Osztályozó vizsgák

Iskolánkban tanévenként két alkalommal szervezünk osztályozó vizsgákat: egyszer augusztus
végén, egyszer januárban az érettségikre való jelentkezés előtt. A magántanulóknak mindkét
alkalommal kell jegyet szerezni, a központi időponttól eltérniük megfelelő indoklás esetén igazgatói
engedéllyel lehetséges. A jelentkezéseket a megadott határidőkig a titkárságon kell leadni.
Ha valaki az iskolában nem tanul valamilyen nyelvet, de szeretne belőle osztályzatot szerezni,
akkor abban az esetben, ha ez a nyelv szerepel a Pedagógiai Programunkban (pl. német, francia stb.),
akkor itt az iskolában bármelyik osztályozó vizsga időpontban jelentkezhet vizsgára. Ha itt nem
tanítjuk ezt a nyelvet, akkor a titkárságon kell jelentkeznie, az iskola megpróbál neki külső
vizsgahelyet és vendégtanulói státuszt szerezni.
Előre hozott érettségit csak 12. év végéig meglévő osztályozó vizsga birtokában lehet tenni,
leghamarabb 10. osztály végén. Ezeket a vizsgákat legkésőbb a januári vizsgaidőszakban kell letenni,
ennek az az oka, hogy ha valakinél nem reális a jelentkezés, időben kiderüljön. Az osztályozó vizsga
megléte még nem mentesít az órára járás kötelezettségéről, az óralátogatás alóli felmentést az
előrehozott érettségi törzslap-kivonatának bemutatásával lehet kérvényezni. Ugyanakkor nem
kötelező kérni a mentesítést, hasznosabbnak gondoljuk, ha valaki továbbra is jár az órákra, szinten
tartja, tovább fejleszti és gyakorolja az adott nyelve Az osztályozó vizsgára kapott osztályzat
végleges, ez kerül be az évvégi bizonyítványba, az órán szerzett, az aktuális tananyag elsajátításának
mértékét mutató osztályzatokkal a vizsgán kapott érdemjegyet javítani nem lehet.
Minden tantárgynál a vizsga anyagát és követelményeit az iskola helyi tanterve határozza
meg. Ennek megfelelően ugyanabból a nyelvből más elvárások vannak a nyelvet 2. idegen nyelvként
illetve nyelvi tagozaton, első idegen nyelvként leghaladóbb csoportba járók számára, a tagozatokon a
tagozatos tantárgyakból vizsgázóknak. A konkrét tartalomról a szaktanárok adnak felvilágosítást,
illetve a honlapról lehet tájékozódni.

Az osztályozó vizsga angolból
Az osztályozó vizsga németből