Tantestület

“Egy iskola arculatát és hangulatát alapvetően meghatározza annak tantestülete. Szürke, unalmas, a világ változásai iránt érdektelen tanárok keze alatt ritkán nevelődnek olyan céltudatos, érdeklődő diákok, akik az életben könnyen megállják a helyüket! Egy tantestület akkor jó, ha minden diák meg tudja találni a tagjai között az éppen neki legmegfelelőbb tanárt, olyat, aki a felnőtté válásában segíteni tud, olyat, akihez bizalommal fordulhat. Az iskola nemcsak tanít, hanem nevel is. Az iskola tanárainak együttesét nem véletlenül nevezik nevelőtestületnek. A tanárok sokasága még nem jelent tantestületet, csak akkor válik azzá, ha tagjai azonos módon ítélik meg az emberi értékeket és hibákat, és ha a közösség egységes a követendő emberi normák közvetítésében. Ez a kialakult, a tantestület által elfogadott egységes normarendszer adja meg az iskola arculatát.” (Hegedűs Katalin, iskolánk nyugdíjas tanára)

Jelenleg 80 pedagógus tanít iskolánkban. Fontosnak tartjuk tantestületünk szerkezetének egyensúlyait. Figyelünk arra, hogy mindig megfelelő legyen a tapasztaltabbak és pályakezdők aránya (átlagéletkorunk 42 év), és szerencsésnek mondhatjuk magunkat abban is, hogy testületünk majd 40%-a férfi. A közösségformálást hagyományosan fontosnak tartjuk.

Különlegességünk – és egyben a kötődést is jól mutatja –, hogy a tanárok közül 24 iskolánkban végzett. Szakmai felkészültségünket talán igazolja, hogy 14 tanárunk írt tankönyvet vagy jegyzetet, 20 tanárunk emelt szintű vizsgaelnök, 5 szakértő, hetünknek van szakvizsgája. Többen részt vesznek a pedagógiai intézetek munkájában, a szaktanácsadásban.

Iskolánk nemcsak a diákok közösségépítését, hanem a tanárok közösségi szellemét is fontosnak tartja, hiszen ez az együttműködés hozza a legnagyobb eredményeket. A mai rohanó világban is igyekszünk tanárainknak minél több olyan lehetőséget adni, amikor együtt lehetnek, közösen kikapcsolódhatnak, más oldalról is megismerhetik egymást

tanari karacsonyTanári Karácsony

A naptári évet zárja le. A Karácsonyi koncert és a közös ebéd méltó befejezése az évnek.

tanari buliTanári buli

Évente egyszer köszöntjük egymást pedagógus nap alkalmából. Minden munkaközösség készít valamilyen ajándékot a többieknek. Ez általában valami produkció. Utána jöhet a beszélgetés, közös játék vagy akár a tánc. A hozzánk kerülő tanártársainkat avatással köszöntjük, ahol feladatok teljesítése után a legidősebb tanár fogadja őket Eötvös tanárrá.

Tanári farsang

A farsangi szezonban igyekszünk kibújni a „tanári jelmezből” és más maskarát ölteni fel. A hangulat fergeteges, a jó szórakozás garantált!

Tanári kirándulás

Minden tanévben egy alkalommal kirándulást szervezünk tanárainknak. A szakszerű idegenvezetés és a jó ételek és italok mindig maradandó élményt nyújtanak a résztvevőknek.

Nyugdíjas tanáraink

A tanítást már befejező társainkat sem felejtjük el. Igyekszünk meghívni őket minden olyan rendezvényünkre, ami a tanári programban szerepel, vagy a tanév kulturális eseménye.

Tanári szalagavatós tánc

A szalagavatók fontos eseményei életünknek. Évek óta kialakult hagyomány, hogy tanáraink valamilyen produkcióval (közös daléneklés, tanári tánc) lepik meg végzőseinket, ezzel búcsúzva el tőlük.