Tisztelt Szülők, Kedves Felvételizők!

A szóbeli behívás ponthatárai:

C osztály (001-es kód) 130,6 pont
D osztály (002-es kód) 127,6 pont
F osztály (003-as kód) 125,8 pont
E osztály haladó angol (007-es kód) 128 pont
E osztály haladó német (008-as kód) 118 pont

A behívottak szóbeli tárgyát és a vizsga időpontját a mellékelt táblázat tartalmazza.


A szóbeli felvételin a megadott tantárgy anyagából kérdezünk.
Kérjük, hogy a vizsgára a meghirdetett időpont előtt fél órával érkezzenek meg a tanulók!
A vizsga helyszínéről tájékoztatást kapnak a portánál lévő kiírásból.
A terem előtt diákjaink segítenek az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában.
A szóbeli vizsgára minden tanuló hozza magával az ellenőrző könyvét (elektronikus ellenőrző esetén kinyomtatva, ha lehetséges) és az idei magyar, matematika, illetve az általa választott szóbeli felvételi tárgy füzetét. A kérdező tanárok igyekeznek alkalmazkodni az általános iskolák tanmenetéhez, ebben segíti őket a szaktárgy füzete is.
A szóbelizők hozzanak magukkal egy viszonylag új fényképet magukról.
A felvételizőt bizottság hallgatja meg. Azok a nyolcadikos tanulók, akik több osztályunkba is jelentkeznek, csak egy szakmai szóbeli vizsgán vesznek részt, az itt nyújtott teljesítményt vesszük mindenhol figyelembe. A szóbeli vizsgán a felvételiző először megkapja a feladatokat. (Ez egy szakmai szöveg, aminek tartalmáról kap majd kérdéseket, és egy fel-adat a választott tárgyból.)
Ezután minden vizsgázónak van harminc perc felkészülési ideje, ezalatt jegyzeteket készíthet a megkapott feladatok kapcsán.
A szóbeli meghallgatás részei (nem feltétlen sorrendben!):
• általános beszélgetés a jelentkezőről (érdeklődés, környezet stb.);
• szövegértés a választott tantárgyhoz kapcsolódó szöveg alapján;
• szakmai beszélgetés valamely a diák által választott tantárgyból.
• nyolcadikosoknál az Ny-E osztályba jelentkezőknél az angol, illetve német nyelv haladó szintjének mérése szövegértési feladattal és társalgással (B1 szint) (angol(helyben) illetve német(helyben)),
• ha egy tanuló az Ny-E osztály megjelölése mellett más osztályba is jelentkezett, és pontszáma alapján azokba az osztályokba is bekerülhet, egy külön nyelvi bizottság meghallgatja őt az adott nyelvből, hogy megfelel-e az elvárt szintnek (angol, illetve német).
A szóbeli meghallgatáson szerezhető maximális pontszám 50 pont