Táborok, szakmai kapcsolatok

„Táborok és szakmai kapcsolataink”
bio_tabor02

„Táborok”

Pedagógiai programunk alapján munkaközösségünk igyekszik többféle iskolán kívüli programot, táborozást beépíteni a tanításba. A kiállítások, a múzeumok és egyéb látogatások (üzemek, kutatóintézetek, állatkert stb. látogatása) általában rendszeresek, szerepelnek tanterveinkben ill. tananyagainkhoz kapcsolódnak. Folyamatosan keressük és szervezzük a további lehetőségeket (pl. állatmentések), elsősorban a vállalkozó szülők bevonásával.

Iskolánk többféle táborában magunk is aktívan veszünk részt és támogatjuk diákjaink részvételét is. Ilyenek a téli -, a sí -, a tanulmányi – és a sport táborok, a vízi-túrák, a kerékpártúrák, és a külföldre szervezett kulturális tanulmányutak. Az erdei iskolákban, osztályfőnökökként is arra törekszünk, hogy a természetben is foglalkoztassuk diákjainkat.

Nemzetközi kapcsolataink alapján többféle természettudományos konferencián, szimpóziumon veszünk részt, vagy szervezünk ilyet minden évben. Ezek rendszerint külföldön, partneriskoláink bevonásával, idegen nyelven kerülnek megrendezésre, és szintén tábor-értékű, nagyon ajánlott, különleges lehetőségek tanítványainknak.

bio_tabor01

„Szakmai kapcsolataink”

Munkaközösségünk tagjai között van, aki

  • tagja a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztályának is;
  • tagja a Kutató Tanárok Országos Szövetségének is;
  • tagja a Magyar Biológiatanárok Országos Egyesületének is;
  • minden évben tanít egyetemi felvételi elkészítő tanfolyamokon is;
  • rendszeresen felkérést kap Oktatási Hivataltól emelt szinten érettségiztetésre, illetve multiplikátori vagy javítótanári feladatok ellátására;
  • megbízás alapján tankönyveket bírál, pedagógiai szakértői tevékenységet lát el.

Szakmai munkánk elismeréseként a Magyar Kémikusok Egyesülete 100 éves évfordulója tiszteletére iskolánk adott helyszínt a Kémia élőben, tárgyban és minden pillanatban címmel 2007. januárjában megrendezett Országos kémiaversenynek, plakátkiállításnak és kerekasztal-beszélgetésnek.

Kapcsolataink révén 2007-ben múzeum- és gyárlátogatást szerveztünk a Richter Gedeon Rt.-be, 2008. tavaszán a MOL NyRt. százhalombattai kőolajfinomítóját, 2009-ban a Földtani Intézetet, 2010-ben a MTA Kémiai Kutatóintézetét, 2014-ben a Geokémiai Intézetet kerestük fel tanítványainkkal. Diákjainknak új, előnyös lehetőségeket keresve 2009-től a Semmelweis Orvostörténeti Múzeummal is kapcsolatba léptünk.

A régóta kimagasló felvételi eredményessége alapján választott 19 partneriskolája egyikeként 2008. óta kölcsönös előnyökön alapuló, rendszeres, magas színvonalú szakmai kapcsolatot ápolunk a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel.

Ennek keretében

  • évente kétszer Tehetségnapon veszünk részt a Semmelweis Egyetemen;
  • egyetemi klinikákat, kutatóhelyeket látogatunk;
  • Eötvös-öregdiákok segítségével érdeklődő tanítványainknak lehetőségeket keresünk egyetemi kutatásokba való bekapcsolódásra;
  • meghívott egyetemi oktatók közreműködésével biológus klubot indítottunk, előadásokat, beszélgetéseket szervezünk.

Meghívott előadóink:
Dr. Falus András Dr. Csermely Péter