PályaProgram 2016/2017

a 10.évfolyamosok számára

Témanap keretében idén harmadik alkalommal szerveztük meg a pályaismeretet bővítő találkozókat a 10.évfolyamos tanítványainknak számára. Közel 180 diákunk kötelező, mégis választható formában regisztrálhatott az egyes rendezvényekre.

A 2009 óta zajló programok során diákjaink későbbi, első/!/ sikeres pályaválasztásának támogatása érdekében az alábbi célokat fogalmaztuk meg:

 • pályaismeret bővítése, mely a pályaorientáció és –választás egyik alapja
 • független, elhivatott szakemberektől hiteles információk szerzése
 • érdekes sorsok, karrierek megismerése
 • a munka mint érték, mint örömforrás
 • bepillantás a munka világába
 • az aktuális munkaerőpiac egy-egy szegmensének megismerése
 • gyakorlati tapasztalatok megismerése
 • új lehetőségekbe bepillantás
 • az életen át tartó tanulás szerepének tudatosítása
 • más szakmák megismeréséhez szempontok adása, erre ösztönzés
 • közvetve az önismeret fejlesztése
 • attitűd változása /diák, szülő, pedagógus/
 • motiváció, érdeklődés és nyitottság fokozása, közvetve a bizonytalanság,ill.az esetleges szorongás csökkentése
 • otthoni beszélgetések kezdeményezése, támogatása
 • diákok egymás között beszélgetésének kezdeményezése és támogatása
 • iskolai keretek között a felsőoktatási lehetőségek megismerése /egyetemi képzések „szubjektív” bemutatása/
 • információk szerzése, azok szelektálásnak és integrálásának támogatása

A PP 2016/2017 /december 20./ igényes tartalmát köszönjük vendégeinknek!
/hölgyek és urak külön; betűrendben/:

Dr. Erdélyi Kata – jogász
Dr. F Földi Rita -k linikai szakpszichológus, neuropszichológus, tsz.vez egyetemi docens; KRE BTK Pszichológiai Intézet
Fogel Dorottya – kommunikáció szakos bölcsész, planner, azaz adástervező az RTL Magyarországnál
Illés Judit – angol szakos bölcsész, szerkesztő-riporter / szinkrondramaturg, szabadúszó
Kempf Anna – közgazdász
Lukácsné dr. Fodor Enikő – szakgyógyszerész, gyógyszerész-közgazdász, gyógyszertárvezető; Fodor Gyógyszertár; a MOSZ Budapesti Szervezetének elnöke
Dr. Miklós Zsuzsanna – orvos, kutató, egyetemi adjunktus,Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató
Müller Melinda – alkalmazott környezetkutató,fenntarthatósági és klímavédelmi tanácsadó
Répási Eszter – dietetikus,okl.táplálkozás-tudományi szakember, FULLIMMUN Egyensúlyi Állapotvisszaállító Gyógyközpont
Sallay Fanni – közgazdász, cukrász, tulajdonos, termékfejlesztő, Cake Shop
Dr. Sebestyén Anna – biológus MSc – ELTE, onkológiai PhD – SE; tudományos főmunkatárs http://semmelweis.hu/patologia1/
Timár Noémi – coach, szupervizor, tréner, mediátor,francia tolmács, fordító,szabadúszó

Dr. Acsády László – biológus, agykutató,MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Dr. Patrick Bohl – közgazdász,kereskedelmi vezető, Bp.Airport; marketing oktató Corvinus Egyetem
Bordás Csaba – távközlési mérnök, ágazati műszaki igazgató, Ericsson Magyarország
Dr. Csöndes Tibor – okleveles villamosmérnök;osztályvezető, Ericsson Magyarország; Címzetes egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Távközlési és Médiainfomatikai Tanszék
Eölyüs Endre –agrárközgazdász,Ügyvezető igazgató –Magyarország, Szlovénia; Mastercard
Fülöp Tamás– villamosmérnök, főmérnök és Sanyó Ádám-műszaki szakszövegíró (technical writer),ARM
Kós Mihály – építészmérnök
Dr. Kövesdy Attila – jogász
Lacz Szabolcs – vezető bankinformatikai tanácsadó
Molnár László – információ-biztonsági tanácsadó, Novartis
Olti Máté – nemzetközi kapcsolatok elemző,közgazdász (környezetvédelmi és klímaváltozási szenior tanácsadó
Ortenszky Loránd – informatikus, projektvezető, European SAP Implementation Leader, GeneralElectric
Palotai Zoltán –környezetmérnök
Somfai Fábián -közgazdász
Tatár Gábor – építőmérnök, tanácsadó, ex- fejvadász

Egy kis statisztika:

 • 27 vendégünk révén a három turnusban  összesen 36 előadást szerveztünk.
 • Az előadók közül 12 fő a teljes szülői közösségből vállalkozott pályaismereti beszélgetésekre.
 • Tíz külső előadót volt tanítványként, ill. volt diákunk segítségével láthattunk vendégül.
 • Hat szakember nem kötődik az iskolához.

A  PP 2016/2017 témanap hatásvizsgálata

A program eredményesség ismét vizsgáltuk, mert az idei tapasztalatokat is szeretnénk a következő évek gyakorlatába beépíteni. A hagyományoknak megfelelően igazgatói engedéllyel és az előadók előzetes hozzájárulásával, név nélkül végeztük a mérést.

A hitelesebb kép érdekében a diákoktól – elvileg – „kötelezően”,míg az előadóktól, szülőktől, valamint a programban aktív szerepet vállaló pedagógusoktól önkéntes válaszokat kértünk. Jelenleg a diákok véleményét mutatjuk be. A vendégek, szülők és pedagógusok köszönjük. A következő évek szervezésekor a javaslatokat megpróbáljuk megfogadni.

Megjegyzések: csak az  adatokat adjuk közre, azok értelmezését az olvasóra bízzuk.

A 10.évf. diákok véleménye

2016.december 20.

 Megjegyzések: 1.n=110, a megjelentek  78%-ának véleménye. Jelen statisztika alapja  110 fő/ =100%/ 2. Az osztályok sorrendje eltér a megszokottól. Az osztályok nevét  is megváltoztattuk, mivel ezen  szempontot  az értékélésnél nem tartottuk fontosnak.   3.A válaszokat a kérdésnek megfelelően %-ban  vagy  átlagban adjuk közre. Ahol lehetséges, ott a móduszt ,a mediánt  és az intervallumot,terjedelmet szintén jelezzük./módusz= az az érték, amelyet a válaszadók leggyakrabban adtak; medián= az az érték, amely a sorba rendezett adatokat két egyenlő részre osztja; terjedelem, intervallum:azon értékek tartományának különbsége, melyeket a válaszadók adtak/

kérdés 10.k

n=15

10.l

n=13

10.m

n=23

10.n

n=29

10.t

n=14

10.t

n=11

10.?

n=5

évf.átl.

n=110

1.      Honnan szereztél információkat a  rendezvényekről? (  A válaszod X-szel jelöld!Több variáció megjelölhető.)/Válaszok %-ban/
Plakátok 13 61 63 24 21 27 60 38
Honlap / „PályaProgram”/ 60 34 27 52 36 27 60 42
ofő 93 84 73 62 64 64 60 71
Szaktanár/ok 13 8 4 10 7 0 0 6
Előadó és/vagy vendég szülő 7 0 9 10 0 9 0 5
szülő 27 16 9 24 43 27 0 21
Évfolyam- és/vagy osztálytárs 27 54 45 34 28 36 80 43
iskolapszichológus 7 0 14 24 36 54 20 22
Más:e-mail 0 0 9 0 0 0 0 1
Más:…../nem érkezett válasz/ 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Milyen szempont/ok szerint választottad ki, melyik találkozóra regisztráltál? (Több variációt  aláhúzhatsz,kiegészítéseket is írhatsz.)/Válaszok %-ban/
·        Általában érdekeltek az adott szakmák, az egyetemek 47 85 95 72 86 65 80 76
·        Csak az  adott egyetem érdekelt 0 0 0 0 0 0 0 0
·        Kíváncsi voltam az adott munkahely működésére, munkájára 53 61 77 48 74 73 60 64
·        Kizárólag csak az a szakma (szakmacsoport)  érdekelt 13 15 32 10 14 9 0 13
·        Nem ismertem a szakmát,sosem hallottam róla,és kíváncsi voltam rá,szerettem volna bepillantást nyerni 7 15 0 7 14 9 20 10
·        Az előadó/vendég személye miatt jelentem meg az érintett rendvényen 0 8 0 0 7 9 0 3
·        Az osztálytársaim hatására választottam épp azokat 13 0 14 0 0 9 0 5
·        Osztályfőnök javaslatára választottam az adott előadásokat 0 0 0 0 0 0 0 0
·        Szaktanár/ok javasolta/-ták 0 0 0 0 0 0 0 46
·        Minél több info-t szerettem volna szerezni az adott szakmákról 40 61 68 48 43 64 0 33
·        A fakultáció kiválasztása miatt döntöttem mellettük 33 46 32 26 28 27 40 9
·        Későn kezdtem regisztrálni,ezért már csak más programra tudtam bejelentkezni 7 8 14 14 0 0 20 1
·        kiegészítésként: király név (?) 0 0 4 0 0 0 0 1
·        ……………………: nem volt számomra érdekes téma 0 0 0 0 0 9 0 1
3.Szerinted  általában csak olyan szakmáról érdemes információkat szerezni, amelyik iránt már  érdeklődik egy diák ?/Válaszok %-ban/
igen 26 8 9 7 7 9 0 9
nem 48 46 68 83 65 82 80 67
talán 26 46 23 10 28 9 20 23
4.  Mennyire voltál elégedett a kapott info-kal és más szakmák kapcsán átgondolható szempontokkal ?/átlag/(1-5-ig értékelheted! 1= egyáltalán nem….. 3=nem tudom eldönteni ….. 5=teljesen elégedett vagyok)  3,7 4,2 4,2 4,0 4,1 3,6 3,8 3,9
módusz 4 4 4 4 4 3 4  
medián 4 4 4 4 4 3 3,5  
terjedelem/intervallum (1-5)4 (3-5)2 (3-5)2 (2-5)3 (3-5)2 (3-5)2 (3-4)1  
5. Hogy érzed, mennyire volt  lehetőségetek  kérdések felvetésére? ( 1-5-ig értékelheted)/átlag/ 4,5 4,8 4,8 4,6 4,8 4,8 4,8 4,7
módusz 5 5 5 5 5 5 5  
medián 5 5 5 5 5 5 5  
terjedelem/intervallum (3-5)2 (4-5)1 (3-5)2 (3-5)2 (3-5)2 (4-5)1 (4-5)1  
6. A program népszerűsítése során egy hétig az ofőknek és szülőknek küldött levélből, osztf.órán /dec.20./, majd december 10.től a plakátok és  a honlap alapján több napon át tájékozódhattál a kínálatról, szabályokról, a regisztráció módjáról. Milyennek értékeled tájékoztatás szakaszát? (1-5-ig)/átlag/ 3,8 3,9 3,8 3,4 4,1 3,6 3,6 3,7 
módusz 5 4 4 3 5 3 3  
medián 4,5 4 4 3 4,5 3 3  
terjedelem/intervallum (1-5)4 (2-5)3 (3-5)2 (1-5)4 (3-5)2 (2-5)3 (3-5)2  
7.Te mennyire éltél a tájékozódás lehetőségével? (1= egyáltalán nem   ….-5= alaposan…)/átlag/ 3,1 3,6 4,1 4,1 4,0 3,4 3,8 3,7
módusz 3 4 3 5 4 3 3-5  
medián 3 3,5 3 4 4 3 4  
terjedelem/intervallum (2-5)3 (2-5)3 (2-5)3 (2-5)3 (3-5)2 (3-5)2 (2-5)3  
8. A PP előadásaira több napon át regisztrálhattál. Milyennek látod a regisztráció adott formáját?  (1-5-ig)/átlag/ 2,6 2,5 2,3 3,0 2,9 2,6 2,2 2,6
módusz 1 2-3 1 2,5 3 1 2-3  
medián 2,5 3 2 3 3 2 2  
terjedelem/intervallum (1-5)4 (1-4)3 (1-5)4 (1-5)4 (1-5)4 (1-5)4 (1-3)2  
9. A program lebonyolítását /jan.29.péntek 8:30-12:00h-ig/ hogyan értékeled? (1-5-ig)/átlag/ 4,2 4,4 4,3 4,3 4,6 4,5 4,0 4,3
módusz 5 5 4 5 5 5 4  
medián 4 5 4 4,5 5 5 4  
terjedelem/intervallum (3-5)2 (3-5)2 (2-5)3 (2-5)3 (3-5)2 (3-5)2 (3-4)1  
10. Remélhetőleg  kaptál új infokat a későbbi pályaválasztásoddal kapcsolatban. Milyennek érzed a saját „nyereséged”? (1-5-ig)/átlag/ 3,1 4,1 3,7 4,1 4,0 3,4 3,4 3,7
módusz 3 4,5 3 4 4 3,5 3  
medián 3 4 4 4 4 3 4  
terjedelem/intervallum (1-5)4 (2-5×)3 (2-5)3 (3-5)2 (3-5)2 (2-5)3 (3-4)1  
11. Szerinted mikor érdemes elkezdeni a hasonló tájékozódást?/ aláhúzás!/          /Válaszok %-ban/
7.évf. 12 6 8 17 6 18 20 12
8.évf. 0 6 38 17 0 0 20 12
9.évf. 50 29 25 31 44 18 40 34
10.évf. 38 47 29 31 50 64 20 40
11.évf. 0 12 0 4 0 0 0 2
12. Kötelezően meg kellett jelenned a témanapi rendezvényen. A következő tanévben szívesebben vennél részt a tanév teljes időtartama alatt, havonta 1-2 alkalommal délután, fakultatív rendezvényeken?/Válaszok %-ban/
igen 27 38 27 17 50 9 20 27
nem 20 8 23 31 7 27 20 19
talán 53 54 50 52 43 64 60 54
  10.k

n=15

10.l

n=13

10.m

n=23

10.n

n=29

10.t

n=14

10.t

n=11

10.?

n=5

évf.átl.

n=110

Zárás

 Bizonyára a mérés eredményeinek elemzése után és az iskola céljainak, lehetőségeinek függvényében  döntünk a folytatásról,annak mikéntjéről.

A  PP idei sikere ismét vendégeink szakmájuk iránti elhivatottságnak, tanítványaink nyitottságának és  a teljes szülői közösség támogatásának köszönthető. Ugyanakkor a program előkészítésében, lebonyolításában  a pedagógusok, technikusunk mellett 35 diákunk  nyújtott segítséget a vendégek kalauzolásában. Mindenki együttműködését köszönjük. A  program anyagi támogatását köszönjük az Eötvös József Alapítványnak, valamint az iskolának.

 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” (Szent-Györgyi Albert, 1893-1986 )

Budapest, 2017. június

 

A PP 2016/17 értékelése

pp201617_diakok_ertekelese

tájékoztató az előadásokról – I TURNUS

tájékoztató az előadásokról – II TURNUS

tájékoztató az előadásokról – III TURNUS