Matematika – emelt nyelvi osztály (C)

Sokéves hagyományainknak megfelelően elsősorban egyetemi vagy főiskolai továbbtanulásra készítünk fel. Érettségizett tanulóink döntő többsége sikerrel felvételizik a közgazdasági, a jogi, a bölcsész, az orvosi, a műszaki és természettudományos felsőoktatási intézményekbe, akár közép- akár emelt szinten letett érettségijével. Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartjuk, hogy minden diákunknak minél tovább fenntartsuk a pályaválasztás eldöntésének lehetőségét, vagyis minél szélesebb műveltségű, sok irányban nyitott felnőttek képzése a célunk.

Tanulási szakaszok

Az első két év a tantárgyakkal való ismerkedést, a pályaorientációt szolgálja.

Az utolsó két évben minden tanulónknak lehetővé tesszük, hogy a pályaválasztásának megfelelő, kétszintű érettségire felkészítő foglalkozásokon vehessen részt

Az óraterv alapjai

Végig bontott csoportokban tanítjuk a matematikát, az alsóbb évfolyamokon a magyar nyelvtant és lehetőség szerint a kísérletezést igénylő tárgyakat.

Az egyetemek elvárásának megfelelően iskolánk minden tanulója két idegen nyelvet tanul. Az első nyelv az angol vagy a német. Angolból legalább öt különböző szintet tudunk biztosítani, németből csak haladó szintet indítunk. Első nyelvet minden tagozaton emelt óraszámban tanítunk, s ez lehetővé teszi, hogy – kellő szorgalommal – bármelyikük sikeres érettségi vizsgát és nyelvvizsgát tehessen.

Iskolánk második idegen nyelvként angol és német, valamint kezdő francia, latin, olasz és orosz nyelvi csoportokat indít. Felvett tanulóink az általános iskolában tanult nyelvet akár első akár második nyelvként folytathatják. Két idegen nyelv kezdő szintű tanulását nem támogatjuk.

Az osztályprofilok különbségei

A négy évfolyamos osztályaink típusai között abban lehetnek különbségek, hogy a profilnak megfelelően bizonyos tárgyakat

  • magasabb óraszámban,
  • bontott csoportban,
  • sajátos tananyaggal és módszerekkel tanítunk.

A matematika-emelt nyelv tagozatos osztályunkba (C-osztály) elsősorban a matematika és a nyelvek iránt érdeklődő, közgazdasági, külkereskedelmi, műszaki, informatikai pályára készülő tanulók jelentkeznek. Mind a matematika, mind az angol vagy német nyelv magasabb óraszámban, és nagyobb anyagmennyiségben nyújt lehetőséget a széleskörű ismeretek elsajátítására.

A várható pályaorientáció miatt a 9-10. évfolyamon több történelem órát, és bontott természettudományos órát biztosítunk.

Óraszámok

Tantárgy 9. 10. 11. 12. Eltérés a
kerettantervtől
Magyar 4/1 4 4 5 +1
I. nyelv 5/5 5/5 4/4 4/4 +6
II. nyelv 3/3 3/3 4/4 3/3 +1
Matematika 5/5 5/5 3 4 +5
Etika     1    
Történelem 3 2/2 3 3 +1
Társadalomism.     fakultatív    
Filozófiablokk       C faktban  
Fizika 2/2 2/2 2    
Kémia 2/1 2      
Biológia   2 2 2  
Földrajz 2 2      
Ének-zene 1 1      
Vizuális kultúra 1 1      
Dráma 1 témahét        
Média          
Művészetek     2 (1 média, 1 rajz) 2 (1 média, 1 rajz)  
Informatika 1/1 1/1      
Életvitel     0 1  
Testnevelés 3 3 3 3  
Fakt A     2 2  
Fakt B     2 2  
Fakt C       2  
Osztályfőnöki 1 1 1 1  
Összesen órarendben 33 34 33 34  
Tömegsport 2 2 2 2