Januári osztályozó vizsgák

2019. január 3., csütörtök, írásbeli vizsgák:
Angol 08:00 107., 216. terem
Angol célnyelvi civilizáció 11:15 61. terem
Német 13:30 Biológia előadó
A szóbeli beosztásról az írásbeli végén adunk tájékoztatást.