Stokovszky Alapítvány

Néhai Stokovszky Iván, az Eötvös József Gimnázium volt diákja zárt alapítványt hozott létre 1997-ben: Stokovszky Iván Alapítvány. Az alapítvány célja, hogy a budapesti Eötvös József Gimnázium 12. évfolyamán végzett tanulók anyagi és erkölcsi megbecsülését célozza akként, hogy minden évben a tanévzárón díjban részesülnek nemre, vallásra, származásra való tekintet nélkül azon tanulók, akik tanulmányaik során kitűnő vagy jeles eredményt értek el, erkölcsi feddhetetlenséget és példamutató emberi tartást bizonyítottak. Az alapítvány vagyona egymillió HUF. A kamat odaítéléséről az igazgató által felkért Kuratórium dönt.

stokovszkyivan

Stokovszky Alapítvány alapító okirat