PályaProgram 2023/2024

A PályaProgram  XV. évfolyama

Az iskola pályaorientációs tevékenységének egyik eleme a „PályaProgram” (PP). A pályaismeretet bővítő előadásokat, beszélgetéseket 10.éve két szervezési keretben tartjuk. A „PályaProgram/fakultatív” (2009-től) és a „PP a 10.évfolyam számára„ (a  2014/2015-ös tanévtől) rendezvényeit azonos céllal indítottuk. A programot gondolatébresztőnek szánjuk.

Az adott foglalkozások bevezetése is a munka- és pályalélektan elméleteire, a középiskolák pedagógiai programjára és céljaira, valamint a helyi igényekre épült; a pedagógusok oktató-nevelő munkájának más szemléletű támogatását kívánta szolgálni.

 

A 2009-ben megfogalmazott tervek támogatóink csatlakozása nélkül nem valósulhattak volna meg. A közös pont megtalálása után az elhivatott, elismert és független szakemberek, cégek, intézmények felajánlásait megtiszteltetésnek tartottuk, tartjuk ma is. A hosszabb-rövidebb ideje tartó partneri együttműködésért mindenkori vendégeinknek köszönettel tartozunk. Az elmúlt 15 évben a PP/PB igényes tartalma szülőknek és volt szülőknek, immáron sikeres szakemberként visszatérő volt diákjainknak és külső támogatóinknak köszönhető. Mi csupán a kereteket adtuk/adjuk hozzá.

 

A fakultatív találkozókat a Veres Pálné Gimnáziumban a 2013/2014-es tanévben (PályaBörze/PB) vezettük be. A PP és a PB napjainkra a két intézmény együttműködésének egyik hagyományos rendezvényének tekinthető.

 

A 2017/2018-as tanévtől az alap- és középfokú intézményekben kötelező a pályaorientációs nap. A rendeletet követően (2017 ősze) külső, a témára szakosodott cégek jelentek meg az iskolákban; általuk a kamaszok szintén segítséget kaphatnak/kapnak.

 

Céljainkról és az előző évekről röviden az archívumban olvashatnak:

https://www.ejg.hu/palyaprogram/palyaprogram-2019-2020/

https://www.ejg.hu/palyaprogram/palyaprogram-2022-2023/

 

A serdülők – és a szülők – támogatásának alapjait a korábbi években tettük le (az Eötvösben 2000/2001-től, a Veres Pálné Gimnáziumban 2013/2014-es tanévtől). A tanárokkal közös, elsődleges cél a diákok a 12. évfolyamon esedékes, első sikeres pályaválasztási döntésének sokrétű, több szempontú támogatása.

A rendszerszemléletben, a folyamatjellegben és az önkéntesség elvében hiszünk, ezt követjük A pályaorientáció új/újszerű lehetőségeinek elméleti háttéréről, a gyakorlat szemléletéről és a – többek között a PP/PB bevezetésének előzményeiről – ezen a linken olvashatnak.
  

 

A két formában megrendezett programokról időrendben adunk visszajelzést.

I. Pályaorientációs témanap a 10. évfolyamosok számára  (EJG)
2024. február 2.

 

A pályaismereti találkozókat 10. alkalommal készítettük elő. A kamaszok a három idősávban párhuzamosan futó előadásokra ismét kötelező, de választható formában regisztrálhattak.

A tematika részben vendégeink felajánlásain alapult. Ugyanakkor a helyi jellegzetességek (pl. felvételi statisztika) és a felgyorsult változások ismeretében törekedtünk a szakemberek meghívására. Aktuális lehetőségeink a témanap összeállításában ebben  a tanévben is határt szabtak.  

 

A délelőtt közel 180 tanítványunknak szólt. Valamennyi évben előre jeleztük: minden diák (család) egyéni érdeklődését, igényeit nem tudjuk teljesíteni, ezt nem tekinthetjük célunknak. Független és elhivatott szakemberektől hiteles, más szakmák megismerésében is alkalmazható, hiteles információkat kaphatnak, esetleg alternatív utakkal találkozhatnak, ezzel összességében a beszélgetések a diákokat (közvetve a családokat) további önálló tájékozódásra ösztönözhetik.

 

 

Egy kis statisztika:

 

– Összesen 45 előadást készítettünk elő, az adott napon 42 előadást tudtunk megtartani.

– Az adott napon 35 vendéget fogadhattunk.

– Közülük hat támogatónk volt diákunk, hét fő jelenlegi szülő és volt szülő, 22 vendégünk az iskolától független szakember.

– Az előadók idei csapatában 20 szakemberrel az előző években is találkozhattunk, 15 szakember először csatlakozott hozzánk.

– Néhány egyetem vezetője, oktatója a  bemeneti és kimeneti követelményekről, a felvételi rendszer aktuálisan ismerhető változásairól külön tájékoztatást adott (BME VIK ,VMK ÉS ÉMK, ELTE TTK ÉS BIOLÓGIAI INTÉZET, CEU, KGE,  PPKE ITK, SE)

A három idősávban a következő témákkal találkozhattunk:

 • alkalmazott művészeti ágak (design, látványtervező. animáció)
 • általános (egyetemek bemutatkozása)
 • bölcsészettudományok (szociológus, pszichológia három területe, nyelvészet…)
 • egészségügy (klinikai orvos, kutató és oktató; orvos a gyógyszeriparban, kutató orvos, gyógytornász, gyógyszerész)
 • jogi pályák
 • műszaki területek (villamosmérnök, építész- és építőmérnök, informatikus, gépészmérnök…)
 • természettudomány (vegyész, vegyészmérnök, környezetvédelmi mérnök, biomérnök, bioinformatikus)

Vendégeinknek külön köszönjük, hogy a szervezés intenzív szakaszában (november vége és február 2. között) munkájuk mellett a szervezővel együttműködtek.  Az érdekes, értékes, informatív, interaktív előadásokat és a ránk szánt időt ismét köszönjük!

 

 

 
II. A „PályaProgram/fakultatív” rendezvényeiről
az EJG és a VPG közös programja

 

A szakembereknek köszönhetően e tanév II. félévében a 7-12.évfolyamosoknak és a szülőknek összesen tíz pályaismereti beszélgetést készítettünk elő. 

 

ssz. időpont téma és/vagy a szakember foglalkozása, munkahelye
1. márc.20. A Corvinus bemutatkozása
2. ápr.17. Tervezőgrafika  (MOME)
3. ápr.18. A MI (AI) hatásai a munkára és a tanulásra (mesterséges intell.szakjogász)
4. ápr.22 társadalomkutatás, szociálpszichológus, oktató (KGRE)
5. ápr.23. matematikus, oktató (ELTE)
6. ápr.25. szervezetfejlesztő, valamint katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus (légiforg.)
7. máj.22. szervdonáció, szívátültetés, orvosi hivatás, kutató, oktató (SE)
8. máj.27. gyógytornász  hallgató (SE)
9. jún.3. diplomácia, Magyar Diplomáciai Akadémia
10. jún.4./online várostervezési tanácsadó, NEOM The Line, Szaúd-Arábia

 

A fakultatív, délutáni, általában 1,5-2 órás beszélgetésekre 190 regisztráció érkezett. Névsor hiányában a megjelentek létszámáról ismét nincs adatunk.

 

A „PP/fakultatív” 13 vendégének a találkozás lehetőségéért, tapasztalataik megosztásáért, a beszélgetésekért itt is köszönetet mondunk! 

 A 7. és 12.évfolyamon érintett diákok,  szülők, valamint a kollégák nyitottságát, érdeklődését köszönjük..

 

 

Az elmúlt két tanévben több alkalommal a program céljait messze meghaladó, közérdekű téma kulisszái mögé is bepillantást nyerhettünk. Vendégünknek hálás köszönettel tartozunk!

 

A hatásvizsgálatokról

 

Támogatóink jóvoltából az elmúlt 15 évben a 7-12.évfolyamra járó diákoknak és a szüleiknek 191 pályaismeretet bővítő rendezvényt, az utóbbi 10 évben a 10. évfolyamosoknak 396 előadást, beszélgetést hirdethettünk meg.  A mennyiségi mutatók ugyan fontosak, azonban mérvadónak, jelzésértékűnek a minőségre utaló visszacsatolást tartottuk/-juk. Vendégeinkkel közös programjaink hatásvizsgálatát a témanapokat követően minden érintett csoport körében elvégeztük.

 

Ebben a tanévben – a tizenötödik teljes év zárásaként – a PP mindkét formájáról kértünk visszajelzést.

 • A 10. évfolyam témanapjáról 10. éve bonyolítottuk le a mérést. A diákoktól – elvileg – „kötelezően”, míg az előadóktól, szülőktől, a programban aktív szerepet vállaló pedagógusoktól önkéntes válaszokat vártunk. (1-5. melléklet)
 • A fakultatív találkozókról visszacsatolást a PP a kísérleti évében (2010), majd 2021-ben kértünk (az archívumban mindkettő fellelhető). A 15.év hatásvizsgálatának kérdéseire a két iskolából regisztrált felnőttek és kamaszok ismét önként válaszolhattak (2024). (6. melléklet)

 

Megjegyzések:1. A vizsgálat kérdései alapvetően megegyeznek, ezzel a sok változó „változó” ellenére egy-egy adatsor némely összegzésre utaló jelzést ad/hat. 2. Az adatokat külön dokumentumokban adjuk közre; azok értelmezését elsősorban az olvasóra bízzuk. 3. A PP általános értékelésére, valamint a 2024. február 2. témanapra utaló kérdéseket és mutatókat a táblázatokban piros színnel emeltük ki. 3. Az egyes táblázatoknál külön megjegyzéseket, kiegészítéseket is találhatnak.

1. A diákok véleménye
2. Az előadók visszacsatolása
3. A szülők visszajelzései
4. A kollégák véleménye
5. A témanapok összefoglaló adatai
6. Mérés PP és PB fakultatív 2023-2024

 

A mérések kapcsán néhány összegző gondolat:

 1. A program céljait, tartalmát, a témanap lebonyolításáról a vizsgált csoportok (felnőttek és a 10.évfolyamosok) a 2023/2024-es tanévben  és  2014-2024 között is hasonló visszajelzést adtak.
 2. A diákok, szakemberek, szülők, illetve pedagógusok véleménye látható mértékben – a pályaismereti foglalkozások kezdésének megítélésében látható, ez az előző évi adatokkal ismét hasonlóságot mutat. (A diákok több mint 50%-a ezt az osztályfokot legfeljebb a 9.évfolyamra teszi.)
 3. A fakultatív rendezvények hatásait a látogatók kedvezően ítélték meg (válaszadók a két gimnáziumból regisztrált diákok, szülők és kollégák)

 

A 2024/2025-ös tanév első félévében még közösen folytathatjuk!

 

A PP  rendezvényeinek különböző szakaszában  és formájában nyújtott támogatásért, együttműködésért köszönetünk:

 • minden támogatónknak, vendégünknek, előadónknak, cégek vezetőinek és munkatársainak,
 • az ELTE , a BME, a Corvinus, a PPKE munkatársainak a szervezésben nyújtott segítségért
 • a folyamatos együttműködésért a Szülői Választmánynak
 • a rendezvények előkészítésében nyújtott segítséget (technika és regisztráció) a kollégáknak, a segítő diákoknak és a DÖ-nek
 • a témanap lebonyolításában aktív szerepet vállaló vezetőségi tagoknak, osztályfőnököknek és felügyelő tanároknak
 • annak a közel 60 diáknak, akik osztályfőnökük nyitottsága révén a vendégek fogadásában segédkeztek
 • a két iskola alapítványának az anyagi támogatásért
 •  a két intézmény vezetésének    

 

Budapest, 2024.június 

Szabó Csilla

pedagógiai, valamint  munka- és pályalélektani tanácsadó szakpszichológus; iskolapszichológus