PályaProgram 2020/2021

A PályaProgram XII. évfolyama

Az iskola pályaorientációs tevékenységének egyik eleme a „PályaProgram” (PP), melyet az elmúlt években két formában valósítottunk meg. A „PályaProgram/fakultatív” (2009-től folyamatosan) és a „PP a 10.évfolyam számára„ (a 2014/2015-ös tanévtől folyamatosan) rendezvényeit azonos céllal szervezzük. A célokat, valamint az előző évek részleteit az archívumban olvashatja az érdeklődő.

A 2020/2021-es tanévben a pandémia okozta rendkívüli helyzethez a PP megvalósításában is alkalmazkodtunk, ezért az online térbe helyeztük át a rendezvényeket.

I. A PályaProgram/fakultatív aktuális és online rendezvényeiről

2020 december 9. és 2021 június 2. között az EJG diáksága és a szülők számára online formában összesen 8 találkozót szerveztünk. A távoktatás terhei miatt most – kivételesen – a 9-12.évfolyamosok számára hirdettük meg a fakultatív, késő délután kezdődő találkozókat.
A szervezés – a hagyományainknak megfelelően – részben a Szülő Választmány közreműködésével, részben külső előadók támogatásával novemberben elején indult.

Néhány adat:

a) A nyolc rendezvény során két egyetem bemutatkozásán kívül az érdeklődők gyakorló szakemberekkel találkozhattak.
– A Corvinus Egyetem hallgatóival az EJG-ből 42 fő találkozott (dec.9.).
– 2021. február 11. és június 2. között a Veres Pálné Gimnáziummal közös programokat hirdettünk meg.
– Az ELTE munkatársa révén a képzéssel a két iskolából 63 fő ismerkedhetett meg. (febr. 11.)
– A távoktatás befejeztével a következő területek szakembereivel beszélgethettek az érdeklődő szülők, diákok és néhány kolléga: nemzetközi kapcsolatok , diplomácia; orvosi hivatás, villamosmérnök, informatikus; jogi pályák köre, részletesen a bírói hivatás; üzletfejlesztés és marketing, valamint a pszichológus diplomával ellátható szakterületek bemutatása (május 17. és június 2. között)
– A hat előadás keretében nyolc szakembertől kaphattunk hiteles és értékes információkat. Az előadók között két jelenlegi szülőt (EJG és VPG), egy szülő jóvoltából két, az iskolától független szakembert (EJG) , valamint négy külső vendégek fogadhattunk az online iskolákban. Hét vendégünk már ismerősként tért vissza hozzánk.

A PP/fakultatív igényes tartalmát, a vendégek ránk szánt idejét ezúton is hálásan köszönjük.

b) Az előadásokra a két intézményben közös regisztrációt kértünk. A 6 előadásra összesen 110 regisztráció érkezett. A regisztráltak közül 89 látogató vett részt a 6 programon.
Az EJG – a VPG-vel közös – összesen 8 rendezvényéhez dec.9. és június 2.között összesen 194 látogató csatlakozott.
c.) A pontosabb statisztika érdekében június 2. és 5.között önkéntes, anonim és online visszajelzést kértünk. A két iskolából összesen 28 küldte vissza a válaszait. A visszaküldött anyagok részleteit az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A diákok és a szülők nyitottságát, érdeklődését köszönjük.

II. PP a 10.évfolyamosok számára online témanap, 2021.január 29.

A PályaProgram XII.évfolyama keretében a 10. évfolyamosok számára a pályaismereti találkozókat hetedik alkalommal szerveztük meg. Közel 180 diákunk ismét kötelező, de választható formában regisztrálhatott az egyes rendezvényekre.
A 10.évfolyamosok programjának tematikája a szülői közösség mindenkori felajánlásain alapul. Külső intézmények, cégek segítségét a különböző tagozatú osztályok általános érdeklődésének és a jellemző felvételi statisztikáink ismeretében kértük ebben a tanévben is. Sajnos a járványügyi helyzet miatt bizonyos területek bemutatására nem volt mód. Vendégeinknek külön köszönjük, hogy a szervezés intenzív szakaszában (december eleje és jan.29. között) munkájuk mellett a szervezővel együttműködtek.

A témanap évente közel 180 tanítványunknak szól. Valamennyi évben előre jeleztük, hogy minden diák (család) egyéni érdeklődését, igényét nem tudjuk teljesíteni. A független és elhivatott szakemberektől azonban hiteles, más szakmák megismerésében is alkalmazható, hiteles információkat kapnak, tehát a programot gondolatébresztőnek szánjuk. A PP történetéről az archívumban olvashat az érdeklődő: http://www.ejg.hu/palyaprogram/

A PP 10.évfolyamosoknak szervezett programjának igényes tartalmát ismét vendégeinknek köszönhetjük! A szülők és külső szakemberek támogatásért köszönetünk.

Egy kis statisztika:
– A három idősávban 39 vendégünk támogatása révén összesen 43 előadást tartottunk meg.
– Az előadók közül 11 szakember a Szülői Választmány révén vállalkozott a pályaismereti beszélgetésekre.
– 23 szakember iskolánktól jelenleg teljes független szakember (nem szülő).
– Két előadó volt tanítványként fogadta el meghívásunkat.
– 20 előadáson 6 egyetem vezetői , kutatói, oktatói révén részben a képzéssel is megismerhettük (BME VIK ,VMK ÉS ÉMK, CORVINUS, ELTE TTK ÉS BIOLÓGIAI INTÉZET ,KGE, PPKE ITK, SE)

Számokban a tematikáról
az érintett szakterületek előadások száma
egészségügy (orvos, gyógyszerész) 4
természettudományok 10
műszaki tudományok és informatika 9
gazdaság és társadalomtudományok 9
bölcsészet, humántudományok 5
jogi pályák köre 4
HR, karriertervezés 2
összesen 43
A hatásvizsgálatról

A program hatásvizsgálatát ismét elvégeztük (online). A tapasztalatokat, a szöveges javaslatokat, véleményeket a következő években a lehetőségeinken belül szeretnénk beépíteni. A hitelesebb kép érdekében a diákoktól – elvileg – „kötelezően”, míg az előadóktól, szülőktől, valamint a programban aktív szerepet vállaló pedagógusoktól önkéntes válaszokat kértünk.
Megjegyzések: 1. Az adatokat külön dokumentumokban adjuk közre (2-6.melléklet); azok értelmezését az olvasóra bízzuk. 2. A PP általános értékelésére, valamint a január 29. nap lebonyolítására utaló kérdéseket és mutatókat a táblázatokban piros színnel emeltük ki.

A mérés kapcsán összegző gondolat:

1. A PP egyes céljaival kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat, adatokat a táblázatokban helyenként piros színnel emeltük ki.
2. A program céljait, tartalmát, a nap lebonyolítását a vizsgált csoportok ebben az évben is hasonlóan ítélik meg.
3. A diákok, szakemberek, szülők, pedagógusok véleménye legjelentősebb mértékben ismét a pályaismereti foglalkozások kezdésének megítélésében van, ez az előző évekhez hasonlóan alakult..

A PP rendezvényeinek különböző szakaszában nyújtott támogatásért, együttműködésért köszönetünk:

– a folyamatos együttműködésért a Szülői Választmány tagjainak
– minden támogatónknak,vendégünknek, előadónknak
– az ELTE Kancellária és ELTE TTK , a BME, a Corvinus, a PPKE munkatársainak a szervezésben nyújtott segítségért
– a rendezvények előkészítésében nyújtott segítséget (technika és regisztráció) a kollégáknak
– a program lebonyolításában aktív szerepet vállaló vezetőségi tagoknak, osztályfőnököknek és felügyelő tanároknak
– a témanapon elengedhetetlen technikai segítségért technikusunknak
– egy kollégánknak a nagylelkű felajánlásért
– az iskolavezetésnek

Budapest, 2021.június 6.

Szabó Csilla
pedagógiai, valamint munka- és pályalélektani tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus