Diákönkormányzat

logo-e1473858066825

„Az Eötvös József Gimnázium Diákönkormányzata olyan iskolai diákszervezet, mely parlamentáris keretek között működik (…) az általánosan elfogadott demokratikus elvek, etikai szabályok alapján, és amely az iskola minden szavazóképes diákjának érdekképviseletét ellátja.”
Részlet a DÖ alkotmányából

A DÖ Hírei: http://www.ejg.hu/kat/do
A DÖ facebook csoportja: https://www.facebook.com/groups/E5vosDO
A DÖ honlapja: http://e5vosdo.hu
A DÖ nyilvános dokumentumai: https://goo.gl/BfXesD

A Diákönkormányzat Elnöke és Kormánya

„(1) A kormány tagjait a DÖ Elnöke, Alelnöke és a Parlament jelölheti és fogadja el. (…) b. A kormány tagja a DÖ Elnöke és Alelnöke. (…) (1) Az Elnök a kormány felelős vezetője. (…) b. a Diákönkormányzatot más személy vagy szervezet előtt az Elnök, vagy az általa kijelölt személy képviseli. (2) Az Elnököt a szavazóképes diákok választják meg február vagy március hónap folyamán.”

A diákok közvetlenül választják meg az új DÖ Elnököt, ő jelöli ki a kormány tagjait. A kormányba a Parlament is jelölhet új tagokat. A DÖ kormány hajtja végre a Parlament döntéseit, továbbítja a határozatokat, szervezi meg a DÖs programokat, gyorsabb lefolyású ügyekben döntéseket hoz és képviseli a diákok érdekeit.

„(3) A kormány kötelessége (…) a. a szavazóképes diákok jogainak érvényt szerezni. b. a Parlament döntéseinek végrehajtása (…) c. a DÖ vagyonának állásáról a Parlamentet tájékoztatni. d. a programját (…) a tanév első parlamenti ülésén bemutatni. (…) g a DÖ elektronikus médiájának fenntartása, működtetése. h. a DÖ-szoba állapotának fenntartása. i. a DÖ dokumentumainak megőrzése. j. a képviselők névsorát, valamint a parlamenti ülések jegyzőkönyvét és jelenléti ívét nyilvánosságra hozni (…)”

A Diákönkormányzati Parlament

A DÖ fő döntéshozó testülete, a Parlament szavazás útján hozhat döntéseket és határozatokat az iskolai ügyekben, amit a hatályos oktatási törvények, az iskolai Házirend/Pedagógiai Program/SzMSz és a DÖ alkotmányának megfelelően az iskola vezetőségének és a DÖ kormányának figyelembe kell vennie.
Az osztályok 2 képviselőt delegálhatnak a DÖ Parlamentbe, akik szavazójoggal rendelkeznek. A képviselők feladata, hogy az információkat eljuttassák az osztályuknak és képviseljék az annak érdekeit.
Parlament legalább kéthavonta, az Eötvös napok előtt általában 2-3 hetente tartott ülésen tárgyalja meg a diákságot érintő témákat.

„(2) A Parlament üléseken vitatja meg az EJG diákságát érintő témákat. (…) c. A Parlament ülései nyíltak, azon tanácskozási joggal részt vehet bármely az iskolával tanulói, illetve dolgozói jogviszonyban álló személy (…)”

Diákfórum és népszavazás

„(4) A Parlament köteles félévente legalább egyszer diákfórumot tartani, ahol beszámol addigi tevékenységéről. A diákfórum ülése is nyilvános, azon részt vehet és felszólalhat az EJG bármely diákja, dolgozója, valamint a Parlament által meghívott személy.”

A diákfórumra meghívható a diákság kérésére az iskola bármelyik tanára, dolgozója és a DÖ bármelyik tisztségviselője, és a meghívottakat a diákság megkérdezheti a munkájukkal kapcsolatban. A fórumon a diákság minden problémáját közvetlenül meg lehet vitatni.
Problémás ügyekben a diákság akaratát közvetlenül népszavazáson jelentheti ki a DÖ alkotmánya értelmében. A mindenkori DÖ Parlament és Kormány hatékonyságát is jelzi, hogy ilyenre még egyszer sem került sor.

„(3) Szavazóképes diákok egy kérdésben népszavazások által közvetlenül dönthetnek. (…) b. Egy népszavazás pontos menetéről választási bizottság dönt, a DÖ Elnökválasztás menete alapján.”

Eötvös Napok

Az Eötvös Napok a Diákönkormányzat által szervezett legnagyobb 3 napos program, amely minden év őszén kerül megrendezésre. Ez alatt az osztályok lehetőséget kapnak érdekes játékok, versenyek és sportesemények megrendezésére, amelyekkel csak úgy, mint a programokon való részvételért pontokat gyűjthetnek, és a legtöbb pontot összegyűjtő osztály nyer egy szabad napot. Az Eötvös napok első legnagyobb programja a Gólyabál, amelyre a gólyaosztályok szeptembertől kezdve készülnek a bemutatkozásukkal és cserébe a Diákelnök Eötvös-diákokká avatja őket és az iskola diákjai és tanárai meglepetéssel kedveskednek nekik. Másnap reggel kezdődnek az előadássorozatok, ahol diákok, tanárok és meghívott vendégek egyaránt tarthatnak előadásokat különböző témákról, mint például interaktív táncbemutatók, bűvészbemutatók, élménybeszámolók világkörüli utakról és elismert előadók élménybeszámolóiról. Másnap este kerül megrendezésre a Ki Mit Tud?, amelyen az iskola diákjai bemutathatják tehetségüket az egész iskola előtt. Amikor nincs közös nagyprogram, folyamatosan zajlanak különböző játékok és sportesemények, mint például Twister, Egy perc és nyersz vagy akár tanár-diák kosármeccs és Quidditch. Nagy sporteseménynek számít a hagyományos 12 órás foci, amely szombat este 6-tól vasárnap reggel 6-ig tart és alatta folyamatos filmvetítéseken, további játékokon, táncokon vehetnek részt a diákok.

Téli programok

Mikulás:
A már hagyománynak számító Mikulás napi szaloncukorküldés minden évben hatalmas sikert arat. A diákönkormányzat szponzorálásával és közreműködésével minden decemberben egy lelkes osztály tagjai várják a szünetekben 1 napon át a diákokat, akik fejenként 3 kártyára írhatják rá jókívánságaikat 1-1 személynek (diákoknak, tanároknak, iskolai személyzetnek egyaránt). Ezeket osztályokra szétválogatva az Eötvös mikulása december 6-ára mindenkihez eljuttatja a jókívánságokhoz csatolt Mikulás napi szaloncukrokat.
Hópelyhezés:
Egy 3 éve működő már-már hagyománnyá váló program, amely biztosítja a téli hangulatot egy különleges módon. Az iskola mind a kb. 850 tanulójára (és tanáraira) névre szóló hópelyhek készülnek, amikkel még a téli szünet előtt feldíszítjük az iskolát. A diákok nagy vidámsággal keresik a DÖ-től kapott saját nevükkel ellátott hópelyheket az iskola folyosóin. Ennek a programnak a sikerét bizonyítja az, hogy a téli szünet után egy hópehely sem marad kint a folyosókon.
Valentin nap:
A szaloncukorküldéshez hasonló hagyomány azzal a különbséggel, hogy szív alakú kártyákkal kedveskedhetnek egymásnak az iskola diákjai. A Valentin napi köszöntések mindenkihez eljutnak február 14-ig.
Farsang:
Igény szerint rendezett program, amelyre a parlamenti üléseken lehet ötletelni.