Természetbúvár – Térdig a lápban

2018 júniusában, Tóth Gábor Ábris 9.b osztályos diákunk részt vett a Herman Ottó Kárpát-medencei biológia verseny döntőjén. Ő nyerte meg a legjobb kutató munkáért, és kiselőadásért járó különdíjat, így lehetősége nyílt a Természetbúvár folyóiratban a kutatásáról szóló cikket publikálni. Most a téli számban jelent meg, fogadják szeretettel.
Természetbúvár – Térdig a lápban