PályaProgram 2019/2020

PályaProgram a 10. évfolyamosok számára

A PályaProgram XI.évfolyama keretében a 10. évfolyamosok számára a pályaismereti találkozókat hatodik alkalommal szerveztük meg. Közel 180 diákunk ismét kötelező, de választható formában regisztrálhatott az egyes rendezvényekre.  7-12. évfolyamosok  és esetenként a szülők részére a fakultatív, délutáni,  rendezvényeire ebben a tanévben is a II.félévben kerül sor. 

 A 2009 óta zajló /2009-2014 között kizárólag fakultatív, 7-12.évfolyamosainknak meghirdetett/ programok során diákjaink későbbi, első/!/ sikeres pályaválasztásának támogatása érdekében az alábbi célokat fogalmaztuk meg:

 • pályaismeret bővítése, mely a pályaorientáció és –választás egyik alapja
 • független, elhivatott szakemberektől hiteles információk szerzése az egyes szakmákról
 • egyetemi képzések bemutatása
 • képzés és gyakorlat  (idén: ELTE GTI és a közgazdászok világa)
 • érdekes sorsok, karrierek megismerése 
 • a munka – mint érték és örömforrás 
 • bepillantás a munka világába
 • az egyes szakmák adta lehetőségekre személyes példák (idén pl. orvos: egészségügy, kutatás, gyógyszeripar..; közgazdász: szervezetfeljesztés, cégvezető,  a közgazdász mindennapjai…)
 • az aktuális munkaerőpiac egy-egy szegmensének megismerése
 • gyakorlati tapasztalatok megismerése
 • új lehetőségekbe bepillantás
 • az életen át tartó tanulás szerepének tudatosítása
 • a váltás és  változtatás – mint kihívás
 • más szakmák megismeréséhez szempontok adása, erre ösztönzés
 • közvetve az önismeret fejlesztése
 • attitűd változása /diák, szülő, pedagógus/
 • motiváció, érdeklődés és nyitottság fokozása, közvetve a bizonytalanság,ill.az esetleges szorongás csökkentése
 • diákok egymás között beszélgetésének kezdeményezése és támogatása
 • iskolai keretek között a felsőoktatási lehetőségek megismerése /egyetemi képzések „szubjektív” bemutatása/
 • információk szerzése, azok szelektálásnak és integrálásának támogatása
 • otthoni beszélgetések kezdeményezése, támogatása

A szervezés a hagyományainknak megfelelően a Szülő Választmány közreműködésével ősszel indult. A 10.évfolyamosok programjának tematikája a szülői közösség mindenkori felajánlásain alapul. Külső intézmények, cégek segítségét a különböző tagozatú osztályok általános érdeklődésének és a jellemző felvételi statisztikáink ismeretében kértük ebben a tanévben is. Vendégeinknek külön köszönjük, hogy a szervezés intenzív szakaszában (december eleje és jan.14. között) munkájuk mellett a szervezővel együttműködtek.

A témanap évente közel 180 tanítványunknak szól. Valamennyi évben előre jeleztük, hogy minden diák (család) egyéni érdeklődését, igényét nem tudjuk teljesíteni. A független és elhivatott szakemberektől azonban hiteles, más szakmák megismerésében is alkalmazható, hiteles információkat kapnak, tehát a programot gondolatébresztőnek szánjuk. Idén az ezzel kapcsolatos válaszok a hatásvizsgálat mérésében a  szülői kérdőív 7.kérdésénél,, diákok anyagában a 4. kérdésnél látható.

A  PP  10.évfolyamosoknak szervezett  programjának igényes tartalmát ismét  vendégeinknek köszönhetjük!A szülők és külső szakemberek támogatásért köszönetünk..

Egy kis statisztika:

 • A három idősávban 35 vendégünk (köztük két egyetemi hallgató) támogatása révén összesen 42 előadást tartottunk.
 • Az előadók közül 13 szakember a Szülői Választmány révén vállalkozott pályaismereti beszélgetésekre.
 • 19 szakember iskolánktól jelenleg teljes független szakember (nem szülő). Két, az EJG-től független vendégünkkel egy szülő segítsége révén találkozhattak  a diákok. 
 • Három előadó volt tanítványként fogadta el meghívásunkat. 
 • Felkérésünkre öt egyetemi oktató és egy hallgató összesen 7 előadáson mutatta be az intézményét. (BME VIK és VMK, ELTE TTK és GTI, PPKE ITK). 

Tartalmi összefoglaló- számokban:

érintett szakterületek előadások száma összesen
műszaki terület 8
gazdaság, közgazdaság,  marketing, szervezet 6
informatika 2
egészségügy 6
természettudomány 7
bölcsészet  7
jogtudomány 3
karrierépítés, váltás 3
összesen: 42

 

A hatásvizsgálatról 

A program hatásvizsgálatát ismét elvégeztük. A tapasztalatokat, a szöveges javaslatokat, véleményeket  a következő években a lehetőségeinken belül  szeretnénk beépíteni. A hitelesebb kép érdekében a diákoktól – elvileg – „kötelezően”, míg az előadóktól, szülőktől, valamint a programban aktív szerepet vállaló pedagógusoktól önkéntes válaszokat kértünk. 

Megjegyzések: 1. Az adatokat külön dokumentumokban adjuk közre; azok értelmezését az olvasóra bízzuk. 2.  A PP általános értékelésére, valamint a január 31. nap lebonyolítására utaló kérdéseket és mutatókat a táblázatokban piros színnel emeltük ki.

Visszajelzés – A diákok véleménye

Visszajelzés – A szülők véleménye

Visszajelzés – A tanárok véleménye

Visszajelzés – Az előadók véleménye

A mérés kapcsán  összegző gondolat:

 1.  A PP egyes céljaival kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat, adatokat a táblázatokban piros színnel emeltük ki.
 2. A program céljait, tartalmát, a nap lebonyolítását a vizsgált csoportok ebben az évben is hasonlóan ítélik meg.
 3. A diákok, szakemberek, szülők, pedagógusok véleménye legjelentősebb mértékben ismét a pályaismereti foglalkozások kezdésének megítélésében van. (diákok:10. kérdés =57%; előadó:7. kérdés=39%; szülői:8.kérdés=45%;  tanári:9.kérdés= 60%)

Megjegyzés: A PP fakultatív, rendezvényei 2009 óta 7-12. évfolyamosoknak szólnak. A találkozókra ebben a félévben is minden érdeklődőt várunk!

A PP 2019/2020  10.évfolyamosok  programjának különböző szakaszában nyújtott támogatásért, együttműködésért köszönetünk:

 •  a folyamatos együttműködésért a Szülői Választmány tagjainak
 •  minden támogatónknak,vendégünknek, előadónknak
 • az ELTE Kancellária, a BME, a BGE, a PPKE munkatársainak a szervezésben nyújtott segítségért 
 • A Veres Pálné Gimnázium révén felkért szakemberek nyitottságáért
 • a nap elkészítésében a regisztrációért felelős kollégának
 • a program lebonyolításában aktív szerepet vállaló vezetőségi tagoknak, osztályfőnököknek és felügyelő tanároknak
 • a témanapon elengedhetetlen technikai segítségért technikusunknak
 • a vendégeket kalauzoló diákok jelentős csoportjának / közel 65 fő – 10.a,,c,d,e,f/
 • a fénymásolásban segítő kolléganőnek
 • az anyagi támogatásért az EJG-nek 
 • az iskolavezetésnek.