Pénzügyi Tanácsadó Testület (PTT)

 

A PTT célja

Az EJG oktatási színvonalának emeléséhez, megtartásához szükséges pénzügyi keretek biztosítása.
A fenntartó által biztosított lehetőségek kiegészítése, az ország egyik legjobb gimnáziumának pozíciójából származó nem szokványos oktatási, kiegészítő feladatok pénzügyi hátterének előteremtése.
A tanrenden kívüli diákprogramok színvonalas megvalósításának segítése, további hasonló programok megvalósítása

A PTT tagjai

Tagok lehetnek volt EJG-s diákok, jelenlegei diákok szülei, valamint olyan társadalmilag, gazdaságilag elismert szakemberek, akik a PTT céljának elérését hatékonyan segíteni tudják, valamint megfelelő kapcsolati rendszerrel rendelkeznek.

A PTT koordinátora

Kiss Csaba (jelenlegi EJG-s angoltanár és EJG-s szülő)
Elérhetőség:  e-mail: kiss.csaba@e5vos.hu

A PTT feladatai

Javaslattétel az EJG jelenlegi programjainak átalakítására úgy, hogy azok külső finanszírozók számára vonzóbbak legyenek
Javaslattétel stratégia kialakítására
Javaslatok az EJG egyéb lehetőségeinek finanszírozhatóvá, támogathatóvá tételére gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek számára
Gazdálkodó szervezetek meglévő oktatástámogatási programjaiba való csatlakozási lehetőségek feltárása
Szülői támogatási lehetőségek bővítése
Végzett diákok támogatási lehetőségeinek bővítése
Pályázati lehetőségek feltárása