Nemzetközi kapcsolatok és programok

COMENIUS – AZ EURÓPAI UNIÓ SOCRATES EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMJÁNAK KÖZOKTATÁSI ALPROGRAMJA
School Partnerships (Iskolai együttműködési projektek)

A program célja a közoktatás európai kapcsolatrendszerének fejlesztése az intézmények közötti együttműködési projektek támogatásán keresztül. (Európai Bizottság).

Feltétele: minimum három EU tagország iskolájának részvétele.

A projektben évente 2-3 tanulócsoport vesz részt. A kapcsolattartás interneten keresztül történik, a feladatokat az óra keretein belül, illetve az évente 2-3 alkalommal különböző helyszíneken megszervezett projekttalálkozókon dolgozzuk ki. A diákok és tanárok mobilitási költségeit a pályázati úton elnyert támogatás fedezi.

A program célja elsősorban a közös tananyagfejlesztés, modulok létrehozása és kipróbálása, valamint különböző oktatási rendszerek megismerése, módszerek adaptálása. Ebből adódóan fontos az iskola vezetőjének bevonása.

A projekt kétéves időtartamú és mindig egy téma köré szerveződik. Az EJG Angol munkaközössége tíz éve folyamatosan sikerrel pályázik.Az idegen nyelvek oktatását további pályázati lehetőségek segítik:
 1. Nyelvtanár asszisztens fogadása, melynek során az iskola egy külföldről érkező nyelvtanár-jelölt munkáját hasznosítja az idegennyelv-tanításban vagy más, kulturális, országismereti foglalkozáson.
 2. Tanártovábbképzés nyelvtanárok számára, mely egyéni pályázati lehetőséget kínál tanárok, illetve tanárjelöltek számára. A Tempus Közalapítvány honlapjáról elérhető kurzuskatalógus alapján választhatnak akkreditált tanfolyamokat az érdeklődők.Az EU oktatási pályázatai Magyarországon a Nemzeti Irodán, a Tempus Közalapítványon keresztül érhetők el. Munkaközösségünk jelenleg két programban vesz részt:

COLUMBUS – MOBILITY IN THE MODERN WORLD – CHANGES AND CHALLENGES

Gimnáziumunk Columbus pályázati anyaga letölhető:   001_columbus.pdf
A Columbus projekt honlapja: www.y-project.info
A Tempus Közalapítvány honlapja: www.tka.hu

GLOBAL WARMING

Gimnáziumunk pályázati anyaga elérhető:   002_global_warming.pdf

Link a projekt honlapjához: lp-globalwarming.comMUN – Model United Nations / BIMUN – Budapest International Model United Nations

2011 tavaszán gimnáziumunk szervezi a MUN konferenciát.

A MUN ismertetője és a 2011. évi tavaszi BIMUN konferencia anyaga:   016_bimun_2011_marketing.pdf
A szülőknek és diákoknak írt körlevél:   003_bimun_korlevel.pdf
A jelentkezési lap:   004_bimun_jellap.pdfBARNSTAPLE – NYÁRI NYELVGYAKORLÓ TÁBOR ANGLIÁBAN

Projektvezető: Hegedüs Ilona

A tábor célja:

 1. Nyelvgyakorlás anyanyelvi környezetben, ezen belül:
  • A tanultak sokféle használata és alkalmazása a gyakorlatban, például a szállást adó angol családoknál vagy szituációs és egyéb játékos feladatok megoldása során valós, mindennapi helyzetekben a kisváros lakóinak aktív részvételével.
  • Új, elsősorban idiomatikus, beszélt nyelvi rétegek és elemek megismerése, gyakorlása és kreatív alkalmazása a partner non-profit oktatási alapítvány (SOL) tanárainak rendkívül rugalmas, a mi igényeinkhez maximálisan alkalmazkodó részvételével, három különböző nyelvi szintű csoportban.
  • Egy önálló produkció létrehozása kisebb csoportokban az összes addigi feladatok és egyéni tapasztalatok felhasználásával.
 2. Ismerkedés a kultúrával, életmóddal, a gondolkodásmód hasonlóságaival és különbözőségeivel:
  • kirándulások profi helyi vezetéssel,
  • múzeumok, műemlékek, legendák nyomában
  • családi nap, a vendéglátó családokkal közös feladatok
 3. Kedvcsinálás, lelkesítés és motiválás a még intenzívebb nyelvtanulásra.

Horváth András 10.F-es diák beszámolója az útról:   006_barnstaple_diakszemmel.pdf

Információk a 2013. évi utazásról:   Barnstaple_2013

Információk a 2014. évi utazásról:   anglia_barnstaple_2014

Képek a 2010/11-es év Galériájában (képek a korábbi utakról):

Jelentkezés és információk a 2015. évi nyelvgyakorló utazásról: anglia_barnstaple_2015

Jelentkezés és információk a 2016. évi nyelvgyakorló utazásról: anglia_barnstaple_2016

Aktuális információk

Jelentkezés és információk a 2017. évi nyelvgyakorló utazásról: anglia_barnstaple_2017NYÁRI ORSZÁGISMERETI TÚRA

Vezető: Németh Katalin

Ország ismereti tanulmányi kirándulásaink már több mint egy évtizedes múltra tekintenek vissza, melyek célja, hogy diákjaink az általuk tanult nyelv anyaországának kultúrájával is megismerkedhessenek, s az angol nyelvet életszerű helyzetekben gyakorolhassák.

A tavalyi túra programja:   008_legendas_anglia.pdf

Aktuális információk

Az idei túra időpontja: 2017. július 6 – július 16.

Legendás Anglia 2017  információk ITT!

AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS A KATOWICEI PADAREWSKI GIMNÁZIUM KAPCSOLATA
Előzmények

2008. áprilisában vettünk részt először nemzetközi MUN (Model United Nations) konferencián Rómában, ahol megismerkedtünk a katowicei Paderewski gimnázium három tanárával. A kölcsönös szimpátiának köszönhetően még abban az évben félig hivatalos kapcsolat alakult ki a két iskola között – nyáron elutaztam Lengyelországba és tárgyaltam a kinti igazgatóval, aki kezdettől bátorította iskoláink közötti együttműködést. Azon a nyáron, augusztusban pedig a három lengyel kolléga érkezett Budapestre, ahol szintén volt igazgatói szintű egyeztetés. Ekkor dőlt el, hogy meghirdetjük a diákcsere lehetőségét a katowicei gimnáziummal.

A 2008/2009-es programra két osztály is jelentkezett és egy további harmadik jelezte, hogy a későbbiekben bekapcsolódnának.

Szervezők

Bödör Zoltán projekt koordinátor és Szeiman József osztályfőnök helyettes

Résztvevők

Az első diákcserében az akkori 10. C osztály majdnem teljes létszámmal vett részt, és még két diák másik osztályokból.

Először a lengyel diákok érkeztek 2008. novemberében, a kiutazásra pedig 2009. szeptemberében került sor.

Előkészítés és lebonyolítás

60 diák mozgatása komoly szervezőmunkát, előkészítést igényel. Külön felelősségnek éreztük azt, hogy induló nemzetközi kapcsolat kiépítéséről van szó, ennek megfelelően igyekeztünk egy nagyon tartalmas és zökkenőmentes magyarországi programot összeállítani. A vendégek visszajelzései alapján ez sikerült, ugyanazt az alaposságot tapasztaltuk mi is odakint a lengyelek részéről.

Általános visszajelzések

Mind a diákok, mind a tanárok között közvetlen és jó kapcsolat alakult ki – jó volt hallani az utolsó napon a katowicei búcsúnál, hogy mind a magyar, mind lengyel diákok a következő diákcserében is szívesen részt vennének ugyanebben a felállásban!

A program nyelve

A diákcsere közvetítőnyelve az angol volt. A diákok számára könnyen ment a kommunikáció, tanulóink nagyjából azonos szinten voltak nyelvileg.

A kapcsolat jövője

Személy szerint, hosszú távú együttműködés lehetőségét látom a kialakuló kapcsolatban.

A kinti iskolában magyar nyelv oktatása is folyt, diákjaik között többen végeztek a budapesti műszaki egyetemen. A Paderewski iskola igazgatója személyes rokonszenvet érez országunk és kapcsolataink ápolása iránt, gimnáziumunk és az iskolavezetés részéről is magától értetődőnek érzem a folytatás igényét.

Jellemző módon, a lengyel igazgató kezdeményezte egy írásba foglalt szándéknyilatkozat megfogalmazását, melynek kidolgozását a kinti kollégákkal együtt Katowice-ben elkezdtük. A dokumentum megszületett, már csak az igazgatói aláírások hiányoznak. Magának az együttműködési igénynek írásba foglalását példaértékűnek érzem, tudomásom szerint nem született ilyen dokumentum egyetlen testvériskolánkkal sem.

Tervezzük a lengyel iskola bevonását nemzetközi projektjeinkbe, például CLIL, BIMUN, ökológiai és sport táborok.

A következő diákcsere szervezése már folyamatban van, Nagy Csilla 9. E osztálya fogadja a katowicei diákokat tavasszal, és 2010. szeptemberében utaznak Lengyelországba.

Az idei első út programja:   009_lengyel_ut.pdf
A diákok véleménye az útról:   010_lengyel_kapcsolat.pdf

EURÓPAI TUDOMÁNYOS PARLAMENT – AACHEN, NÉMETORSZÁG

Aachenben évente rendezik meg a European Science Parliamentet. A program egy tudományos konferenciát takar, melynek összesen 120 meghívott résztvevője van, számos Európai Uniós országból. A parlament meghívott résztvevői középiskolás diákokból, egyetemistákból, tudományos kutatókból, közgazdászokból, civil szervezetek és a média képviselőiből állnak.

A résztvevő középiskolai diákok minimális életkora 15 év. A konferencián minden országot legfeljebb 2 középiskola képviselhet. Egy csoport létszáma 3 diák és egy kísérő tanár.

A konferencián való részvételt komoly előkészületek előzik meg. A diákok a www.science-parliament.eu honlapon található fórumon kell regisztráljanak. A fórumon való aktivitásuk függvényében nyerhetnek meghívást a tényleges konferenciára.

Minden évben egy aktuális, társadalmunkat érintő problémát választanak a konferencia témájául. 2008 őszén az Energia (megújuló energiaforrások), 2010 márciusában pedig a Víz lesz a konferencia témája.

 • A résztvevők bizottságokban és plenáris üléseken vesznek részt, melynek során egy beadványt készítenek, melyet végül benyújtanak az Európai Unió Tudományos Bizottságának.
 • 2008 őszén az Eötvös József Gimnáziumot is képviselte egy 4 fős küldöttség. A program keretein belül látogatást tettünk egy napelemeket gyártó vállalatnál (honlapjuk www.sollandsolar.com ) is.
 • A programon való részvétel teljes költségét uniós támogatásból fedezik a szervezők, a diákoknak a kiutazás költségét kell csupán kifizetniük. A szállás egy rendkívül jól felszerelt ifjúsági szállóban van. Teljes ellátást kapunk. Az étkezések jelentős része a város különböző éttermeiben történik.
 • Aachen városa, mely egykor Nagy Károly székhelye volt, felejthetetlen hangulatot kölcsönöz a programnak.
 • A tavalyi programról készült hivatalos felvétel elérhető az alábbi internetes oldalon: http://www.youtube.com/watch?v=4712iuhLDu4&feature=player_embedded.

A konferencia programja:   011_europai_aachen.pdf