Közzétételi lista

Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

2023-24-es tanév

Felvételi tájékoztató

 

Beiratkozás a 2024-25-ös tanévre

  1. június 26. szerda

 

Osztályok és osztálylétszámok a 203-24-es tanévben

Osztály Tanulók száma
7.A 32
7.B 32
8.A 33
8.B 34
9.A 32
9.B 32
9.C 31
9.D 33
9.E 33
9.F 33
9.Ny 31
10.A 30
10.B 32
10.C 34
10.D 33
10.E 31
10.F 32
11.A 32
11.B 33
11.C 32
11.D 34
11.E 30
11.F 32
12.A 31
12.B 29
12.C 32
12.D 31
12.E 28
12.F 28

 

Tandíj, egyéb térítési díj

Iskolánkban tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség nincsen.

 

A fenntartó iskolánk munkájával összefüggő értékelésének, vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai iskolánkról

 

Iskolánk nyitvatartási rendje

hétköznap 7:00 – 22:00
hétvégén zárva

 

Szervezeti és Működési Szabályzat
 

SZMSZ mellékletei

 

Házirend

 

Pedagógiai Program

 

Iskolánk dolgozói

 

Az országos mérés-értékelés eredménye a 2022-23-as tanévben

 

A tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok

osztály évfolyamismétlő kimaradás
7.A 0 0
7.B 0 0
8.A 0 0
8.B 0 0
9.A 0 0
9.B 0 0
9.C 0 0
9.D 0 0
9.E 0 0
9.F 0 0
10.A 0 0
10.B 0 0
10.C 0 0
10.D 0 0
10.E 0 0
10.F 0 0
11.A 0 0
11.B 0 0
11.C 0 0
11.D 0 0
11.E 0 0
11.F 0 0
12.A 0 0
12.B 0 0
12.C 0 0
12.D 0 0
12.E 0 0
12.F 0 0
összesen 0 0

 

Az érettségi vizsgák átlageredménye

 

A tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokra 2023. szeptember 22-ig elektronikus formában lehet jelentkezni. Az év közbeni csatlakozás lehetőségét a foglalkozást tartó szaktanár szabályozza. Az idei tanévben az alábbi szakköröket hirdetjük meg:

Matematika 7. évfolyam
Minden, ami biológia 7. évfolyam
Kémia tehetséggondozó szakkör 7-8. évfolyam
Könyvtáros szakkör 7-8-9.10-11.évfolyam
Könyvklub 7-8-9.10-11-12.évfolyam
Kézműveskedés, horgolás 7-8-9-10-11-12.évfolyam
Budapest szakkör 7-8-9-10-11-12.évfolyam
Kreatív robotika szakkör 7-8-9-10-11-12.évfolyam
Rajzszakkör 7-8-9-10-11-12.évfolyam
Színjátszó 7-8-9-10-11-12. évfolyam
Geopolitika 7-8-9-10-11-12. évfolyam
Kéktúra 7-8-9-10-11-12. évfolyam
Street Photo 7-8-9-10-11-12. évfolyam
Elsősegély 7-8-9-10-11-12. évfolyam
Angol felzárkóztató 7. és 9. évfolyam
Gondolkodni jó – Készüljünk a matek versenyekre! 8. évfolyam
Olvasóműhely 8-9-10-11-12. évfolyam
Matematika feladatmegoldó szakkör 9. évfolyam
9-es versenyfelkészítés (Bolyai) 9. évfolyam
Kémia 9: kísérletezős, tehetséggondozó szakkör 9. évfolyam
KEDV-YRONS szakkör 9-10-11. évfolyam
Olasz 10. évfolyam
Kémia versenyfelkészítő 10. évfolyam
Matematika 10. évfolyam
Fizika 10. évfolyam
Matematika 10. évfolyam
Digitális kultúra érettségi felkészítő 10-11-12. évfolyam
Fizika szintrehozó, kiegyenlítő szakkör 10-11-12. évfolyam
Filozófia 10-11-12. évfolyam
Kémia OKTV felkészítő 11. évfolyam
Dráma OKTV felkészítő 11-12. évfolyam
Matematika OKTV felkészítő 11-12. évfolyam
Olasz OKTV felkészítő 11-12. évfolyam
Fizika OKTV felkészítő 11-12. évfolyam
Történelem OKTV felkészítő 11-12. évfolyam
Kémia feladatmegoldó 11-12. évfolyam
Biológia OKTV felkészítő 12. évfolyam
Kémia OKTV felkészítő 12 évfolyam
Történelem emelt szintű érettségire felkészítő 12. évfolyam
Magyar érettségi felkészítő 12. évfolyam
Magyar érettségi felkészítő 12. évfolyam
Irodalomszakkör 12. évfolyam
Kórus 7-8-9.10-11-12.évfolyam
Matematika 12. évfolyam

 

 

A hétvégi házifeladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (Házirend)

2.10     A tanulónak joga, hogy szóbeli feleletének értékelését, dolgozatának javítását és a kapott érdemjegyet a tudomására hozzák. A tanárnak szóbeli felelet után az értékelést és a jegyet még azon az órán a diák tudomására kell hoznia, írásbeli dolgozatot pedig a legkésőbb három hét múlva kijavítva és értékelve vissza kell adnia. Ha ezt a szaktanár nem tartja be, akkor a szokott eljárási rend megkerülésével az osztályfőnökön vagy a DÖ-n keresztül közvetlenül az igazgatóhoz kell fordulni jogorvoslatért. Ezután az igazgató intézkedik.

 

2.11     A tanulónak joga, hogy nagyobb téma átfogó, összefüggő ismeretét, vagy több témakör szintetizálását igénylő dolgozat témáját és időpontját legalább 1 héttel a tervezett megíratás előtt tudomására hozzák. Az időpontot a tanulók életkorhoz igazodó egyenletes terhelését szem előtt tartva egyeztetni kell a tanulócsoporttal. Egy tanítási napon a 7–9. évfolyamon egy, a 10–12. évfolyamon két átfogó dolgozat íratható. Ha az átfogó dolgozatok száma a tanulócsoport 50 százalékánál meghaladná az előzőkben leírtakat, akkor a dolgozatot utoljára bejelentő tanárnak vissza kell lépnie és új időpontról egyeztetnie. Ettől eltérni csak a csoport többségének beleegyezésével lehet.

 

2.12     A tanulónak joga, hogy az előző átfogó dolgozat kiosztása előtt nem kötelezhető újabb hasonló írására.

 

2.13     A tanulónak joga, hogy a szünet utáni első szakórán nem születhet számonkérésből adódó érdemjegye.

 

2.14     A tanulónak joga, hogy a tanév utolsó tanítási hetén ne írjon átfogó dolgozatot.

 

2.15     A tanulónak joga, hogy egy hétnél hosszabb hiányzása utáni első órán nem kell felelnie vagy dolgozatot írnia, a mulasztott anyag pótlására haladékot kapjon.

 

2.16     A tanuló joga, hogy a törvényben meghatározott módon független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.

 

Az osztályozó vizsgák szabályai és ideje (Házirend)

 

8.4       Iskolán belül az átjárhatóságot biztosítják az osztályozó vagy különbözeti vizsgák. Minden tanévben két alkalommal, augusztusban (végzős diákok esetén áprilisban) és januárban lehet vizsgázni. Osztályozó vizsgák letételére a tanuló kérelmére is van lehetőség. A jelentkezés elektronikusan történik, annak határidejét az iskola adott tanévre szóló ütemterve szabályozza.  Az osztályozó vizsga követelményeit az adott tantárgy szaktanárai állítják össze. Az idegen nyelvből sikeres érettségi vizsgát (ennek előfeltétele a sikeres osztályozó vizsga a 12. év anyagával bezárólag) tett diákok kérhetik az idegen nyelv leadását.