Felvételi

„Felvételi”

A 2010/11. tanévtől a bekerülés iskolánk 6 évfolyamos osztályaiba központi írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján történik. A szóbeli vizsgán történő felvételi beszélgetés révén a kevésbé „szóró” általános írásbeli mellett így jobban lehetővé válik a differenciálás a jelentkezők között.

Mivel a hat évfolyamos oktatásba jelentkező diákok – korosztályos okokból is – a természet-ismeretet / biológiát szívesen választják szóbeli vizsgatárgyként, ezért felvételi feladatsorainkat a múltban többször is megújítottuk és folyamatosan karbantartjuk, azokat szükség szerint új kérdésekkel is kiegészítjük.

A négy és ötévfolyamos osztályokba a bekerülés az osztályprofiltól függő központi írásbeli és szóbeli, továbbá a nyelvi osztályokba idegen nyelvi felvételi vizsga alapján történik. A különféle tagozatos osztályainkba és főként emelt szintű természettudományos osztályunkba felvételizőink a kémiát és biológiát is szép számmal választják szóbeli felvételi tárgyuknak.

A szóbeli vizsgán a jelentkezők mindkét tárgyból egy-egy szöveg és kérdéssor alapján adnak számot ismereteikről.

  • Biológia mintaszöveg
  • Biológia mintatétel
  • Kémia mintaszöveg
  • Kémia mintatétel
  • Az iskolánkba jelentkezők megfontolt választását, oktató-nevelő munkánk megismerését a november folyamán megrendezett Nyílt napok is segítik, melyek keretében gyakran tartunk bemutató órákat is számukra.

    A felvételi jelentkezésre és a Nyílt iskolanapokra vonatkozó pontos információk mind a négy (öt) mind a hat évfolyamos oktatással kapcsolatban minden évben október végétől iskolánk honlapján, a „Felvételik” címszó alatt olvashatók.

    Vissza a Főoldalra