Oktatás

“A középiskola olyan iskolafaj, mely növendékeit magasabb általános műveltséghez juttatja és ezáltal főiskolai tanulmányok sikeres elvégzésére is képesíti. Az önzetlen szellemi képzés iskolája, mert nem készít elő valamely meghatározott pályára, hanem elsősorban önálló szellemi munkára nevel a tudományos képzés segítségével, s olyan lelki készségeket fejleszt, hogy a tanuló ezek birtokában a szakismeretek bármely területén otthonos tud lenni. A középiskola által nyújtott műveltség főleg két tényező eredményének tekinthető: az első az önmagában is értékes művelődési anyag, a másik pedig a lelki élet” minden oldalú kiműveltsége, szemben a szakszerűséggel.”
(Fináczy Ernő)

Iskolánkat elsősorban olyan intézménynek tekintjük, amely kultúrát közvetít az itt zajló oktató-nevelő munka segítségével. A kultúra számunkra egyaránt jelent ismereteket, érzelmi műveltséget, szociális érzékenységet és szolidaritást, viselkedéskultúrát, a humán, reál és informatikai ismeretek egyensúlyát. A kultúrát ugyanakkor élő, változó folyamatnak tartjuk, a­mely­et minden tantárgy képvisel, és amelyben tanár és diák egyaránt érdekeltek a megismerni és megismertetni akarásban.