Hat évfolyamos szóbeli felvételi – 2016. február

Kedves Hatodikos Felvételiző!
Iskolánkba összesen 507 jelentkezési lap érkezett a hat évfolyamos gimnáziumi képzésre.
A szóbeli meghallgatásra mindkét tagozaton azokat tudjuk behívni, akiknek az írásbeliken elért pontszáma (max.100 pont) és az általános iskolából hozott osztályzataiból kapott pontszáma (max.50 pont) együttesen eléri vagy meghaladja a 126 pontot.
A behívott tanulók szóbeli vizsgájának időpontját, helyszínét és a szóbelire kapott tárgyat a mellékelt táblázat tartalmazza.

Szóbeli beosztás 22-e

Szóbeli beosztás 23-a

Szóbeli beosztás 24-e