Angol – német nyelvi ötévfolyamos osztály (Ny-E)

Angol-német tagozatos osztályunk 5 éves képzést nyújt. Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a nyelvek, azokhoz kapcsolódó kultúrák és tudományok, illetve a nemzetközi tanulmányok iránt különösen érdeklődnek, felsőfokú tanulmányaikat bármely szakterületen (részben) idegen nyelven vagy valamelyik külföldi egyetemen szeretnék folytatni.

Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat kezdő szintről indulva. Az első, azaz a nyelvi előkészítő évben a tanulók heti óraszámuk felében a két idegen nyelvvel foglalkoznak, emellett informatikát és egyéb közismereti tárgyakat (pl. magyar, matematika, természettudományok) tanulnak. A második évtől tanulmányuk igazodik a négyéves képzéshez, az óraterv és a további tanítási szakaszok megfelelnek a négyéves képzésnél leírtaknak, de a két idegen nyelvet a következő 4 évben továbbra is nagy óraszámban tanulják. Célkitűzésünk mindkét nyelv esetében a felsőfok elérése, informatikából a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges tudás készségszintű elsajátítása.

Az iskola hagyományainak megfelelően biztosítani kívánjuk, hogy tanulóink bármely általuk választott tantárgyból képesek legyenek az emelt szintű érettségi vizsga eredményes letételére, a többi tárgyból pedig a lehető legjobb eredménnyel teljesítsék a középszintű érettségi vizsga követelményeit. Ennek érdekében a 12. és a 13. tanévben tanulóink csatlakoznak gimnáziumunk négy osztályos fakultációs rendszeréhez, a választható tárgyak sorát kibővítjük az angol és német célnyelvi civilizáció tantárgyakkal, amelyeket diákjaink érettségi tárgyként is választhatják.

A jelentkezőknek tehetséggondozó írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük matematikából és magyarból. Nyelvi felkészültségükről a szóbeli vizsga keretében adnak számot. A jelentkezés feltétele az angol vagy német nyelv legalább középhaladó szintű (B1) ismerete.

Az óraszámok

Tantárgy 9.Ny 9.E 10.E 11.E 12.E Eltérés a
kerettantervtől
9.E – 12.E
Magyar 1/1 4 4 4 5 +1
I. nyelv 10/10 5/5 5/5 5/5 3/3 +2
II. nyelv 8/8 4/4 4/4 3/3 3/3 +2
Matematika 2/2 4/4 3/3 3 4 +2
Etika 1
Történelem 1 2 3 3 3 +1
Társadalomism. fakultatív  
Filozófiablokk C sávban  
Fizika 0,5/0,5 2 2 2  
Kémia 0,5/0,5 2 2  
Biológia 2 2 2  
Földrajz 2 2  
Ének-zene 1 1  
Vizuális kultúra 1 1      
Dráma 1        
Média        
Művészetek 2(1média, 1 rajz) 2osztálytól függ  
Informatika 3/3 1/1 1/1 +1
Életvitel 1  
Testnevelés 3 3 3 3 3  
Fakt A 2 2
Fakt B 2 2
Fakt C   2
Osztályfőnöki 1 1 1 1  
Összesen 29 33 34 33 33
Tömegsport 2 2 2 2 2