt a Műszaki Egyetem Pro Progressio pályázatán, és egyrészt támogatást kapunk a szertárunk fejlesztésére, másrészt lehetőséget kapnak diákjaink az egyetem laborjainak , az ott folyó munkának a közelebbi megismerésére.

Évek óta visszük diákjainkat a paksi atomerőmű megtekintésére, s így alaposabb ismeretekre tehetnek szert ezen a napjainkban is kiemelt fontosságú területen.