Iskolatörténet

„1854. november 17-én magyar és német nyelvű falragaszok útján értesült Pest város közönsége, hogy a tanács hatosztályú reáliskola felállítását határozta el, melynek három alsó osztálya – vagyis az alreáliskola – azonnal megnyílik, majd évenként egy-egy osztállyal bővülve három év alatt teljes főreáliskolvá fejlődik. A hirdetmények közölték továbbá, hogy a beíratások november 27-én, 28-án és 29-én lesznek a városi Redout első emeletén. Az első osztályba azok a tanulók jelentkezhettek, akik az elemi iskola harmadik évfolyamát sikeresen elvégezték. A beírási díj 2 forint, az egész évi tandíj 10 forint volt, a könyvtáralapításra 1 forintot kellett fizetni.
1855. január 9-én tartotta meg alakuló értekezletét az iskola első tanári testülete. Megnyitó beszédében az igazgató azt a lelkesítő feladatot állította a fiatal tanárokból álló testület elé, hogy a reáliskolai intézmény meghonosítása által járuljon hozzá az ország anyagi felvirágoztatásához, és szerezzen jóbarátokat az új intézménynek. Ezután a tantestület megállapodott a használandó tankönyvekben, végül az igazgató a tanulók túlterhelésének megakadályozása végett javasolta, hogy magyar nyelvből csak minden szerdára, német nyelvből szombatra és aritmetikából csak minden vasárnapra adjanak a tanárok írásbeli házi feladatot.
Az iskola ünnepélyes megnyitása 1855. január 13-án történt.” (Részlet az iskolatörténetből, 1930)

Ebben a részben iskolánk történetével ismerkedhetnek meg a kedves érdeklődők. Három témát érintünk röviden: iskolánk történetének szakaszait, igazgatóinkat és névadónkat.