Kórusok és zenekarok

„Az oktató-nevelő munkánk célja a személyiség sokoldalú fejlesztése. A személyiség tevékenységben nyilvánul meg, fejlődik és tevékenységében ismerhető meg. Az énekkari munka egyes fázisai (önkéntes jelentkezés, viselkedés a hangpróbán, viselkedés a diák-szólamvezetők által tartott próbákon, viselkedés az összkari próbákon reggel 7 órakor, szereplések előtt, alatt és a kiértékeléseken) egyrészt alkalmat adnak arra, hogy kis munkatársaim egyéniségét jól megismerjem, másrészt pedig lehetőséget nyújtanak képességeik kibontakoztatására, hibáik és hiányosságaik leküzdésére.” (iskolai évkönyv, 1967)

Iskolánk nagyon komoly zenei múltra tekinthet vissza, hiszen 1879-ben alakult meg első kórusa, s az első zenekar is több mint száz esztendeje (1904) jött létre. A mai napig valljuk azt, hogy a közös zenélés az egyik legfontosabb jellemformáló tevékenység.

Kórusok zenekarok