PályaProgram 2022/2023

A PályaProgram XIV. és a PályaBörze  X.évfolyama

Az Eötvös pályaorientációs tevékenységének egyik eleme a „PályaProgram” (PP), melyet az utóbbi években két formában valósítottunk meg. A „PályaProgram/fakultatív” (2009-tól folyamatosan) és a „PP a 10.évfolyam számára„ (a 2014/2015-ös tanévtől ) rendezvényeit azonos céllal szervezzük.  A pályalélektan elméletein alapuló programot a pedagógusok oktató-nevelő munkájának más szemléletű támogatásaként indítottuk. A pályaismeretet bővítő találkozók céljairól, az előző évek részleteiről az archívumban olvashat az érdeklődő:

https://www.ejg.hu/palyaprogram/palyaprogram-2019-2020/

A fakultatív találkozókat a Veres Pálné Gimnáziumban a 2013/2014-es tanévben (PályaBörze/PB) kezdtük szervezni. A két intézmény közös programjai a gimnáziumok fokozatosan bővülő együttműködéséhez is szeretne hozzájárulni/hozzájárul.

A 2017/2018-as tanévtől az alap- és középfokú intézményekben kötelező pályaorientációs napot tartani. Kimondhatjuk tehát, hogy általában a pályaorientáció szemléletének –  általa a két iskola intézményi szintű programjának – meghonosításával némileg megelőztük a korunkat A két gimnázium a diákság 12.évfolyamon esedékes támogatásának hagyományait  saját arculatának megfelelően alakítja, fejleszti.

A találkozókat csupán gondolatébresztőnek szánjuk.

A PP/PB igényes tartalmát mindenkori vendégeink felajánlásának köszönhetjük.

A Covid óta idén először valamennyi rendezvényünket ismét személyesen tartottuk.

 1. A „PályaProgram/PályaBörze fakultatív” rendezvényeiről

 Az EJG és a VPG közös programjára 2022. december 7. és 2023. május 31. között került sor.  A délutáni, fakultatív, jellemzően 1,5-2 órás beszélgetések célcsoportja a gimnáziumok szülői közössége és a 7-12.évtolyamos diákok.

Néhány adat:

 • A tanévben kilenc pályaismereti beszélgetést szerveztünk.
 • Összesen 12 szakemberrel találkoztunk.

Egy szakembert volt szülőként, egy fő jelenlegi szülőként járt nálunk. Négyen az EJG-ben érettségiztek. Hat vendégünk a két intézménytől független szakemberként támogatott bennünket.

 

A találkozók témája előadások száma dátum
gazdasági területek (Corvinus: pl. nemzetközi kapcsolatok…)  és   online marketing 2 dec.7. és máj.24.
egészségügy (orvos, gyógyszerész) 2 ápr.25. és máj.18.    
természettudományos területek (vegyész, matematikus, biológus, fizikus) 4 márc.6., ápr.20., máj.22. és máj.31.
alkalmazott művészetek (design, formatervezés…) 1 ápr.26.

A két iskolából összesen 147 érdeklődő regisztrált. Közülük 35 szülő és 112 diák (7-12.évf.).   

(Névsor nem készült, ezért a megjelentek pontos létszámáról nincs információ.)

A vendégek ránk szánt idejét, a diákok és a szülők nyitottságát, érdeklődését köszönjük.

A tavaszi lehetőségekről idén az érettségizőket is értesítettük. Néhány végzősünk csatlakozott hozzánk; az érintetteknek ezt külön köszönjük!

 1. PP a 10. évfolyamosok számára témanap – 2023. január 27.

A PályaProgram 14. évében az évfolyam pályaorientációs délelőttjét kilencedik éve szerveztük meg. Ebben a tanévben a 185 fős évfolyam 30 diákja egy kísérleti témanapon vett részt (nyelvi pilot).

A rendezvények tematikája külső támogatóink, a szülői közösség és volt diákjaink aktuális felajánlásain alapult. A beszélgetési lehetőségeket tanítványaink érdeklődése és a jellemző felvételi statisztika ismeretében igyekeztünk előkészíteni.

Vendégeinknek külön köszönjük, hogy a szervezés intenzív szakaszában munkájuk mellett a szervezővel együttműködtek (november vége eleje és jan.27. között).

Az egyes előadásokat idén 155 tanulónk  ismét kötelező, de választható  módon látogathatta. 

Valamennyi évben előre jeleztük: minden diák elvárását, igényét nem tudjuk teljesíteni. A független szakemberektől az egyes szakterületekről hiteles képet kaphatnak, és más szakmák megismerésében alkalmazható  szempontokat is hallhatnak. A lehetőségeket elsősorban gondolatébresztőnek, az önálló tájékozódás támogatásának szánjuk.

Néhány adat:

–  Összesen 45 előadást szerveztünk; az adott napon minden tervezett előadást megtarthattuk.                                                                                            

–  35 vendéggel találkozhattunk.

 Közülük tíz vendég szülő, volt szülő.

25 szakember iskolánktól jelenleg független támogatónk. Köztük öten az EJG-ben érettségiztek, most szakemberként tértek vissza.

– Az idei csapat 21 előadója évek óta visszatérő vendégünk. 14 szakember először csatlakozott hozzánk.

Néhány egyetem vezetője, oktatója és hallgatója, munkatársa a megújuló/új felvételi rendszer jelenleg ismert  változásairól is tájékoztatta a diákokat. (BGE, BME, CORVINUS, ELTE, PPKE ITK, MOME, SE)

 

A  három idősávban megtartott előadások tematikája: 

 • egészségügy (orvoslás, gyógyszerészet)
 • humán területek (jogi pályák, pszichológusi hivatás két területe, kommunikáció, média)
 • gazdaság (közgazdász, marketing, nemzetközi kapcsolatok, diplomácia)
 • műszaki területek (mérnöki pályák széles köre, légiközlekedés…)
 • művészetek (alkalmazott művészet: design, formatervezés..)
 • természettudományok (vegyész, vegyészmérnök, fizikus…)
 • életpálya tervezése

 

A témanap programjának színvonalas tartalmát ismét vendégeinknek köszönhetjük.

 

A hatásvizsgálatról

A program hatásvizsgálatát ismét fontosnak tartottuk. A hitelesebb kép érdekében a diákoktól – elvileg – „kötelező”, míg az előadóktól, szülőktől és a program lebonyolításában szerepet vállaló pedagógusoktól önkéntes válaszokat kértünk.

A következő évben a tapasztalatokat, a megfontolandó javaslatokat a lehetőségeinken belül szeretnénk beépíteni.

Megjegyzések:1. Az összesítéseket külön mellékletekben adjuk közre. 2. A diákok elégedettségének mértékére/fokára, valamint a témanap lebonyolítására vonatkozó kérdéseket és mutatókat a táblázatokban piros színnel emeltük ki.3.A program céljait, tartalmát, a nap lebonyolítását a vizsgált csoportok ebben az évben hasonlóan ítélik meg.

A diákok véleménye

Az előadók visszacsatolása

A szülők visszajelzése

A kollégák véleménye

A témanapok összefoglalója 2013-2023

 

A PP/PB  rendezvényeinek különböző szakaszában  és formájában köszönetünk:

 • a szakemberek nyitottságáért, együttműködéséért, mert a programok lényegét mindenkori vendégeink köszönhetjük, mi csupán a kereteket biztosítjuk
 • a szervezésben nyújtott segítségért az érintett intézmények és cégek munkatársainak
 • a programot évek óta támogató cégeknek és külső szervezetnek
 • a folyamatos együttműködésért a két iskola Szülői Választmányának
 • két kollégának a rendezvények előkészítéséért (technika, regisztráció, honlap)
 • a témanap lebonyolításában szerepet vállaló vezetőségi tagnak, osztályfőnököknek és felügyelő tanároknak
 • vendégeink fogadásában és kalauzolásában a segítséget a 10.d és e osztály osztályfőnökének és a két tanulócsoport közel 50 diákjának
 • a gimnáziumi alapítványok anyagi támogatásáért
 • a Reáltanoda Alapítvány egyik kiadványának szerzői által felajánlott ajándékkönyvért

–      a két intézmény vezetésének

Szabó Csilla

pedagógiai,valamint  munka- és pályalélektani tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus