Somfai Zsuzsa tanárnőre emlékezünk

Szőllősyné Somfai Zsuzsa négy évtizeden keresztül volt iskolánk tanára. Pályájának első pillanatától
kezdve nem csak a matematika magas szintű, ugyanakkor a gyerekeknek örömet okozó tanítását
tartotta fontosnak, hanem a személyiségformálást, a nevelést is. Fontosnak tartotta, hogy tanítványai
a világra nyitott, a reál és a humán műveltségtartalmat egységben kezelni képes, ugyanakkor
empátiával, társadalmi érzékenységgel is bíró felnőttekké váljanak. Folyamatosan vállalt
osztályfőnöki munkát, éveken át segítette az iskolai diákszervezetet. Húsz éven keresztül volt a
matematika munkaközösség vezetője.
Vezető szaktanácsadó volt, részt vállalt a tanárképzésben, több publikációja jelent meg a Matematika
Tanítása folyóiratban. Tagja volt a Bolyai János Matematikai Társulatnak. folyamatosan részt vett az
ország matematika tanárainak szakmai továbbképzését segítő Rátz László Vándorgyűlés munkájában,
így az egész ország matematika tanári közössége ismerte és tisztelte tevékenységét. Kiemelkedő
szakmai munkáját Beke Manó, majd Rátz Tanár Úr díjjal ismerték el.
SOMFAI ZSUZSA tanárnő

Tanítványai között többen értek el kiemelkedő eredményt OKTV-n, sokan dolgoznak közülük
tudományos területen vagy elismert hazai és nemzetközi vállalatoknál. Az érettségi találkozókon
azonban elsősorban azt a szeretet emlegetik, amivel tanáruk középiskolai éveiket egyengette.
Kollégái is úgy gondolják, olyan példát kaptak tőle a teljes tanári pálya megéléséhez, amihez felnőni
vonzó, komoly feladat.
A gimnáziumi tanítás befejezése után a Heim Pál Gyermekkórházban tanította a beteg gyerekeket,
segítette őket, hogy ne maradjanak le az iskolától, de főként igyekezett a kórházi időszakot
elviselhetőbbé tenni számukra. Egész életét az jellemezte, hogy adni, adni és adni…
Az Eötvöstől se szakadt el teljesen, rendszeresen jött szakkört tartani, segítette a matematika
munkaközösséget, bölcs tanácsokat adott a vezetőségnek és főként megtestesítette azt az Eötvös
Szellemet, akiben az iskola legjobb hagyományai éltek: a gyerekek szeretete, a kollégák elfogadása és
elismerése, a barátságok fontossága, az élet szépségének és örömeinek hirdetése.
Nagyon fog hiányozni nekünk.