Flóri Miklós Alapítvány

1999-ben Dr. Berényi Zoltán, iskolánk egykori diákja, osztályfőnöke, Flóri Miklós tanár úr emlékére hozott létre alapítványt: Dr. Berényi Zoltán Alapítvány Flóri Miklós emlékére. Az Alapítvány a budapesti Eötvös József Gimnázium 9-12. évfolyamán tanuló diákok anyagi és erkölcsi megbecsülését célozza. Ösztönözni kívánja a fiatalok önképzését olyan pályázati dolgozatok megírására, amelyek az alábbi témakörök valamelyikébe sorolhatók: az egyházak szerepe az ezeréves magyar kultúrtörténetben; a magyarság és a környező népek kulturális kapcsolatai a múltban és a jelenben; híres, külföldön élt vagy élő magyarok életrajza és méltatása; magyar politikusok-gondolkodók Európa-képe; a magyar történelem egyes eredményeinek európai visszhangja. Zárt alapítvány, induló alaptőkéje egymillió HUF. A Kuratóriumot az igazgató kéri fel. Osztható az éves kamat.

florimiklos

Flóri Miklós Alapítvány alapító okirat