PályaProgram 2021/2022

A PályaProgram XIII. évfolyama – 2021/2022

Az iskola pályaorientációs tevékenységének egyik eleme a „PályaProgram” (PP), melyet az elmúlt években két formában valósítottunk meg. A „PályaProgram/fakultatív” (2009-tól folyamatosan) és a „PP a 10.évfolyam számára„ (a 2014/2015-ös tanévtől folyamatosan) rendezvényeit azonos céllal szervezzük. A célokat, valamint az előző évek részleteit az archívumban olvashatja az érdeklődő: http://www.ejg.hu/palyaprogram/palyaprogram-2019-2020/, http://www.ejg.hu/palyaprogram/palyaprogram-20092010/.

Ebben tanévben a járvány miatt az I. félévben aktuális rendezvényeket digitális formában szerveztük. A II.félév fakultatív találkozóit már személyesen tarthattuk meg..

I. A „PályaProgram/fakultatív” rendezvényeiről

2021 december 9. és 2022 június 1. között az EJG diáksága és a szülők számára hibrid formában összesen hét találkozót szerveztünk. A Veres Pálné Gimnáziummal ebben az évben is együttműködtünk.
A szervezés – a hagyományainknak megfelelően – részben a Szülő Választmány közreműködésével, részben külső előadók támogatásával novemberben, majd áprilisban zajlott.

Néhány adat:

A Veres Pálné Gimnáziummal közösen tartottuk a fakultatív, délutáni rendezvényeket. A tanévben a 7-12.évfolyamosoknak és a szülőknek összesen hét pályaismereti beszélgetést szerveztünk.
Első programunkat (2021.december 9.) a járványügyi helyzet bizonytalanságai miatt online hirdettük meg. A Corvinus hallgatóival folytatott beszélgetésre regisztrációt nem kértünk.×
A II. félévben a találkozókat már személyesen rendezhettük meg. A PP időzítése miatt az idei pályaismereti beszélgetéseket a 12.évf. körében nem népszerűsítettük.

dátum téma a két iskolából  a regisztráltak létszáma közülük szülő a regisztráltak mely évfolyamon érintettek? megjelent látogató

( közülük szülők)

dec. 9. online

 a 7-12.évf. és a szülők számára

Corvinus × × × 41 fő  (nem készült lista)
máj.11. közgazdász, BGE 11 1 7., 9., 10. 11  fő ( 2 szülő)
máj. 16. pilóta, mérnök 28 7 7-11.évf. 26  fő (4 szülő)
máj. 18. jogi pályák, bírói hivatás 29 5 7-11.évf. 18 fő (2 szülő)
máj. 23. villamosmérnök, oktató 19 3 7.,9-11.évf. 15 fő  (1 szülő)
máj. 25. társadalomkutató, szociálpszichológus 21 2 8-11.évf. 19 fő (2 szülő)
jún. 1. biológus, PPKE ITK 24 7 7.,9-11.évf. 17 fő (2 szülő)

A két iskolából megjelent látogatók létszáma összesen: 158 fő

A PP/fakultatív színes, érdekes és értékes tartalmát, a vendégek ránk szánt idejét ezúton is hálásan köszönjük.

A diákok és a szülők nyitottságát, érdeklődését köszönjük.

II. PP a 10. évfolyamosok számára online témanap

2022. január 28.

A PályaProgram XIII.évfolyama keretében az EJG 10. évfolyama számára a pályaismereti találkozókat 8. alkalommal szerveztük meg. Közel 180 diákunk ismét kötelező, de választható formában regisztrálhatott az egyes rendezvényekre.
A 10.évfolyamosok programjának tematikája a szülői közösség mindenkori felajánlásain alapul. Külső intézmények, cégek segítségét a különböző tagozatú osztályok általános érdeklődésének és a jellemző felvételi statisztikáink ismeretében kértük ebben a tanévben is. Sajnos a járványügyi helyzet miatt bizonyos területek bemutatására nem volt mód. Vendégeinknek külön köszönjük, hogy a szervezés intenzív szakaszában (december eleje és jan.28. között) munkájuk mellett a szervezővel együttműködtek.

A témanap évente közel 180 tanítványunknak szól. Valamennyi évben előre jeleztük, hogy minden diák (család) egyéni érdeklődését, igényét nem tudjuk teljesíteni. A független és elhivatott szakemberektől azonban hiteles, más szakmák megismerésében is alkalmazható, hiteles információkat kapnak, tehát a programot gondolatébresztőnek szánjuk. A PP történetéről az archívumban olvashat az érdeklődő: http://www.ejg.hu/palyaprogram/

A PP 10.évfolyamosoknak szervezett programjának igényes tartalmát ismét vendégeinknek köszönhetjük! A szülők és külső szakemberek támogatásért köszönetünk.

Egy kis statisztika:

– Összesen 45 előadást készítettünk elő, az adott napon 44 előadást tudtunk megtartani.
– Az adott napon 35 vendéggel találkozhattunk.
– Közülük négyen jelenlegi szülők, két volt szülő és 29 iskolától független szakember. Egy vendégünk a Veres Pálné Gimnázium szülő közösségének tagja.
– Az előadók idei csapatában 20 szakember visszatérő vendégünk, 15 szakember először csatlakozott hozzánk.
– Öt szakembert a szülők meghívása révén fogadhattunk.
– Néhány egyetem vezetője, oktatója a képzésről külön tájékoztatást adott (BME VIK ,VMK ÉS ÉMK, CORVINUS, ELTE TTK ÉS BIOLÓGIAI INTÉZET,KGE, PPKE ITK, SE)

A három idősávban megtartott előadások tematikája számokban

az előadások témája előadások száma
jog 3
bölcsészettudományok 5
gazdaság 8
természettudomány 7
műszaki területek 8
egészségügy 9
általános (egyetemek bemutatkozása) 3
kereskedelem, marketing 2
összesen 44

Vendégeink meghívását, támogatását részben a szülők közösség felajánlásainak köszönhetjük. A szülői közösség volt tagjainak, valamint külső támogatóink idei csatlakozását külön köszönjük.

A hatásvizsgálatról

A program hatásvizsgálatát ismét elvégeztük (online). A tapasztalatokat, a szöveges javaslatokat, véleményeket a következő években a lehetőségeinken belül szeretnénk beépíteni. A hitelesebb kép érdekében a diákoktól – elvileg – „kötelezően”, míg az előadóktól, szülőktől, valamint a programban aktív szerepet vállaló pedagógusoktól önkéntes válaszokat kértünk.
Megjegyzések:1. Az adatokat külön dokumentumokban adjuk közre; azok értelmezését az olvasóra bízzuk. 2. A PP általános értékelésére, valamint a január 28. nap lebonyolítására utaló kérdéseket és mutatókat a táblázatokban piros színnel emeltük ki.

Visszajelzés 2022 – Az előadók véleménye

Visszajelzés 2022 – A szülők véleménye

Visszajelzés 2022 – A kollégák véleménye

Visszajelzés 2022 – A diákok véleménye

A mérés kapcsán összegző gondolat:
1. A PP egyes céljaival kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat, adatokat a táblázatokban helyenként piros színnel emeltük ki.
2. A program céljait, tartalmát, a nap lebonyolítását a vizsgált csoportok ebben az évben is hasonlóan ítélik meg.
3. A diákok, szakemberek, szülők, pedagógusok véleménye legjelentősebb mértékben ismét a pályaismereti foglalkozások kezdésének megítélésében van, ez az előző évekhez hasonlóan alakult..

A PP rendezvényeinek különböző szakaszában és formájában nyújtott támogatásért, együttműködésért köszönetünk:
– a folyamatos együttműködésért a Szülői Választmány tagjainak
– minden támogatónknak,vendégünknek, előadónknak
– az ELTE Kancellária és ELTE TTK , a BME, a Corvinus, a PPKE munkatársainak a szervezésben nyújtott segítségért
– a rendezvények előkészítésében nyújtott segítséget (technika és regisztráció) a kollégáknak
– a témanap lebonyolításában aktív szerepet vállaló vezetőségi tagoknak, osztályfőnököknek és felügyelő tanároknak
– a két iskola alapítványának az anyagi támogatásért
– a két intézmény vezetésének

Budapest, 2022.június 6.
Szabó Csilla
pedagógiai,valamint munka- és pályalélektani tanácsadó szakpszichológus,
iskolapszichológus