Tantervek és tananyagok

„Az ezen intézetben tanítandó szaktárgyak úgy osztassanak fel s oly módon taníttassanak, hogy azok a mi magyarországi viszonyainkból kifejtett életfeladatok és életcélok elérésére tökéletes előkészítő eszközül szolgáljanak. … A felosztott tantárgyak értelem- és észfejlesztő tanmódszerrel, tehát oktatólag, nem pedig a holt betűk bemagoltatásával magyar nyelven taníttassanak.” (tanterv 1861)

Valljuk, hogy a különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. A képzés tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori, fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. Feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozhatja a tanulók műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben.
Helyi tanterv