Alapítványok

„Kedves Iskolatársak! 50 esztendős múltra tekint vissza az az intézet, amely bennünket zsenge ifjú korunkban védő szárnyai alá fogadott! Ez intézet szentelt falai között szeretett tanáraink atyai gondozása és lelkes tanítása nevelt bennünket hazánk polgáraivá. Szívünkben a hálás elismerés szálai fűznek bennünket a jubiláló intézethez, a melyben ma is számos szegény, de törekvő tanuló rakja le jövendő boldogulásának alapköveit. Lehet-e hálánk nemesebb, mint ha adományainkkal egy alapot teremtünk, mellyel célunk az, hogy minél több érdemes tanuló részesülhessen annak jótéteményében. Adakozzunk tehát kedves Iskolatársak! Filléreinkből összegyűjtött alapítvány legyen örök hálánk és kegyeletünk maradandó emléke.” (levél a végzett diákokhoz, 1904)

Iskolánk kezdetektől fogva lényegesnek tartotta, hogy diákjain segítsen. Minden formát megragadott annak érdekében, hogy a szegény sorsú tanulók minél kevesebb hátrányt szenvedjenek nehéz helyzetük miatt. Sorban jöttek létre az alapítványok, 1905-től kezdve az öregdiákok is igyekeztek támogatni a rászorulókat.

A rendszerváltás utáni időszakban létrejött alapítványok célja már nem csak a szociális segítség, hanem a diákok és tanárok munkájának segítése, a tanítás melletti programok támogatása.

 

Eötvös József Alapítvány: a középiskolai oktatás és nevelés fejlesztésének támogatása

Reáltanoda Alapítvány: a középiskolai oktatás és nevelés fejlesztésének támogatása

Alpár Ignác Alapítvány: a végzősök közül fizika és történelem tantárgyból a legkiemelkedőbb eredményt elért diákok támogatása

Bíró Károly Alapítvány: a 10. évfolyamon matematikából legjobb eredményt elérő diák támogatása

Flóri Miklós Alapítvány: a magyar történelem egyes kérdései kapcsán beadott színvonalas tanulmányok támogatása

Király György Alapítvány: a végzősök közül magyar tantárgyból a legkiemelkedőbb eredményt elérő diák támogatása

Stokovszky Alapítvány: a végzősök közül osztályonként két diák támogatása, akik kitűnő tanulmányi eredményt értek el és példamutató emberi tartást bizonyítottak