Pedagógiai Program

“Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet a diákokkal, hogy egy életre beléjük is oltja. Másodszor egy olyan életeszményt, üzenetet, amit a diák az iskolából magával vihet az életbe, s ez el is fogja kísérni, mintegy irányt szabó mérceként él benne. Harmadszor pedig egy olyan magatartást meghatározó érték- és normarendszert, ami bizonyos viselkedéseket eleve vonzóvá vagy taszítóvá tesz számára, ami a döntésekben segíti.

Ha tehát elfogadjuk azt, hogy minden iskola igazi célja a személyiségfejlesztés és jellemnevelés, akkor azt is el kell ismerni, hogy ennek alapot csak a megfelelő erkölcsi hozzáállás adhat.  Erkölcsi tulajdonságok alapján lehet csak egészséges közösségi életet elképzelni, és erkölcsi kérdés a teljesítés is, hiszen a versengés egészségtelen rivalizálásba, az érdeklődés élvezetkeresésbe csaphat át e nélkül. (…) Az iskola eredményessége alapvetően a gyerekek erkölcsi hozzáállásán múlik: lehet jó a légkör, érdekes az oktatás, jó a szervezés, de hogy a gyerek mit tesz magáévá, mit visz az életbe, az elsősorban erkölcsi-akarati tulajdonságain múlik. A gyerek erkölcsi arculatán pedig nagyrészt az iskola erkölcsisége tükröződik.” (Kozéki Béla)

5. A program fellelhetősége

A Pedagógiai program olvasható: az iskola könyvtárában, a titkárságon és az iskola honlapján: Pedagógiai Program 2024