Hatos felvételi

Kedves Hatodikos Felvételiző!

Iskolánkba összesen 510 jelentkezési lap érkezett a hat évfolyamos gimnáziumi képzésre.
A felvételi tájékoztatónkban leírtaknak megfelelően a szóbeli meghallgatásra a 0006-os (idegen nyelv: angol) tagozaton azokat tudjuk behívni, akiknek az írásbeliken elért pontszáma (max.100 pont ∙1,1=110 pont) és az általános iskolából hozott osztályzataiból kapott pontszáma (max. 50 pont ∙0,8=40 pont) együttesen eléri vagy meghaladja a 117 pontot (összesen 126 fő, felvehető 45 fő), a 0005-ös (idegen nyelv: német) tagozaton azokat, akiknél ez az összesített pontszám legalább 117 pont (összesen 45 fő, felvehető 15 fő).

A behívott tanulók szóbeli vizsgájának időpontját, helyszínét és a szóbeli meghallgatás tárgyát a mellékelt táblázat tartalmazza.

A felvételi tájékoztatónkban leírtaknak megfelelően a szóbelire bejutott gyerekeket szeretettel várjuk február 27-én, csütörtökön délután az iskola épületét, a vizsga helyszínét bemutató sétára és utána egy közös játékra. Az erről szóló tájékoztató levelet mellékeljük.

Budapest, 2020. február 25.
Moss László
igazgató