Versenyeink

A tehetségek felismerése és gondozása céljából valamint a nagy múltú Reáltanoda hagyományainak ápolása érdekében sok, különböző típusú szakmai versenyt szervezünk vagy ajánlunk érdeklődő tagozatos és nem tagozatos tanítványainknak egyaránt.

Tehetséggondozó szakkörök, fakultációs órák, tanítási szünetekben szervezett edzőtáborok és önkéntesen végzett délutáni külön foglalkozások, megbeszélések keretében mindkét tárgyunkból felkészítjük diákjainkat a versenyhelyzetben történő sikeres megmérettetésre.

„Házi versenyek, Kutató Eötvös Diákok Vándordíja (KEDV)”

Minden évben szervezünk háziversenyeket diákjainknak biológiából és kémiából egyaránt. Ezeket általában évfolyamonként szervezzük.
A diákok az alsóbb évfolyamokon rendszerint 3 fős csapatokban, a 11-12. évfolyamon egyénileg versenyeznek. A versenyek anyaga az aktuális tanév témaköreiből kerül ki. A konkrét kérdéseket az adott évfolyamon tanító kollégák állítják össze.
A 7.-8.-9.-10. évfolyamon a kémia ill. biológia csapatversenyek általában elméleti és gyakorlati fordulóból állnak illetve esetenként terepen vagy egy kiállításhoz kapcsolódóan kerülnek megrendezésre.

Külön érdeklődésre számot tartó háziversenyként a 2014/15. tanévben 9. alkalommal kerül megrendezésre a Kutató Eötvös Diákok Vándordíja, a KEDV, mely az önálló kutatások végzését szívesen vállaló és kedvelő diákok számára nyújt lehetőséget elméleti és gyakorlati ismereteik bővítésére és bizonyítására a kísérleti – kutatói pálya népszerűsítése mellett.

 

 

 

VERSENY HONLAPJA, KIÍRÁSA
KÉMIA
7.-8. évfolyam
Curie Kémia Emlékverseny www.szolnet.hu/curie
Hevesy György Országos Kémia Verseny http://www.mtte.hu/hevesy.htm
9.-10. évfolyam
Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny http://www.irinyiverseny.mke.org.hu/
VegyÉSZtorna www.sci.u-szeged.hu/chem/kkfv
Curie Kémia Emlékverseny www.szolnet.hu/curie
11.-12. évfolyam
Hlavay József Országos Kémia feladatmegoldó verseny http://diakkonferencia.mk.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
OKTV – kémia http://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak
Kémiai diákolimpia http://olimpia.chem.elte.hu/
BIOLÓGIA
7.-8. évfolyam
Herman Ottó Országos Biológia Verseny http://www.mtte.hu/herman.htm
Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny www.bem-iskola.hu
Bókay Árpád Országos Biológiaverseny http://biologiaverseny.hu
„Ember-Föld-Világegyetem” Kárpát-medencei komplex természettudományi csapatverseny www.feladatmegoldo.hu
9.-10. évfolyam
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny http://w3.sopron.hu/kitaibel/
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny www.ffg.sulinet.hu/Palyazatok.htm
Bugát Pál Országos középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő www.tit.hu
Avram Hershko Természettudományi Verseny http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu/versenyek/
11.-12. évfolyam
OKTV – biológia http://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak
Biológiai diákolimpia http://olimpia.mabite.info/