Alpár Ignác Alapítvány

Jó száz éve, Alpár Ignác kezdeményezésére jött létre az Eötvös József Gimnázium Baráti Egyesülete, amely 1985-ban alakult újjá; és az Egyesület életre hívójának emlékére hozta létre iskolánk első alapítványát, az Alpár Ignác Alapítványt. Minden tanév végén az a tanuló vagy tanulók kaphatják meg, akik gimnáziumi tanulmányaik alatt történelem tantárgyból, valamint fizika tantárgyból a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották. Zárt alapítvány, alaptőkéje egymillió HUF. Osztható az éves kamat, odaítéléséről az igazgató által felkért Kuratórium dönt.

alparignac

Alpár Ignác Alapítvány alapító okirat