Erasmus+ 2019-es projekt

“Idegen nyelvi kompetenciafejlesztés és módszertani megújulás” a címe a budapesti Eötvös József Gimnázium 2019-es Erasmus+ KA1 projektjének, amelyben az intézmény tizenkét szaktanára vesz részt. A résztvevők többsége angol-, német-, francia- és olasztanár, de van köztük egy magyar nyelvet és irodalmat, egy matematikát, egy történelmet, egy informatikát és egy természettudományokat oktató kolléga is.

Közös céljuk a nyelvi és szakmai-módszertani kompetenciáik bővítése, amivel hozzájárulhatnak az intézmény fejlesztési céljainak megvalósításához. Ezek középpontjában olyan, az intézmény szellemiségét, hagyományait és értékeit megőrző, mégis modern, a digitális tudást, a transzverzális készségek és a személyiségfejlesztés fontosságát szem előtt tartó pedagógiai gyakorlat megvalósítása áll, amely lehetővé teszi a diákok magas szintű felkészítését a 21. század és annak munkaerőpiaci elvárásaira.

E terv végrehajtásához szakmailag felkészült, jó mentálhigiénés állapotban levő, motivált tantestületre van szükség. A tervezett projekt olyan nemzetközi nyelvi és módszertani képzéseket tartalmaz, amelyek a fenti intézményi szükséglet kielégítésében nagy szerepet játszanak. A résztvevők nemzetközi környezetben fejleszthetik nyelvtudásukat és szélesíthetik módszertani repertoárjukat, miközben bepillantást nyerhetnek az adott ország kultúrájába. Az új közeg a szakmai fejlődés mellett pozitívan hat szociális és interperszonális készségeikre és személyiségükre, és a kurzusokról visszatérve még motiváltabban folytathatják pedagógiai munkájukat. A program további hosszú távú hatása, hogy a résztvevők nyelvi kompetenciáinak fejlődése és a képzések során kialakuló nemzetközi kapcsolatai lehetőséget teremthetnek az intézmény nemzetköziesítésének kiterjesztésére, illetve új partnerségi együttműködések kialakítására. Ezen túlmenően, a projekt egyik legfontosabb eleme a megszerzett ismeretek tervezett megosztása. Ez teszi lehetővé, hogy a projektnek a tantestület egészére is hosszú távú hatásai legyenek. A kurzusokon szerzett tapasztalatok disszeminációja révén a tanári kar minden tagja részesül az új ismeretekből, ezáltal az intézményben folyó oktatás egésze megújulhat.

(A projekt összefoglalása – részlet a pályázatból)

Az Erasmus+ KA1 projekt Facebook oldala: https://www.facebook.com/e5vos.erasmus/

ErsamusDays események (2019. október 10.):

Szabadszavas beszámolók 2019.

A projekteket az Európai Bizottság támogatta. A kiadványokban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit
 

Vissza az Erasmus+ főoldalára