A munkaközösség tagjai

 

Munkaközösségünk minden tagja tapasztalt, egyetemi diplomával (és többen másoddiplomával) rendelkező, európai nyelveket is beszélő (angol, francia, német) pedagógus. Általában mindkét tantárgyunkat folyamatosan tanítjuk mind a 6-, mind a 4-évfolyamos oktatási formában, a mindenkori órafelosztásnak illetve az életkori sajátosságoknak megfelelően.
Van közöttünk rutinos tankönyvíró, tapasztalt bíráló, országos tanulmányi versenyekre kiemelkedően sikeresen felkészítő, valamint rendszeresen táboroztató, tudományos klubot, versenyt rendező, nemzetközi kapcsolatokkal, konferenciaszervezési rutinnal rendelkező vagy éppen az iskolavezetésben illetve a közoktatás irányításában is sokat tapasztalt kolléga. Munkaközösségünkből már 3 kollégánk munkáját ismerte el a gimnázium Eötvös-gyűrűvel. (Török Jánosné, Nadrainé Horváth Katalin, Juhász Istvánné)

Mindannyian rendelkezünk osztályfőnöki tapasztalatokkal, közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra jogosító vagy érettségi elnöki, mentortanári továbbá közoktatási szakértői képesítéssel.
Szakmai ismereteinket külső és belső továbbképzéseken folyamatosan fejlesztjük és igyekszünk azt munkánk során kamatoztatni. Részt vettünk a gimnázium Pedagógiai Programjának, Minőségirányítási Programjának, Környezeti-nevelési Programjának, a 6- és 4-évfolyamos oktatás reformprogramjainak és a legújabban bevezetésre került nyelvi tagozatos (5 évfolyamos) osztály tantervének kidolgozásában.
Korábbi ill. nyugdíjba vonult kollégáinkkal is folyamatosan kapcsolatot tartunk. Szakmai munkánkat felkészült laboráns segíti.

név e-mail
Berczelédi Réka  köz.munka koordinátor berekareka@gmail.com
Dancsó Éva mestertanár kodan56@freemail.hu
Ferenczyné Molnár Márta mentortanár ferenczy.marti@gmail.com
Hajdú Zoltánné Klug Viktória  osztályfőnök  11.d vikili@freestart.hu
Matula Ilona  mk. vezető, mestertanár matula.ilona.2@gmail.com
Sándor István  honlapfelelős osztályfőnök 10.d isandor.ejg@gmail.com
Solymoss Miklós  osztályfőnök 9.d solymossm@gmail.com
Tóthné Tarsoly Zita osztályfőnök 9.c zitatarsoly@gmail.com
Várhegyi Anna  pályaválasztási tanácsadó varhegyi.anna@t-online.hu