Információk az írásbeli felvételiről

Tisztelt Szülők!
Tisztelettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük az Eötvös József Gimnáziumban írja meg a központi felvételi dolgozatot!
Sajnos a járványhelyzet miatt speciális szabályokat kell betartanunk, ezekről és a felvételi menetéről szeretném tájékoztatni Önöket!
A központi írásbeli felvételi időpontja 2022. január 22. 10 óra. A bejáratnál való tömörülést úgy próbáljuk elkerülni, hogy a terembeosztást feltesszük a honlapunkra. A tanulók neve nem, csak a 11 jegyű oktatási azonosítójuk fog szerepelni a kiírásnál. (Kivéve azokat, akiknek nincs ilyen.) Az épületbe 9.15-től lehet bejönni, azt kérjük, legkésőbb 9.45-ig mindenki érkezzen meg!

A felvételizők írják fel maguknak, pontosan melyik terembe kell menniük. A termek megtalálásában természetesen segítünk.
Szülők nem léphetnek be az iskola épületébe, ezért lehetőleg még a kaputól kellő távolságban búcsúzzanak el gyermekeiktől. Beszéljék meg azt is, hogy 12 órakor (addigra biztosan kiérnek a felvételizők az épületből), hol találkoznak, ez a találkozási pont lehetőleg ne közvetlenül a kapu előtt legyen!
Belépéskor hőmérséklet mérés van, és kézfertőtlenítő is rendelkezésre áll.
A kapun történő belépés után az iskola egész területén kötelező a diákoknak is a maszk viselése. A dolgozatok megírásakor azonban az, akit ez nagyon zavar, írhat maszk nélkül, de ha valaki elhagyja a helyét akár írás közben, akár szünetben, annak a maszkot fel kell vennie. A tanárok a termekben maszkban lesznek.
Minden teremben lesz kézfertőtlenítő, kérjük, hogy megérkezéskor a diákok vagy ezt vagy saját kéz- fertőtlenítőjüket használják. Legjobb megoldás a saját kézfertőtlenítő.
Kérjük, hogy mindenkinél legyen azonosításra alkalmas igazolvány (diákigazolvány, vagy személyi igazolvány)! A használható segédeszközökről a vizsgázónak kell gondoskodnia.
Ha valaki az írásbeli napján beteg, az orvosi igazolással részt vehet a január 27-én 14 órakor kezdődő pótírásbelin. Ha viszont ebben az időpontban COVID-19 fertőzésben szenved valaki vagy hatósági karanténba került vagy olyan egyéb rendkívüli, önhibáján kívüli helyzetbe került, hogy egyik írásbelin se tud részt venni, akkor számukra 2022. február 4-én 14 órakor még egy pótírásbeli lesz. Ez nem automatikus, az ezen való részvételt január 28. 16 óráig kell kérvényezni a szükséges igazolások bemutatásával. A kérvényt az intézmény vezetője bírálja el. A február 4-én megírt dolgozatokat február 8-án lehet megtekinteni.

A kijavított dolgozatok megtekintése január 28-án 8-16 óráig lehetséges. A vírushelyzet miatt különösen figyelnünk kell a védekezés szabályainak betartására a dolgozatok megtekintésekor, ezért amennyiben kérik, a kijavított dolgozatot és az értékelő lapot elektronikusan eljuttatjuk Önökhöz, így nem kell személyesen bejönni az iskolába. Amennyiben úgy gondolják, hogy a javításban hibát találnak, akkor észrevételüket e-mail-ben elküldhetik a javitas@e5vos.hu címre. Ennek határideje 2022. január 28. 16.00 óra. Javító kollégáink megnézik az észrevételt, és az eredményről tájékoztatják Önöket.

Természetesen jogukban áll személyesen megtekinteni a kijavított dolgozatokat, de kérjük, számítsanak arra, hogy a vírushelyzet miatt a szokásosnál jóval többet kell várakozni, hiszen a biztonsági rendszabályokat (maszkviselés, hőmérsékletmérés, kézfertőtlenítés, távolságtartás) mindenkinek be kell tartani! Természetesen személyes megtekintés esetén is lehet helyben észrevételt tenni a javítással kapcsolatban, ezt az ott lévő kollégáink helyben elbírálják.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban nyújthatja be. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló − a döntés kézhezvételétől számított három napon belül − a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést – az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek.

 

Jó egészséget és sikeres vizsgát kívánok mindenkinek!

Moss László

igazgató

 

Kérem, hogy a megtekintéssel kapcsolatos szándékuknak megfelelően töltsék ki az e-mail-ben kapott űrlapot!