Miért érdemes fizikát tanulni?

 

Mert a természettudományos műveltség, a természettudományos ismeretek sokasága az emberiség kultúrtörténetének szerves része. Csak az mondhatja magát művelt embernek, aki az emberiség kultúrtörténetének mindenfajta szegletében otthonosan mozog.

Mert kíváncsiak vagyunk.

Az ember egyik legfontosabb tulajdonsága a kíváncsiság. A kíváncsiság kérdéseket szül, és ezekre a kérdésekre keresve a válaszokat, kutakodunk. Ha kutakodásunk eredményeként megleljük a válaszokat, akkor tudunk alkalmazkodni a minket körülvevő világhoz.

Mert olyan dolgokkal, jelenségekkel foglalkozik, melyekkel minden nap találkozunk, azaz igazán közünk van hozzá.

Mert Te is kísérletezhetsz, kipróbálhatsz, kutathatsz, megfigyelhetsz

Mert alakítja a gondolkodásmódunkat.

A fizika megtanít arra, hogy értelmesen tegyünk fel kérdéseket. Megtanít olyan módszerekre, amelyek birtokában a kutakodásunk jó eséllyel eredményre vezet.

A fizikatanulás kialakítja bennünk az igény arra, hogy a kérdéseinket nagyon pontosan, egyértelműen tegyük fel, és a válaszainkat pontosan és egyértelműen fogalmazzuk meg.

Mert segít megérteni a környezetünk természettudományos és technikai világát

Misztikus fogalmak: atomenergia, részecskegyorsító, vákuum, kvazár, fúziós erőmű, sötét anyag, fekete lyuk, félvezetők, szupravezetés, megújuló energiaforrás stb. – de csak amíg nem tanultunk róla.

Feleslegesen félünk pl. az atomenergiától, ugyanakkor nem vagyunk eléggé óvatosak pl. a követési távolság megválasztásában – ha tudatlanok vagyunk.

Mert egyre nagyobb igény lesz a műszaki szakemberek iránt, és a műszaki egyetemeken való eredményes tanulás egyik oszlopa a fizikatanuláson keresztül elsajátított képességek és készségek – mai divatos szóhasználattal élve „kompetenciák” – sora.