Közhasznú adományok

A támogatók adományokkal segíthetik az iskolát, melyek közhasznú alapítványhoz kerülnek, így adókedvezményt jelentenek a támogató számára.
Amennyiben szükséges, az adományozóval támogatási szerződést is kötünk.

Iskolánk Eötvös József Alapítványa fogadja ezeket az adományokat:
Számlaszáma: 10200823-22218308-00000000

Minden naptári év végén a Társasági adóról szóló 1996 évi LXXXI. számú törvény („Tao. tv.”) 7.§. alapján lehetőség van a törvény alanyainak a közhasznú szervezetek támogatására.
A támogató vállalkozások az adomány összege után kétféle előnyben részesülhetnek:

  • az adomány összege ráfordításként elszámolható, az adóalapot csökkenti, továbbá
  • az adomány 20%-ával – tartós adományozási szerződés esetén 40%-ával – tovább csökkenthetik adóalapjukat az adományozás évében.

A kedvezmény elszámolásának feltételeit a Tao. tv. 7.§ (1) z) bekezdése, illetve a Tao. tv. 3. melléklet B.17. pontja részletezi, a feltételek meglétéről az adományozási szerződés megkötése előtt az adományozóval közösen meggyőződünk.

Minden segítséget nagyra értékelünk és előre is köszönünk!