NYILATKOZAT

A napokban komoly támadás érte az iskolánk munkáját támogató Reáltanoda Alapítványt és rajta keresztül iskolánkat, illetve igazgatónkat egy bizonytalan eredetű hangfelvételen elhangzott kijelentések miatt.
Bizton kijelentjük, hogy a hangfelvételből levonható azon következtetés, miszerint az iskola igazgatójához eljuttatott pénz ellenében került be az állítólagos szülő gyermeke az iskolába, nem igaz.
A jogszabályoknak megfelelően – mint bármely hazai középiskolában – bizonyos esetekben rendkívüli felvételi eljárás keretében is felvételt nyerhetnek diákok, de ez sosem kapcsolódik anyagi ellenszolgáltatáshoz.
Iskolánk a középiskolák rangsorában hagyományosan az elsők között van, és ez annak köszönhető, hogy a felvételi eljárás során a kompetenciák, készségek és a tantárgyi tudás az, ami számít, mert a diákok további tanulmányi előmenetele érdekében ez a legfontosabb.
A hangfelvétel tartalmának kérdésében a hatóságok vizsgálják a sajtóban nagy visszhangot kapott ügyet, mely vizsgálatot az egész iskola támogatja.
A továbbiakban a folyamat ideje alatt nem tudunk és nem is szeretnénk többet mondani.

Központi írásbeli felvételi 2023. január 21. 10:00

Tisztelt Szülők, kedves Felvételizők!

 

Kérjük azokat, akik a központi írásbeli felvételit iskolánkban írják, hogy a kezdő időpont előtt fél órával, azaz legkésőbb 9:30-ig érkezzenek meg az iskolába!

A vizsga terembeosztását január 20-án 12 órától megtalálhatják iskolánk honlapján, de a vizsga reggelén a kapuba is kifüggesztjük. A terembeosztáson a tanulók neve nem, csak a 11 jegyű oktatási azonosítójuk fog szerepelni.
TEREMBEOSZTÁS ITT!
A kapuban és az épületben iskolánk diákjai és tanárai segítenek majd az eligazodásban, ezért kérjük a szülőket, hogy csak a portáig kísérjék el a gyerekeket! A vizsga alatt a földszinti kémia előadóban váróhelyiséget biztosítunk.

Kérjük, hogy az írásbeli vizsgán minden diáknál legyen azonosításra alkalmas igazolvány (diákigazolvány, vagy személyi igazolvány)!

A használható segédeszközökről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Ha valaki az írásbeli napján beteg, az orvosi igazolással részt vehet a január 31-én 14 órakor kezdődő pótírásbelin.

A kijavított dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átvétele január 27-én 8-16 óráig lehetséges. Kérjük, hogy az írásbeli dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételeiket a megtekintés alkalmával jelezzék kollegáinknak.

 

További jogorvoslati lehetőségek itt:

 

A Bethesda Gyermekkórház köszönete

“Az Eötvös József Gimnázium 11. c osztálya évről évre visszatér hozzánk, hogy a csecsemőosztálynak hozzanak személyreszóló ajándékokat. Az osztályfőnök, a szülők és a diákok együtt gyűjtenek. Annak ellenére, hogy már karácsonyi szünet volt, mégis többen eljöttek, hogy személyesen adhassák át az ajándékokat!
Idén digitális lázmérőket, popsitörlőkendőket, pelenkákat, műanyag tálkákat és kanalakat hoztak. Köszönjük, hogy megkérdezték előre, hogy pontosan minek örülnének a csecsemőosztályon a leginkább, mert így azt kaptuk, amikre a legnagyobb szükségünk van.
Az adományozás a 11. c osztály és a Farkas család közreműködésével és szervezésével valósult meg!
Köszönjük a babák és gyógyítóik nevében!”

Bejegyzés linkje ITT!

Mihalovich Ödön – Toldi szerelme / előadás az Eötvösben

Adománygyűjtés a velencei gyermekotthon lakóinak

Hosszú kényszerszünet után, újra vendégül láthattuk a velencei gyermekotthon lakóinak képviselőit. A COVID miatt régen volt alkalmunk személyes találkozásra, reméljük, hogy ez a délután hozzájárult ahhoz, hogy (az adománygyűjtés mellett) újra személyes kapcsolatok alakuljanak az otthon lakói és a gyűjtésben résztvevő Eötvös diákok között. Köszönjük az adományozóknak, Szeredás tanár úrnak és a 11. A osztály diákjainak az önzetlen segítséget.

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgák 2023. január 10. és 13. között

  írásbeli szóbeli
angol nyelv jan. 10. (8:15) jan. 12-13. (beosztás szerint)
német nyelv jan. 10. (8:15) jan.11.
Az egyéb tárgyból vizsgázókat kérjük, hogy az időpontot illetően egyeztessenek szaktanáraikkal.
 

Szalagavató 2022

E5vös Napok

Órák a négy és öt évfolyamos nyílt napokon

Az alább meghirdetett nyílt órákra 2022. november 14-i napon 9:00 órától lehet jelentkezni elektronikusan, honlapunkon keresztül. Szeretnénk elkerülni, hogy a nagyszámú egy időben történő jelentkezés lelassítsa az elektronikus jelentkezés folyamatát, ezért kérjük, hogy az alábbi kínálatból előzetesen válasszák ki, hogy mely órákat szeretnék meglátogatni. 

A jelentkezéshez szükségük lesz a tanuló 11 jegyű Oktatási Azonosítójára (OM azonosító).
Egy oktatási azonosítóval legföljebb két ember, legföljebb két órára jelentkezhet.

Folytatás …

Órák a hat évfolyamos nyílt napokon

Az alább meghirdetett nyílt órákra 2022. november 8-i napon 9:00 órától lehet jelentkezni elektronikusan, honlapunkon keresztül. Szeretnénk elkerülni, hogy a nagyszámú egy időben történő jelentkezés lelassítsa az elektronikus jelentkezés folyamatát, ezért kérjük, hogy az alábbi kínálatból előzetesen válasszák ki, hogy mely órákat szeretnék meglátogatni. 

A jelentkezéshez szükségük lesz a tanuló 11 jegyű Oktatási Azonosítójára (OM azonosító).
Egy oktatási azonosítóval legföljebb két ember, legföljebb két órára jelentkezhet.

Folytatás …

Gólyabál


Október végén rendeztük meg gólyabálunkat az iskola tornacsarnokában. A közönség ebben az évben is jó hangulatú produkciókat láthatott. A bemutató után megtörtént a gólyaeskü, majd több évtizedes szokás szerint koncert zárta a programot.
Köszönjük a szervező 11.d osztálynak, Sas Tamás tanár úrnak, a technikusoknak, a műsorvezetőknek, a zenészeknek, a belépő diákjainkat patronáló tanároknak és tábvezeknek a munkájukat!

MUNOG konferencia

Az október 21 és 25 között a sindelfingeni MUNOG konferencián járt 10 fős delegáció igen szép sikereket ért el, négy diákunk legjobb delegált címmel is büszkélkedhet: Sipos Petra, Molnár Ivett és Kovács Miklós bizottsági szinten, Udvardi Dani pedig az egész konferenciára nézve kapta a kitüntetést. Az eredmények alapján teljesen egyértelmű volt, hogy a legjobb delegáció címet is a mi csapatunk kapta volna, de idén ilyet nem adtak ki a szervezők.
Köszönjük a segítőknek, kísérőknek, felkészítőknek a munkáját, Holik Tündének, Varga Jánosnak, Nagy Csillának, Forgács Róbertnek!
Gratulálunk az egész küldöttségnek a szép sikerhez!

Sienai cserediák program

Október 14-e és 21-e között 25 olasz diákot láttunk vendégül a sienai Monna Agnese gimnáziumból, amellyel 2008 óta állunk kapcsolatban. Tíz közös diákcserét bonyolítottunk le már együtt és nagy örömünkre szolgált, hogy a Covid miatti kényszerszünet után, újra fogadhattunk olasz vendégeket. A fogadásban a 11. A, 11. C és a 11. F osztály diákjai vettek részt, a kiutázásra februárban kerül majd sor. Az idei diákcserét az Erasmus+ program keretében valósítjuk meg.

56-os megemlékezés


Idén két formában emlékeztünk nemzeti ünnepünkre. A tornacsarnokban Nagy Imre életéről, személyéről és tevékenységéről adtak műsort a történelem munkaközösség tanárai. Utána a Március 15-e téren emlékeztünk az Apáczai Gimnázium képviselőivel együtt az 56-os eseményekre és Antall József rendszerváltó miniszterelnökünkre, aki a forradalom idején a Forradalmi Bizottság vezetője volt iskolánkban.

Somfai Zsuzsa tanárnőre emlékezünk

Szőllősyné Somfai Zsuzsa négy évtizeden keresztül volt iskolánk tanára. Pályájának első pillanatától
kezdve nem csak a matematika magas szintű, ugyanakkor a gyerekeknek örömet okozó tanítását
tartotta fontosnak, hanem a személyiségformálást, a nevelést is. Fontosnak tartotta, hogy tanítványai
a világra nyitott, a reál és a humán műveltségtartalmat egységben kezelni képes, ugyanakkor
empátiával, társadalmi érzékenységgel is bíró felnőttekké váljanak. Folyamatosan vállalt
osztályfőnöki munkát, éveken át segítette az iskolai diákszervezetet. Húsz éven keresztül volt a
matematika munkaközösség vezetője.
Vezető szaktanácsadó volt, részt vállalt a tanárképzésben, több publikációja jelent meg a Matematika
Tanítása folyóiratban. Tagja volt a Bolyai János Matematikai Társulatnak. folyamatosan részt vett az
ország matematika tanárainak szakmai továbbképzését segítő Rátz László Vándorgyűlés munkájában,
így az egész ország matematika tanári közössége ismerte és tisztelte tevékenységét. Kiemelkedő
szakmai munkáját Beke Manó, majd Rátz Tanár Úr díjjal ismerték el.
SOMFAI ZSUZSA tanárnő
Folytatás …