Tanártörténelem

Iskolánk megalapítása óta világi (nem egyházi) iskola. Falai között soha nem kötötték dogmák a szabad gondolkodást. Tantestületére a kezdetektől fogva jellemző volt az új, a jobbító megoldások keresése. Amilyen nagy teljesítményre voltak képesek elődeink a haladás érdekében, az új megoldások kidolgozásában, olyan keményen ellenálltak még a központi akaratnak is, ha az visszalépést kívánt.

A több mint másfél évszázad alatt félezer pedagógus oktatott intézetünkben. Teljesen mindegy, mennyi ideig volt jelen, döntő többségük mindig mindent megtett a diákok boldogulásának érdekében. Büszkén mondhatjuk azt is, hogy jelentős számuk a tanítás mellett is jeleskedett az ország oktatási szintjének emelésében.

5372016
Simongáti Ágnes német

1. 1855 1861 Brechler Albert szabadkézi rajz
2. 1855 1861 Gebhart János német
3. 1855 1871 Dr. Kondor Gusztáv mennyiségtan
4. 1855 1857 Kőnig Móric term.rajz, geogr.mennyiségtan
5. 1855 1855 Martin Nándor hittan, magy.német, geomet.
6. 1855 1880 Dr. Szabóky Adolf hittan, magyar
7. 1855 1857 Faeth Alajos hittan,magy.,ném.mennyiségt.
8. 1855 1871 Preysz Móric vegytan
9. 1855 1861 Stern István földrajz. term.rajz, német
10. 1855 1861 Walser Ede mértani rajz,ábrázoló geom.
11. 1855 1860 Machowetz József mennyiségtan
12. 1855 1861 Pospischil Dénes mértani rajz
13. 1856 1861 Dr. Mayer Gusztáv természetrajz
14. 1856 1861 Petsching János szabadkézi rajz
15. 1857 1889 Ney Ferenc magyar
16. 1857 1860 Schwammel Ede történelem
17. 1857 1861 Subic Simon természettan
18. 1857 1892 Turcsányi János szépírás, magyar
19. 1858 1890 Szemlér Mihály szabadkézi rajz
20. 1860 1896 Ternyei (Eiber) Ferenc mértani rajz, ábrázoló geom.
21. 1861 1866 Hamar Leó természettan
22. 1861 1874 Kudelka István történelem
23. 1861 1861 Barsi Neumann József német
24. 1861 1862 Dr. Tóth Sándor természetrajz, latin
25. 1861 1887 Aujeszky Lipót természettan, magyar,számtan
26. 1861 1890 Strommayer Máté szabadkézi rajz
27. 1862 1871 Felsmann József német
28. 1862 1867 Mihálka Antal természetrajz
29. 1866 1905 Báthory Nándor természetrajz, ném., számtan
30. 1868 1879 Márgai Károly német
31. 1868 1899 Balló Mátyás vegytan
32. 1870 1880 Krisz Ferenc mértan, mértani rajz
33. 1871 1891 Dr Császár Károly mennyiségtan, francia
34. 1872 1896 Deme László mennyiségtan
35. 1872 1897 Dr. Kiss Gábor történelem, latin
36. 1873 1899 Dr. Harrach József magyar, német
37. 1873 1898 Lintner Lajos magyar, német
38. 1875 1911 Jablonszky János geográfia, történelem
39. 1878 1911 Kiss Ernő János mértani rajz
40. 1880 1904 Dr Riedl Frigyes magyar, német
41. 1880 1904 Dr. Kremmer Antal magyar, német
42. 1880 1911 Mendik Alajos francia
43. 1881 1911 Szépligeti Győző természetrajz
44. 1881 1915 Gellért Jenő magyar, német, történelem
45. 1882 1912 Feichtinger Győző mennyiségtan, mértani rajz
46. 1884 1896 Nagy Gyula Pál hittan
47. 1885 1899 Györök Leó György francia
48. 1887 1911 Dr. Kemény Xavér Ferenc természettan, mennyiségtan
49. 1890 1903 Berkes Imre természettan,mennyiségt,latin
50. 1890 1907 Feszl László mértan, szépírás, szabadk. r.
51. 1896 1912 Gruber Nándor termtan, mat., ábrázoló g.
52. 1897 1926 Milakovszky István hittan
53. 1897 1901 Kampis Lajos torna
54. 1898 1904 Dr. Baróti Lajos történelem
55. 1898 1911 Dr. Weszely Ödön magyar, német, filozófia
56. 1898 1923 Fertig Vilmos mat. ábrázoló g.
57. 1901 1921 Cserjesi Károly torna
58. 1902 1919 Dr Miklós Ferenc magyar, német, történelem
59. 1903 1938 Krausz Vilmos vegytan, természetrajz
60. 1903 1910 Kados Aladár természettan, mat.
61. 1903 1918 Dr. Kaiblinger Fülöp német, francia, szépírás
62. 1904 1913 Friedrich István történelem, latin
63. 1904 1910 Dr Ozorai Frigyes magyar, német
64. 1904 1939 Dr. Bodnár Gyula magyar, francia
65. 1905 1928 Kende István szabadkézi rajz
66. 1905 1911 Dr. Horváth Cyrill magyar, német
67. 1905 1942 Dr. Szmodics Hildegárd mennyiségtan, mértan
68. 1907 1924 Dr Erőss Lajos termrajz, földrajz, vegytan
69. 1907 1919 Dr. Nádai Pál magyar, német
70. 1908 1921 Dr. Patai József magyar, német
71. 1909 1924 Dr. Kopp Lajos mat. fiz.
72. 1909 1923 Dr. Haraszti Emil francia, német
73. 1909 1924 Bakonyi (Polczer) Kálmán mat. fiz.
74 1910 1920 Dr. Dobruczky János magyar, német
75. 1910 1918 Dr. Király György magyar, német
76. 1910 1944 Dr. Lázár Szilárd mat. fiz.
77. 1910 1920 Dr. SzFcs Adolf mat. fiz.
78. 1911 1922 Fekete Antal mat. ábrázoló g.
79. 1911 1942 Oberle Alajos tört. földrajz
80. 1911 1924 Dr. Szabó Ignác magyar
81. 1912 1921 Déri Zsigmond mat. ábrázoló g.
82. 1912 1918 Lénárd Imre szabadkézi r. mértani r.
83. 1912 1935 Dr. Lehel István magyar, német
84. 1913 1918 Dr. Honti Rezső német, francia
85. 1913 1942 Dr. Kertész Manó magyar, német
86. 1914 1924 Gyulai Aladár mgyar, német
87. 1915 1948 Dr. Bíró Ferenc tört. földr., szépírás
88. 1915 1924 Dr. Zolnai Béla magyar, német, francia
89. 1917 1932 Cservenka Károly francia, német, ének
90. 1918 1933 Farkasfalvi Imre szabadkézi r. mértani r.
91. 1918 1924 Dr. Baranyai Zoltán német, latin
92. 1918 1944 Dr. Búzás Viktor magyar, német, latin
93. 1919 1922 Dr. Velledits Lajos magyar, német, francia
94. 1919 1938 Németh Lajos mat. mértan
95. 1919 1943 Seregy Lajos mat. ábrázoló g.
96. 1919 1946 Flóri Miklós magyar, német
97. 1920 1940 Dr. Révész Emil magyar, német
98. 1920 1949 Hardi (Friedrich) Alajos német, francia
99. 1920 1930 Bárczi Géza magyar, francia
100. 1920 1949 Dr. Medvigy Cyrill történelem, földrajz
101. 1920 1922 Zombory Andor magyar, német
102. 1920 1925 Ujhelyi Sándor testnevelés
103. 1921 1951 Áts Sándor Béla testnevelés
104. 1921 1941 Hittrich József mat., fiz
105. 1192 1923 Dr. Németh Sándor magyar, francia, latin, görög
106. 1921 1949 Schoket Ödön testnevelés
107. 1922 1951 Székely Károly magyar, német
108. 1922 1941 Remsey Győző mat. ábrázoló g.
109. 1922 1924 Dr. Haury István történelem, földrajz
110. 1924 1941 Dr. Erődy Kálmán történelem, földrajz
111. 1924 1947 Dr Zalányi Béla természetrajz, földrajz
112. 1926 1931 Szabó Imre hittan
113. 1926 1952 Kubinyi Bertalan szabadkézi rajz
114. 1926 1945 Miklós János földrajz,term.rajz, kémia
115. 1929 1946 Petrusz János testnevelés
116. 1930 1950 Simon Ferenc magyar, francia
117. 1931 1934 Dr. Glatz Károly magy., ném., famFhely gyak.
118. 1931 1938 Prochnow Endre hittan
119. 1931 1938 Ádám Jenő ének,magyar,ném,történelem
120. 1933 1947 Dr. Vörös István magyar, történelem, latin
121. 1933 1939 Garzó Bertalan szabadkézi rajz, mértani rajz
122. 1935 1940 Dr. Szaiber József latin, német
123. 1936 1945 Paál Ákos szabadkézi rajz
124. 1937 1945 Dr. Alexits György mat., fiz.
125. 1938 1948 Perényi ((Preisinger) László ének
126. 1939 1947 Dr. Tokaji Nagy Béla természetrajz, földrajz
127. 1939 1941 László Gábor hittan
128. 1940 1953 Dr. Dombi József történelem, földrajz
129. 1940 1941 Dr. Farkas László történelem, földrajz
130. 1940 1953 Filla István történelem, latin
131. 1940 1949 Dr. Kisbán Emil magyar, latin, orosz
132. 1941 1942 Dr. Turányi Ferenc német, latin
133. 1941 1946 Ghymes Béla mat., fiz.
134. 1941 1954 Gáspár Albert mat., fiz.
135. 1941 1947 Dr. Gyalmos János magyar, latin
136. 1941 1949 Megyer (Mayer) Szabolcs magyar, latin
137. 1941 1942 Gyetvai Géza hittan
138. 1942 1957 Kollár József magyar, történelem
139. 1942 1956 Dr. Nemes Árpád történelem, földrajz
140. 1942 1944 Dr. Ruppert István hittan
141. 1943 1952 Pechan Alfonz mat., fiz.
142. 1943 1950 Dr. Kutassy János magyar, történelem
143. 1944 1947 Bartos Géza testnevelés
144. 1944 1953 Csoma Zsigmond mat., fiz.
145. 1944 1957 Virág János történelem, latin, görög
146. 1944 1946 Jászberényi Antal mat., fiz.
147. 1945 1945 Tarján Ferenc mat., fiz.
148. 1945 1949 Bárdos György ének
149. 1945 1946 Dr. Kornis Ferenc magyar, német
150. 1945 1968 Pályi Sándor természetrajz, vegytan
151. 1945 1950 Török Tivadar rajz
152. 1945 1946 Veszelszky Béla rajz
153. 1946 1950 Dr. Haán György magyar, német
154. 1946 1950 Iván László mat., fiz.
155. 1946 1950 Dr. Kaplonyi István magyar, latin
156. 1946 1950 Dr. Komlós Aladár magyar, latin
157. 1946 1949 Székely Béla magyar, német
158. 1946 1949 Szilas László mat., fiz.
159. 1946 1965 Dr. Vágfalvy Béla történelem, latin
160. 1946 1970 Harmath József testnevelés
161. 1947 1949 Dr. Szentágotay Rudolf biológia
162. 1947 1950 Wéber István ének
163. 1947 1952 Dr. Kaiser László földrajz, biológia, vegytan
164. 1947 1952 Kováts Gyula magyar, latin
165. 1948 1949 Dr. Báti László angol
166. 1948 1949 Lestyán Lajos testnevelés
167. 1948 1952 Szathmáry István biológia, művészettörténet
168. 1948 1949 Veő László angol
169. 1949 1952 Abád József mat. ábrázoló g.
170. 1949 1952 Dr. Balassa László magyar, francia, orosz
171. 1949 1951 Dr. Fogarasi Miklós orosz
172. 1949 1951 Gönczi László orosz
173. 1949 1952 Dr. Koczkás Ferencné mat., fiz.
174. 1949 1950 Mészáros Lajos orosz
175. 1949 1950 Porcsalmy Zoltán mat., fiz.
176. 1949 1952 Scheitz Emil orosz, latin, német
177. 1950 1951 Dr. Fodor Márk természetrajz, filozófia
178. 1950 1951 Dr. Gáspár Gyuláné matematika
179. 1950 1955 Dr. Göndöcs László mat., ábrázoló g.
180. 1950 1951 Győri János történelem, latin
181. 1950 1952 Keller Lászlóné magyar, német. francia, latin
182. 1950 1951 Dr. Komor Ilona német, latin
183. 1950 1957 Dr. Kováts Gyula orosz. latin, francia, filozófia
184. 1950 1951 Simonyi Endre mat., fiz.
185. 1950 1951 Dr. Személyi Kálmán mat., fiz.
186. 1951 1953 Belia Györgyné magyar, történelem
187. 1951 1953 Bender Leventéné mat., fiz.
188. 1951 1953 Török Lászlóné német, francia
189. 1951 1952 Dr. Lengyel Dénes magyar
190. 1952 1961 Dr. Donászy Ferenc történelem, latin
191. 1952 1954 Gyimesi Lászlóné orosz
192. 1952 1976 Kádár E. Gabriella biológai, földrajz
193. 1952 1980 Dr. Járó Zoltánné magyar, latin
194. 1952 1959 Dr Kondói Kiss József földrajz, biológia
195. 1952 1957 Dr. Soós Júlia magyar, francia
196. 1952 1961 Dr. Szalay Béla mat., fiz.
197. 1952 1959 Sain Márton mat., fiz.
198. 1953 1954 Dankai Elek történelem, földrajz
199. 1953 1965 Feldmayer Irma történelem, latin
200. 1953 1959 Győriványi Sándorné magyar, német
201. 1953 1964 Hámori Miklós mat., fiz.
202. 1953 1959 Horváth Jolán mat., fiz.
203. 1953 1954 Kosztka Antalné mat., fiz.
204. 1953 1966 Lakatos Béla orosz, német
205. 1954 1956 Bíró Katalin francia, latin
206. 1954 1957 Garai Andrásné kémia, biológia
207. 1954 1965 Dr. Udvaros József magyar, latin
208. 1954 1959 Pálvölgyi Richárd mat.,fiz
209. 1955 1980 Dr. Nagy Miklósné mat.,fiz.
210. 1955 1969 Gulovich Izabella orosz
211. 1955 1956 Hollós Sándor mat., ábrázoló g.
212. 1955 1957 Antall József magyar
213. 1955 1956 Soós Attila magyar, német, orosz
214. 1955 1957 Dr Kun-Kuti Márton mat., fiz.
215. 1955 1959 Bárányos Istvánné biológia, kémia
216. 1956 1957 Karsai Elekné magyar, történelem
217. 1956 1957 Záborszky József ének
218. 1956 1958 Berzsák Béla történelem
219. 1956 1974 Fehér Istvánné testnevelés
220. 1956 1971 Szécsi Gáspár történelem, földrajz
221. 1956 1959 Dr. Kindlovits Kálmánné történelem, földrajz
222. 1956 1961 Dr. Sólyom Mihály matematika
223. 1956 1961 Dr. Prutek György mat., fiz
224. 1956 1956 Lóránt Endre magyar, francia
225. 1956 1957 Bátki Gizella –
226. 1957 1980 Imrecze Zoltán mat., fiz.
227. 1957 1967 Héja Margit magyar, német, olasz
228. 1957 1969 Gergely Miklós magyar, orosz, angol
229. 1957 1958 Kottay Ferenc történelem, földrajz
230. 1957 1983 Dr. Józsa Zoltán magyar, történelem
231. 1957 1964 Kvassay Mária magyar, orosz, francia
232. 1957 1959 Kővári Istvánné biológia, földrajz
233. 1957 1958 Balda Béla magyar, német
234. 1957 1967 Hamza Tibor rajz, műv.tört., ábrázoló g.
235. 1957 1962 Simonffy-Tóth Ernő orosz
236. 1957 1978 Solymár János történelem, pedagógia
237. 1957 1960 Szabó László magyar, történelem
238. 1957 1961 Tamás Attila magyar, német
239. 1957 2000 Varga László testnevelés, gépírás
240. 1957 1989 Dr. Vida Gáborné biológia, kémia
241. 1957 1962 Borbély György történelem, foldrajz
242. 1957 1960 Kiss István magyar francia
243. 1957 1960 Rudolf Péter ének
244. 1957 1961 Gehér József mat., fiz.
245. 1957 1959 Gábor Glória orosz
246. 1957 1957 Koncz Jánosné orosz
247. 1957 1957 Jovanovich Miklósné biológia, kémia
248. 1958 1968 Gerhardt Béláné tört., földrajz, mFv-tört.
249. 1958 1969 Dr Hlaváts Elinor földr.,biol,német, angol
250. 1958 1986 Jobbágy Károly orosz, könyvtár
251. 1958 1964 Kubinyi László magyar, német
252. 1958 1961 Szentgyörgyi Tibor tört. földrajz, filozófia
253. 1958 1976 Wachulik Béla német, magyar
254. 1958 1963 Kaszás Ferenc német, orosz,latin
255. 1958 1974 Zentai Károly mat., fiz
256. 1959 1988 Dr Habuda Miklósné orosz, történelem
257. 1959 1961 Mihalcsó Miklós történelem
258. 1959 1966 Bánkuti Béla mat., fiz.
259. 1959 1962 Csank Lajos mat., ábrázoló g.
260. 1959 1961 Gyulai Tamásné magyar, orosz
261. 1959 1963 Hercegi Károly magyar
262. 1959 1961 Lőrincz András történelem, földrajz
263. 1959 1985 Orosz József kémia, fizika
264. 1959 1962 Timár József német, orosz, angol, latin
265. 1959 1964 Geczkó Tivadar biológia
266. 1959 1962 Dr. Borsányi Károly történelem, latin
267. 1960 1964 Dr. Mérő József földrajz, biológia
268. 1960 1961 Dr Balthazár Béla szakoktató
269. 1960 1981 Dr. Bánhegyi György kémia, latin, görög
270. 1960 1961 Dr. Végh Endre tört., földrajz, szakoktató
271. 1961 1969 Csuka József történelem, pedagógia
272. 1961 1983 Elekes József német, magyar, latin
273. 1961 1983 Lorencz Terézia magyar, német
274. 1961 1969 Korhecz Imre mat., fiz
275. 1961 1965 Puskás Sándorné tört., filozófia, pol.gazd.
276. 1961 1967 Szabó József magyar, szlovák
277. 1961 1998 Joachim György orosz
278. 1961 1962 Kiefer Ferenc mat.,fiz., német, francia
279. 1961 1970 Alpári Ágnes magyar, orosz
280. 1961 1962 Kovács Lászlóné mat., fiz.
281. 1961 1963 Lugossy Jenőné ének
282 1961 1965 Széplaki Jenőné mat., fiz.
283. 1962 1964 Dr Fodor József történelem, földrajz
284. 1962 1984 Veres Mihályné mat., fiz.
285. 1962 1996 Gara Ernőné matematika
286. 1962 1964 Kósa Ferenc orosz, angol
287. 1963 1974 Kelléry Lajos angol,magyar, német
288. 1963 1971 Bánhegyi Zoltán mat., ábrázoló g.
289. 1963 1966 Czibulka Gyuláné mat.,fiz.
290. 1963 1972 Dr Valló Józsefné magyar, német
291. 1963 1973 Szűcs Gergely Miklós ének
292. 1964 1976 Paál József mat.,fiz.
293. 1964 1965 Lengyel József történelem, filozófia
294. 1964 1970 Sós Péterné orosz, francia
295. 1964 2001 Turák Jánosné magyar, történelem
296. 1965 1988 Török Ernő történelem
297. 1965 1988 Tábor Istvánné orosz, földrajz
298. 1965 1973 Duska Mária kémia, fizika
299. 1965 1968 Lakatos Kálmán magyar, angol
300. 1965 1966 Hegedűs Lászlóné orosz, francia
301. 1965 1978 Mocsári Gyuláné magyar, történelem
302. 1967 1975 Dr. Páldi Andrásné orosz
303. 1967 1968 Ambrózy László rajz
304. 1967 1994 Dr. Klug Ottóné mat., fiz.
305. 1967 1989 Dr. Koncz Jánosné német, magyar
306. 1967 1970 Szabados Józsefné mat., fiz.
307. 1967 1973 Kellner Dénes mat., fiz
308. 1967 1969 Fekete Antal műhelyvezető
309. 1968 2002 Dr. Zelcsényi Béláné biológia, földrajz
310. 1968 1975 Dr. Sárközy Péter magyar, olasz
311. 1968 2004 Szabó B. Istvánné orosz, magyar, cseh
312. 1968 1989 Zsombori Ibolya magyar
313. 1969 1978 Muraközi Emil orosz, történelem, magyar
314. 1969 1997 Bíró Ferencné történelem
315. 1969 1976 Péch Zoltán biológia, földrajz
316. 1969 1970 Szász Viktória orosz, angol
317. 1969 1983 Kováts Tibor rajz
318. 1969 1983 Járomi József történelem, mFhelyvezet(
319. 1969 1984 Joachim Györgyné mat., fiz.
320. 1969 1973 Dr Buday Árpád ábrázoló geometria
321. 1970 1973 Boreczky Elemérné magyar, angol
322. 1970 2011 Doba László magyar, orosz
323. 1970 2013 Kádár Sándor testnevelés
324. 1970 1982 Molnár Győzőné orosz
325. 1970 1975 Horváth Zsolt magyar, francia
326. 1971 1989 Kovács Károlyné mat., fiz.
327. 1971 1984 Jónás Éva biológia, kémia
328. 1972  2015 Somfai Zsuzsa mat., fiz.
329. 1973 2004 Zatykó Mária magyar, angol
330. 1973 2009 Hegedűs Katalin kémia, fizika
331. 1974 1975 Puskásné Ispán Franciska ének
1982 1989
332. 1974 2002 Horváth Istvánné testnevelés
333. 1974 2013 Kádárné Nagy Erzsébet testnevelés
334. 1974 1984 Lugosi Ágnes orosz, francia
335. 1975 1980 Dr. Sárközy Péterné magyar, olasz
336. 1975 2013 Kiss Mária magyar, orosz
337. 1975 1988 Varga Ferencné angol, ének
338. 1975 1981 Patakiné Deák Márta ének
339. 1976 1984 Barek István történelem, latin
340. 1976   Varga Balázs mat., fiz.
341. 1976 1978 Bíróné Udvari Katalin orosz, német
342. 1978 2011 Mátráné Mester Klára német, magyar
343. 1978 2000 Dr. Török Jánosné biológia, kémia
344. 1978 2013 Dr. Tatár Béláné történelem, orosz
345. 1978 1982 Görgényi István angol
346. 1979   Paizs (Füvessy) Zsuzsanna angol, földrajz, filozófia
347. 1979 1983 Zombori Veronika angol
348. 1980 1983 Kovács Zsuzsa olasz, magyar
349. 1980 1991 Paulik Ernőné német, testnevelés
350. 1980   Gyengéné Beé Andrea mat., fiz.
351. 1980 2004 Dr. Kósa Lászlóné mat.,fiz.
352. 1980 1982 Petneki Jenő ének
353. 1981 1988 Őri István mat., fiz.
354. 1981 1988 Széll Rozália biológia, kémia
355. 1982 1983 Bodorkos Anna német
356. 1982 1984 Amaczi Viktorné magyar, orosz
357. 1982 1984 János Éva angol
358. 1983 1987 Dr Pósa Lajos matematika
359. 1983 1989 Paizs Péter rajz
360. 1983   Lászayné dr. Martos Ida történelem
361. 1983 1990 Jónás Frigyesné német
362. 1984 1990 Uzsoki Andrea Mária angol
363. 1984   Tisza László földrajz, történelem
364. 1984  2015 Csáfordi Magdolna orosz, magyar
365. 1984 1987 Perjésiné Profant Judit német
366. 1984 1990 Pongrácz András mat., fiz.
367. 1984 1986 Szabolcsi János magyar, francia
368. 1984 1989 Dömsödi Jánosné magyar
369. 1984 1985 Ballér Piroska latin, magyar
370. 1984 2000 Nagy Zsuzsa mat., fiz.
371. 1984 1985 Parcz Ferenc olasz
372. 1984 1991 Szilágyi Sándor orosz
373. 1985 1986 Szili Sándor orosz
374. 1985   Ferenczyné Molnár Márta kémia, fizika
375. 1985   Imre Flóra magyar, latin, görög
376. 1985 1986 Ilku Zsuzsa német
377. 1985 1986 Székelyhidiné Miski Amikó angol
378. 1985 1988 Máthéné Kaminek Andrea német
379. 1985   Zupánné Fila Edit mat., fiz.
380. 1986   Demeter Katalin magyar, francia
381. 1986 1992 Gavoldi Enrico olasz
382. 1986 1990 Dr Xantus László magyar
383. 1986 1987 Szabóné Horváth Márta orosz
384. 1986 2013 Molnár Gáborné könyvtár, magyar
385. 1986 1998 Kovács Csaba mat., fiz.
386. 1986   Hunfalviné Bognár Anikó német, orosz
387. 1986 1995 Harsányi Tamás orosz, történelem
388. 1986 1992 Dr. Szűcs Ágnes angol
389. 1987   Varga János angol, magyar
390. 1987 1992 Kiss János orosz
391. 1987  2015 Misius Magdolna magyar, francia
392. 1987 1992 Nagy Attila Csaba rajz
393. 1988 1990 Bereczky Tamás német
394. 1988 2003 Nagy Éva biológia, kémia
395. 1988   Sas Tamás mat., fiz.
396. 1988 1991 T. Nagy Gyöngyi orosz
397. 1988 1990 Szijj Ferenc német
398. 1989 1993 Jelli János technika
399. 1989 2012 Juhász Istvánné biológia, kémia
400. 1989   Balga Attila mat., fiz.
401. 1989 1999 Kormos József technika, filozófia
402. 1989 1991 Antal György ének
403. 1989 2011 Kincsné Simonyi Zsuzsa német
404. 1988   Moss László magyar, tört.
405. 1990   Herber Attila magyar, tört.
406. 1990 1993 Gyenizse Zsuzsa mat., fiz.
407. 1990   Mihókné Gayer Judit német, magyar
408. 1990   Oláh Katalin angol
409. 1990 1991 Sturmann Ágnes német
410. 1990 1991 Hetyei Judit német
411. 1990 1992 Nagy Zoltán biológia, kémia
412. 1990   Sándor István biológia, kémia
413. 1991   Lévayné Izsák Éva mat., fiz.
414. 1991   Hegedüs Ilona angol, magyar
415. 1991   Lánczky Edit ének
416. 1991   Nagyné Holik Tünde angol, történelem
417. 1991   Németh Katalin angol
418. 1991 2011 Patziger Miklósné német
419. 1991 2000 Wágnerné Hertrich Ágnes német
420. 1992   Molnár Ágnes magyar, német
421. 1992   Feke Zsolt mat.,fiz
422. 1992 1995 Deli Zsuzsa angol
423. 1992 1995 Kurucz István rajz
424. 1992 1997 Lomnicziné Marosvári Éva földrajz
425. 1993   Márkusné Ihász Sarolta könyvtár
426. 1993   Fehérváriné Párkányi Magdolna angol, francia
427. 1993 1997 Szedlmayer Beáta olasz
428. 1993 2023 Schmieder László mat., fiz., informatika
429. 1994   Katona Eleonóra matematika
430. 1994 1996 Nagy Béla magyar
431. 1994 1996 Menyhért Anna magyar, angol
432. 1994 1997 Lovas Eszter francia
433. 1995 2013 Kiss Mihály rajz
434. 1995   Bödör Zoltán angol
435. 1995   Polákovits Nándor olasz
436. 1995 1997 Mizsei Zoltán ének
437. 1995 1996 Kelen Balázs biológia, kémia
438. 1995 1997 Datner Katalin francia
439. 1995   Szeredás Lőrinc magyar, orosz
440. 1995  2013 Czövekné Veréb Judit német, magyar
441. 1995 2001 Rochlitz Bernadett német
442. 1996 1997 Richné Bárdos Éva
443. 1996 1997 Horányi Zsuzsanna német
444. 1996 1999 Tombor Tibor német
445. 1996 2013 Halász Ágnes matematika
446. 1996 2006 Nadrainé Horváth Katalin kémia
447. 1996 1999 Mészáros Balázs történelem
448. 1997 1999 Gyöngyösi Itala matematika
449. 1997 1998 Varga Sándor történelem, francia
2002
450. 1997 1998 Talabér Emese ének
451. 1997 2001 Dr Lápossyné Pálmai Enikő olasz
452. 1997 2001 Vörös Ildikó angol
453. 1997 2011 Hideg Csaba angol, német
454. 1997   Baranyai Balázs földrajz
455. 1997 1998 Simon István magyar
456. 1997  2014 Lelkes Gusztáv számítástechnika
457. 1998 2000 Somogyi Gabriella matematika
458. 1998   Bacsó Péter magyar
459. 1998   Kertész Rita francia, magyar
460. 1999 2007 Dr Patkósné Tóth Zsusa könyvtár
461. 1999   Tar Imre tört., földrajz,közgazdaságtan
462. 1999 2003 Tokodi Péter latin
463. 1999 2000 Karaszi Katalin ének
464. 1999 2006 Schreiner Dénes filozófia
465. 1999   Hidegné Becker Andrea angol
466. 1999  2014 Szántó Ágnes matematika
467. 1999 2000 Barna Andrea angol
468. 2000 2001 Tupi Zoltán mat., fiz.
469. 2000   Eszes Valéria magyar
470. 2000   Szász Péter testnevelés
471. 2000   Solymoss Miklós biológia
472. 2000 2003 Blaskó Ágnes magyar
473. 2001  2013 Kotáné Petneházy Lívia kémia, fizika
474. 2001   Dancsó Éva kémia
475. 2001   Forgács Róbert magyar
476. 2001  2015 Pajor Gáborné testnevelés
477. 2001   Gombos Valéria német
478. 2001   Szabó Csilla Mária pszihológia
479. 2001 2010 Ujvári Zsuzsanna anagol
480. 2001   Várhegyi Anna kémia,biológia
481. 2001   Nagy Csilla számítástechnika
482. 2001   Dr. Hillné Benkó Katalin matematika
483. 2002   Illés János mat., fiz.
484. 2002 2003 Látos Helga kémia
485. 2002   Bögös Eszter angol
486. 2002   Wootsch Melinda olasz
487. 2003 2005 Angyal Zsuzsanna földrajz
488. 2003   Gulyás Erzsébet matematika, fizika
489. 2003 2006 Sonnenvend Gergely latin
490. 2003   Szász Réka matematika, angol
491. 2003 2008 Varga Balázs angol
492. 2003  2006 Berczelédi Réka biológia, kémia
493. 2003 2005 Balassa Márton számítástechnika
494. 2003 2005 Hegedűs Zoltán számítástechnika
495. 2003  2014 Kovács Zoltán számítástechnika
496 2003 2011 Simongáti Ágnes német
497 2003 2004 Megyeri Zsuzsa olasz
498 2004   Szatmári Botond filozófia
499 2004   Kampós András történelem
500 2005 2010 Kovácsné Csányi Csilla biológia-kémia
501 2005   Bujtás Anna matematika-latin
502 2006 2009 Losoncz Melinda német
503 2006   Tóthné Tarsoly Zita biológia-kémia
504 2007   Hajdú Zoltánné biológia-kémia
505 2007 2010 Jankovics László ének
506 2007   Matula Ilona biológia-kémia
507 2007 2009 Oláh Zsuzsa biológia-kémia
509 2008   Szeiman József földajz-történelem
510 2008 2010 Náray Szabó Ágnes olasz
511 2009   Péter Dávid angol
512 2009   Sznopek Martin német
513 2009  2015 Gonda Zsuzsa magyar
514 2010   Andrékó Andrea matematika, fizika
515 2010  2015 Paizs Péter rajz
516 2010   Karaszi Katalin ének
517 2010  2012 Do Dinh Laura magyar
518 2010   Boldizsár Gergely rajz és vizuális kultúra
519 2010   Berczelédi Réka biológia, kémia
520 2011 2012 Kulejka Károly informatika
521 2012   Losoncz Melinda német
522 2013   Kedves Júlia történelem, földrajz
523 2013 2014 Zságer László angol
524 2013   Miléné Papp Ágota testnevelés
525 2013   Orenstein József testnevelés
526 2013   Deák Anna matematika
527 2013   Kiss Csaba angol
528 2014   Márton Annamária matematika, fizika
529 2014   Szabóné Lukács Andrea német
530 2014   Szarka Eszter magyar
531 2014   Székely Péter matematika
532 2014   Kovalcsik István informatika
533 2015   Klima Gábor rajz
534 2015   Tóth Andrea testnevelés
535 2015   Szabó Barbara francia
536 2015   Némethné Tudja Éva matematika, fizika
537 2015   Lakatos István magyar


A tanárok névsora ABC rendben: tanárok névsora 1860-2013