Szakkörök

Színjátszó

Dióhéjban összefoglalva jelenetezünk, drámajátékozunk, mozgás és beszédgyakorlatozunk, valamint egész évben próbálunk egy nagy előadást, amit aztán az iskolának be is mutatunk. Ez az előadást megelőző próbafolyamat képezi a színjátszó gerincét. Mi írjuk a szöveget, tervezzük a díszletet és persze a végén mi is adjuk elő. Ezen kívül minden nyáron leutazunk a Gyulai Shakespeare fesztiválra és a világ összes előadását megnézzük, kielemezzük és megemésztjük. Ezen kívül augusztusban egy Bakonyság nevezetű pöttöm faluban tartunk egy intenzív színjátszó tábort.

A színjátszón keresztül egy teljesen új oldalát találtam meg önmagamnak és valószínűleg teljesen más ember lennék ha nem kezdtem volna el. (Remák-Szabó Marci, 11.B)

Megtaláltam a számomra legkedvesebb ágát a művészetnek, azt, amiben a legjobban ki tudom fejezni a gondolataimat és az érzéseimet. Egy olyan társaság vesz körbe minden péntek délután, akikkel önmagam lehetek és minden őrült ötletben benne vannak, legyen az egy ember-hernyó csillárhoz kötözése vagy éppen egy hatalmas fal építése dobozokból a második emeleten. (Szögi Petra, 10.A)

Kéktúra Szakkör

Általában havi egy hétvégi (1 vagy 2 napos) alkalommal kirándulunk az Országos Kéktúra valamely szakaszán. A célunk az, hogy Eötvös-ös éveink alatt teljesítjük az egész túraútvonalat.

Mit ad nekem? Élményeket, kikapcsolódást, jó társaságot, illetve kitartást egy fárasztóbb túrán, ahol egymást biztatva érjük el úticélunk végét. Ezenkívül magát a túra helyszínét, az útvonal környékét és Magyarország új tájainak megismerését. (Balázs László, 12.E)

Budapest Szakkör

– Van kedved játszani? Mondj valami nagyon furcsát, és én megmondom, hogy van-e olyan Budapesten!
– Jó, legyen: egy atomreaktor.
– Van, kettő is. A KFKI-ban és egy kicsi az ELTE-n.
– Akkor legyen valami Einsteinnel kapcsolatban!
– Oké, a Zsidó Levéltár őrzi Einstein fiának a keresztlevelét.
– Három a magyar igazság. Ha szeretnék olyan pipát, mint Mikszáthnak volt (lsd. magyar tankönyv), kapok Budapesten?
– Természetesen, 1880 óta létezik a Gallwitz család üzlete a Belvárosban, ahol nem csak vásárolhatsz, hanem javíttathatod is a pipádat.

Iskolánk elődje, a pesti Reáltanoda nagyon sok építészt és művészt adott a városnak, az országnak akkor, amikor fővárosunkat híres és ismert épületei néhány kiemelkedően jó évben olyanná alakította, ahogy ma ismerjük. Többek között Alpár Ignác, Gerlóczy Gedeon, Lechner Ödön, Pecz Samu, Róth Miksa, Schulek Frigyes, Steindl Imre voltak diákjaink. A szakkör úgy indult 2012-ben, hogy igyekeztünk minél többet megtudni a munkájukról, de nem a turista szemével nézve, hanem érdekességeket keresve. Évente körülbelül 10-12 programon veszünk részt, programonként kb. 20-25 diákkal ÉS tanárral. A szakkörbe évente 40-50 diák jelentkezik, sokan érettségi után is maradnak pár programra.

Programozás

A programozás szakkör célja kettős: egyrészt olyan érdekes problémákat igyekszünk megoldani, amikre program segítségével megkapjuk a megoldást, másrészt a programozást, a választott programozási nyelvet tanuljuk. Minden évben szokott lenni egy-két kezdő szakkör az újoncoknak, egy haladóbb szakkör, és egy még haladóbb szakkör azoknak, akik már önállóan oldanak meg összetett problémákat, például versenyfeladatokat.

Rajzszakkör

Egyéni tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés, érettségi és felvételi felkészítés vagy csak úgy alkotás. Minden péntek délután a 300ban. Az iskola első számú kreatív műhelye.

A rajzszakkör azért jó hely, mert az jön aki szeretne, akkor, amikor szeretne, és akkor megy, amikor kedve tartja, de amíg itt van, addig jól érzi magát, mert ez lényegében az egyetlen, ami fontos. Persze ha komolyabban állsz hozzá, például ezzel szeretnél a jövőben foglalkozni, akkor is jó helyre jöttél, mert megkapod a kellő segítséget, csak kérned kell. (Feke Hanna Borbála, 10.B)

Geopolitika

A szakkör célja, hogy egy teljesen szabad, elég kötetlen formában beszélgessünk a diákokat is érdeklő aktuális világpolitikai és európai eseményekről, egyes országok politikai jellemzőiről, a földrajzi, történelmi háttér szélesebb ismertetésével, a kulturális jellemzők és különlegességek, a diplomácia világának bemutatásával. Az egyes témák teljesen függetlenek egymástól – a szándék, hogy jól is érezzük magunkat, és egy kicsit az ismereteink is gyarapodjanak ezekben a témakörökben. (A MUN-nal ellentétben a szakkör magyar nyelven folyik.) A tavalyi tanévben sokszor meghívott előadók tágították ismereteinket a geopolitika elméletéről, kialakulásáról, és az amerikai elnökválasztásról. Utóbbiról “elnökjelölti vitát” is játszottunk.

Elsősegély

Az elsősegély szakkör 2019-ben indult el az iskolában. A létszám a jelenléti oktatás alatt harminc főnél is több volt, ez a szám ugyan kissé megcsappant az online oktatás alatt, de a leglelkesebbekkel 2020 nyarán a tantáborban elsajátítottuk a gyakorlati ismereteket is. Az alábbi képek tanúskodnak arról, hogy ez mennyire vidámra sikerült.

Mindig is felnéztem azokra, akik egy baleset során nyugodtan tudták kezelni a helyzetet valamint nagyon hasznosnak tartottam az elsősegélynyújtás tudását. Ezen kívül persze a jogsihoz is jól jön. (Pop Luca Gabriel, 10.D)

Héber nyelv

A Bevezetés a klasszikus (vagy bibliai) héber nyelvbe szakkör a héber nyelv alapjaival ismertet meg az első évben. Hosszabb távon pedig a héber nyelvű bibliai szövegek önálló olvasása és feldolgozása a cél. Abból az indíttatásból született a szakkör ötlete, hogy lehetőséget teremtsen a gimnazistáknak (9-12. évfolyam) egy különleges keleti nyelvvel történő ismerkedésre, illetve elmélyülésre az emberiség egyik legnagyobb kultúrkincsében.

Filozófia

A szakkör célja, hogy egyrészt áttekintést adjon az érdeklődőknek a nyugati filozófiai gondolkodás történetéről másrészt, hogy a diákok alapvető jártasságra tegyenek szert filozófiai szövegek olvasásában, filozófiai gondolatmenetek követésében és értelmezésében. E célnak megfelelően a szakkör két részből áll: 1. a vonatkozó szöveg filozófiatörténeti kontextusba helyezése, 2. szövegelemzés. Az olvasandó szövegek a „Mi a filozófia? Hogyan látja a filozófia önmagát?” kérdés köré épülnek.

Emelt szintű történelem érettségire felkészítő szakkör

Az emelt érettségi szakkör keretein belül megismerkedünk a történelemérettségi szerkezetével, buktatóival. Az órákon a bevezető után az elmúlt évek feladatsoraival foglalkozunk. A tudás rögzülését segíti, hogy először mi, diákok keresünk választ a kérdésekre. Ezután pedig a
Tanár úrral megbeszéljük a helyes válaszokat. Az adott téma kapcsán kitekintést is teszünk, ezáltal ismételve a korábban tanultakat. A szakkör keretet ad az önálló tanuláshoz. (Sólyom Lili, 12.E)