Eötvös József Alapítvány

„Attól a felismeréstől indíttatva, hogy nemzetünk felemelkedésének nélkülözhetetlen feltétele az ifjú nemzedék szellemi teljesítőképességének jelentős javítása, az Eötvös József Gimnázium szülői közössége létrehozza az Eötvös József Alapítványt. … Célja a középiskola működési feltételeinek javítása, a tanulóifjúság ösztönzése, minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás színvonalát, a tanári kar, a tanulók erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgálja”. (részlet az alapító okiratból)

Iskolánk 1990-ben létrejött, legnagyobb tőkével rendelkező alapítványa sokféle feladatot tűzött ki maga elé: a kiemelkedő tanulmányi és sport eredményeken kívül, folyamatosan biztosítja egyéni, osztály és iskolai programok megvalósulását, színház-és múzeumlátogatásoktól kezdve, külföldi tanulmányutakon át, tanárok és diákok több éves, akár évtizedes munkájának elismerését. Az Alapítványi díjakat és támogatásokat tanulói, tanári, egyéni és csoportos pályázatok útján lehet elnyerni. A díjak odaítéléséről szülőkből, tanárokból és a Diákönkormányzat képviselőjéből álló Kuratórium dönt, amely minden tanévben négy alkalommal ülésezik. Az alapítvány működése nyilvános.

1998 óta közhasznú az alapítvány, amely magán és jogi személyek csatlakozásával gyarapítja vagyonát. Az alapítvány jogosult a befizetett adó egy százalékát felhasználni céljai megvalósításához.

Eötvös József Alapítvány Alapító Okirat

GYIK Az Eötvös József Alapítványhoz

A Kuratórium kérése a pályázatokhoz

Pályázati űrlap programokhoz

Pályázati űrlap osztályprogramokhoz

Osztályfőnöki ajánlás szociális pályázathoz

Adatkezelési-nyilatkozat

Pályázati űrlap szocális támogatáshoz

Pályázati űrlapok kivonata

Eötvös József Alapítvány 2022. évi beszámoló és kiegészítő melléklete

Eötvös József Alapítvány 2023. évi beszámoló

Eötvös József Alapítvány 2023. évi beszámoló kiegészítő melléklete

 

 

Támogatónk: