Házirend

“Az iskolai nevelés egyik fontos feladata, hogy a tanulókat a fegyelmezettséghez szoktassa, ezért a fegyelmezésre minden tanárnak nagy gondot kell fordítania. Fegyelmezettségre kell nevelni a gyermekeket, mert csak ily módon sajátíthatják el az önuralmat, amelyre az élet minden viszonylatában szükségük van. A leckeórákon a legjobb fegyelmező eszköz maga a tantárgy és a vele való bánás módja. Mint ahogy a nevelésben a szeretetnek kell uralkodnia, a fegyelmezésben is ennek az elvnek kell legfőképpen érvényesülnie. Elsősorban nyájassággal, engedékenységgel, türelemmel kell a gyermekekhez közeledni, s alkalmazkodni kell a gyermekek külön természeti adottságához, s ehhez szabni az eljárást.” (Magyar Pedagógiai Lexikon 1933)


Házirend 2024