Diákélet

„A tanítás sikerességét is növelendő, Kopp Lajos igazgató a húszas évektől fő célul tűzte ki a tantestület elé a diákok iskolai kötődésének erősítését. Véleménye szerint az angol példát érdemes követni, ahol minél több szállal igyekeznek az iskolához kötni a diákokat, hogy azok ne csak tanulni járjanak az intézetükbe, de találják meg ott koruknak minden nemes szórakozását, érvényesülését. Szokják meg az iskola révén a társadalmi érintkezést, és ebben lássák praktikus alkalmazását azoknak a nemes eszményeknek, amelyeket tanulmányaik során megismernek.” (iskolai évkönyv, 1930)

Iskolánk tehetséggondozó iskola és akkreditált tehetségpont. Számunkra a tehetséggondozás területei nagyon szerteágazóak. Figyelemmel kísérhetjük diákjaink tehetségét a szakórai munkában, a házi és az iskolán kívüli tanulmányi versenyeken, témanapjainkon, szakköreinken, az egyes osztályok közösségi munkájában, a kórusban, a sportban, az iskolai színházi előadásokon, az iskolai újságban vagy akár a diákönkormányzati munkában. Célunk, hogy a pillanatnyilag hozzánk járó mintegy 900 diák minél több területen megmutathassa rátermettségét, hiszen sokéves tapasztalatunk szerint nagyon sok tehetséges gyerek jár iskolánkba.

Táborok 

Diákcsere programok

Rendezvények

Közösségek

Szakkörök