Egészséges életmódra nevelés

„Egészséges életmódra nevelés”

„Az egészséges életszemlélet-életmód kialakítása, fejlesztése komplex folyamat, ezért minden iskolával kapcsolatos szervezeti forma lehetőséget ad a nevelési célok megvalósítására.”

(Részlet a gimnázium pedagógiai programjából)

 

bio_egeszs01Az egészséges életmódra nevelésben talán legérintettebb munkaközösségként a hagyományos tanítási órákon és a tanórán kívüli tevékenységek során fokozottan részt vállalunk az egészség, a betegség fogalmak megértésében, önmagunk és egészségi állapotunk megismerésében, testünk működésének megértésében, énképünk, egészséges környezetünk, természethez való viszonyunk kialakításában.

Megbízás alapján igény szerint részt veszünk az iskola egészségfejlesztő munkacsoportjának munkájában.

Az iskola egészségnevelési és fejlesztési feladatának részeként a tanítási órákon szerepet vállalunk az elsődleges prevenció (megelőzés) folyamatában, közreműködünk az ismeretterjesztésben, a kompetenciák fejlesztésében és felvilágosításban.

 

Tovább az Egészséges életmód oldalhoz

Tovább a Környezeti nevelés oldalhoz

Vissza a Főoldalra

„Egészséges életmód”

A tanítási órákon és a szervezett tanórán kívüli tevékenységek során, az iskola Pedagógiai Programjának általános célkitűzéseihez kapcsolódva a biológia-kémia munkaközösségben:

 • Minden rendelkezésünkre álló módszerrel igyekszünk elősegíteni a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.
 • Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytatunk, amelyben tekintetbe vesszük a pedagógusok és a tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremtünk a siker eléréséhez (pl. versenyek, pályázatok, kiállítások formájában), elismerjük az erőfeszítést, a szándékot, támogatjuk a diákok – életkori sajátosságaiknak megfelelő – egyéni előrejutását a tanulás és az élet más területén.

bio_egeszs02

 • Törekszünk arra, hogy támogassuk tanítványainknak, az iskola személyzetének, a családoknak, valamint az iskolai közösség tagjainak egészségük megőrzését (pl. egészséges táplálkozás, nemdohányzók védelme…) A Fővárosi Vöröskereszt közreműködésével minden évben véradó napot szervezünk.
 • Tehetséges tanítványaink testi és lelki egészségének megőrzéshez az adott lehetőségeink szerint segítséget nyújtunk, mint ahogyan a képességeik alatt teljesítő tanulók mentális egészségét is támogatni kívánjuk.

Tovább a Környezeti nevelés oldalhoz
Vissza az Egészséges életmódra nevelés oldalhoz
Vissza a Főoldalra

„Környezeti nevelés”

A tanítási órákon és a szervezett tanórán kívüli tevékenységek során, az iskola Pedagógiai Programjának alapján a biológia-kémia munkaközösség környezeti neveléssel kapcsolatos fő szaktárgyi feladatai, melyeket legjobb tudásunk szerint igyekszünk megvalósítani:

 • Minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei)
 • A kétszintű érettségire való felkészítés (környezetvédelmi kérdések, problémák és megoldási lehetőségek)
  A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése (a környezetszennyezés hatása a természeti és az épített környezetre, az emberre)
 • Interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok)

Kiemelt környezeti nevelési lehetőségeink

Biológia

 • az ökológiai szemléletmód kialakítása a tanulókban;
 • az élőlények alapvető szervezeti és működési jellemzőinek és a közöttük lévő ok-okozati összefüggéseknek megtanítása;
 • a környezet-egészségügyi problémák ismertetése;
 • a diákok legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére;
  sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat;

Kémia

 • a víz és a levegő kémiája, szerepe az élővilág szempontjából, szennyezése és annak csökkentési lehetőségei;
 • A tanulók legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmé-nyek értelmezésére;
 • értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait;
 • a környezetszennyező anyagok kémiája, vizsgálata, határértékek ismerete, kibocsátás csökkentésének lehetőségei;

Tovább az Egészséges életmód oldalhoz
Vissza az Egészséges életmódra nevelés oldalhoz
Vissza a Főoldalra