Érettségi

„Érettségi”

Tanterveinket úgy állítjuk össze, olyan oktatási-nevelési eszközöket, tanítási módszereket alkalmazunk, melyek alkalmasak a továbbtanuláshoz szükséges tartalmak és készségek elsajátíttatására, gyakoroltatására és a tehetséggondozásra egyaránt.

Az alapórákon segítségükkel tanulóinkat sikerrel juttatjuk el a középszintű érettségi vizsgáig. A fakultációs órákon diákjainknak kémiából és biológiából egyaránt lehetőségük van jó eséllyel felkészülni az emelt szintű érettségi vizsgára is.

 

Általános tájékoztatás az érettségi vizsgákra történő jelentkezésről, információk az érettségi vizsgák szabályainak változásairól, az emelt szinten aktuálisan választható vizsgatárgyakról

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas

A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett kémia középszintű szóbeli vizsga témakörei, kísérletei és kísérletleírásai

A kémia emelt szintű  A. és a C. feladatok témakörei

Munkarend és balesetvédelem a B. feladat elvégzéséhez

Tájékoztató a biológia emelt szintű szóbeli vizsgához

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2014tavaszi_vizsgaidoszak/2014tavasz_nyilvanos_anyagok1#19

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99700100.kor

 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet

http:///www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok

 

 

 

„Érettségizőknek ajánljuk”

Az eredményes felkészüléshez elvárjuk tanulóinktól, hogy

  • pontosan, felkészülten jelenjenek meg a tanítási órákon;
  • aktívan vegyék ki részüket a tanórai illetve fakultációs órák munkájából;
  • kijelölt órai és házi feladataikat legjobb tudásuknak megfelelően végezzék el;
  • magatartásukkal, hozzáállásukkal segítsék társaik munkáját.

Diákjaink sikeres érettségi vizsgájához, továbbtanulásához fontosnak tartjuk, hogy legyenek tisztában az aktuális részletes vizsgakövetelményekkel és vizsgaleírással:

Az OH Regionális Igazgatóságai által kémiából és biológiából szervezett középszintű és emelt szintű érettségi vizsgák vizsgaleírásai és részletes vizsgakövetelményeik
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/vizsgatargyak

Javasoljuk továbbá diákjainknak, hogy tapasztalatok gyűjtése és gyakorlás céljából vizsgatárgynak választott tantárgyukból vegyenek részt tanulmányi verseny(ek)en.
http://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak

Tovább a Felvételi oldalhoz
Vissza a Főoldalra