Tanárok 2018-2019

 

név fotó szakok ofő egyéb e-mail
Bacsó Péter Bacsó Péter magyar   magyar mkvez. bacso.peter@e5vos.hu
Balga Attila Balga Attila matematika, fizika, informatika   igazgatóhelyettes balga.attila@e5vos.hu
Balga Nóra Balga Nóra magyar, olasz 11. E   balga.nora@e5vos.hu
Baloghné Földessy Beáta Földessy Beáta orosz     foldessy.beata@e5vos.hu
Baranyai Balázs Baranyai Balázs történelem, társ. ism.   DÖ patronáló baranyai.balazs@e5vos.hu
Becker Andrea Becker Andrea angol, skandin. 9. A angol mkvez. becker.andrea@e5vos.hu
Berczelédi Réka Berczelédi Réka biológia, kémia   IKSZ berczeledi.reka@e5vos.hu
Békési Orsolya Békési Orsolya magyar     bekesi.orsolya@e5vos.hu
Boldizsár Gergely Boldizsár Gergely rajz és viz.kult. 9. B   boldizsar.gergely@e5vos.hu
Bödör Zoltán Bödör Zoltán angol 12. E   bodor.zoltan@e5vos.hu
Csákváriné Simongáti Ágnes Simongáti Ágnes német     csakvarine.simongati.agnes@e5vos.hu
Czirók Adrienn Czirók Adrienn matematika, fizika     czirok.adrienn@e5vos.hu
Czövekné Veréb Judit Veréb Judit német 9.Ny   czovekne.vereb.judit@e5vos.hu
Dancsó Éva Dancsó Éva kémia, társ. ism.     dancso.eva@e5vos.hu
Deák Anna Deák Anna matematika, fizika 12. C   deak.anna@e5vos.hu
Demeter Katalin Demeter Katalin magyar, francia, dráma, média     demeter.katalin@e5vos.hu
Eszes Valéria Eszes Valéria magyar, történelem   igazgatóhelyettes eszes.valeria@e5vos.hu
Farkas Csongor Farkas Csongor földrajz, történelem     farkas.csongor@e5vos.hu
Farkas Noémi Farkas Noémi matematika, fizika     farkas.noemi@e5vos.hu
Fehérváriné Párkányi Magdolna Párkányi Magdolna angol, francia     fehervarine.parkanyi.magdolna@e5vos.hu
Feke Zsolt Feke Zsolt matematika, fizika 8. B   feke.zsolt@e5vos.hu
Fekete Márta Fekete Márta matematika     fekete.marta@e5vos.hu
Ferenczyné Molnár Márta Molnár Márta kémia, fizika     ferenczyne.molnar.marta@e5vos.hu
Fészki Viktória német     feszki.viktoria@e5vos.hu
Forgács Róbert Forgács Róbert magyar, történelem   magyar mkvez. forgacs.robert@e5vos.hu
Gombos Valéria   német     gombos.valeria@e5vos.hu
Gulyás Erzsébet Gulyás Erzsébet matematika, fizika   fizika mkvez. gulyas.erzsebet@e5vos.hu
Gyengéné Beé Andrea Beé Andrea matematika, fizika   igazgatóhelyettes gy.bee.andrea@e5vos.hu
Hajdú Zoltánné (Klug Viktória) Klug Viktória biológia, kémia 11. D   klug.viktoria@e5vos.hu
Halász Ágnes   matematika     halasz.agnes@e5vos.hu
Hegedűs Ilona Hegedűs Ilona angol     hegedus.ilona@e5vos.hu
dr. Herber Attila dr. Herber Attila magyar, történelem 11. A történelem mkvez. herber.attila@e5vos.hu
Holik Tünde Holik Tünde angol, történelem, orosz 10. F angol mkvez. holik.tunde@e5vos.hu
Horváthné Bujtás Anna Bujtás Anna matematika, latin     horvathne.bujtas.anna@e5vos.hu
Hunfalviné Bognár Anikó Bognár Anikó német, orosz   német Mkvez. hunfalvine.bognar.aniko@e5vos.hu
Illés János Illés János matematika, fizika     illes.janos@e5vos.hu
Imre Flóra Imre Flóra magyar, latin   2. id. nyelv mkvez. imre.flora@e5vos.hu
Imre Szilvia Imre Szilvia angol 10. A   imre.szilvia@e5vos.hu
Kampós András   történelem 7.B   kampos.andras@e5vos.hu
Katona Eleonóra Katona Eleonóra matematika 11. B   katona.eleonora@e5vos.hu
Kertész Rita Kertész Rita magyar, francia 12. F   kertesz.rita@e5vos.hu
Klima Gábor Klima Gábor rajz     klima.gabor@e5vos.hu
Kodácsi Boglárka Kodácsi Boglárka magyar     kodacsi.boglarka@e5vos.hu
Kovalcsik István Kovalcsik István informatika, fizika 8. A   kovalcsik.istvan@e5vos.hu
Lakatos István Lakatos István magyar, filozófia, etika 9.F   lakatos.istvan@e5vos.hu
Lánczky Edit   ének     lanczky.edit@e5vos.hu
Lászayné dr. Martos Ida Martos Ida történelem     laszayne.martos.ida@e5vos.hu
Lévainé dr. Izsák Éva Izsák Éva matematika, fizika     levaine.izsak.eva@e5vos.hu
Márkus Bettina Márkus Bettina angol 10. E   markus.bettina@e5vos.hu
Márkusné Ihász Sarolta Ihász Sarolta könyvtár     markusne.ihasz.sarolta@e5vos.hu
Matula Ilona Matula Ilona biológia, kémia   biológia-kémia Mkvez. matula.ilona@e5vos.hu
Mihókné Gayer Judit Gayer Judit német 12. E   mihokne.gayer.judit@e5vos.hu
dr. Miléné Papp Ágota Papp Ágota testnevelés     milene.papp.agota@e5vos.hu
Molnár Ágnes Molnár Ágnes magyar, német     molnar.agnes@e5vos.hu
Mongyi Norbert Mongyi Norbert angol, francia     mongyi.norbert@e5vos.hu
Moss László Moss László történelem, magyar   igazgató moss.laszlo@e5vos.hu
Nagy Csilla Nagy Csilla matematika, informatika, német 12. D   nagy.csilla@e5vos.hu
Németh Katalin Németh Katalin angol     nemeth.katalin@e5vos.hu
Oláh Katalin Oláh Katalin angol     olah.katalin@e5vos.hu
Orenstein József Orenstein József testnevelés     orenstein.jozsef@e5vos.hu
Paizs Zsuzsa Paizs Zsuzsa angol, földrajz, filozófia     paizs.zsuzsanna@e5vos.hu
Palicz Éva Palicz Éva angol     palicz.eva@e5vos.hu
Polákovits Nándor Polákovits Nándor olasz     polakovits.nandor@e5vos.hu
Sándor István Sándor István biológia, kémia 10. D   sandor.istvan@e5vos.hu
Sas Tamás Sas Tamás fizika, matematika     sas.tamas@e5vos.hu
Schmieder László Schmieder László matematika, fizika, informatika   informatika Mkvez. schmieder.laszlo@e5vos.hu
Solymoss Miklós Solymoss Miklós biológia 9. D   solymoss.miklos@e5vos.hu
Szabó Csilla   pszichológus     szabo.csilla@e5vos.hu, iskolapszichologus@e5vos.hu
Szabóné Lukács Andrea Lukács Andrea német     szabone.lukacs.andrea@e5vos.hu
Szarka Eszter Szarka Eszter magyar, történelem 11. F   szarka.eszter@e5vos.hu
Szász Péter Szász Péter testnevelés     szasz.peter@e5vos.hu
Szeiman József Szeiman József történelem, földrajz 10. C földrajz- trs. Mkvez. szeiman.jozsef@e5vos.hu
Székely Péter Székely Péter matematika, fizika, informatika 11. C matematika mkvez. szekely.peter@e5vos.hu
Szeredás Lőrinc Szeredás Lőrinc magyar, orosz     szeredas.lorinc@e5vos.hu
Tar Imre Tar Imre történelem, földrajz 12. B E. Alapítv. titkára tar.imre@e5vos.hu
Tar Imréné (Karaszi Katalin) Karaszi Katalin ének, erkölcstan     tar.karaszi.katalin@e5vos.hu
Tisza László Tisza László történelem, földrajz     tisza.laszlo@e5vos.hu
Tóth Andrea Tóth Andrea testnevelés     toth.andrea@e5vos.hu
Tóthné Tarsoly Zita Tarsoly Zita biológia, kémia 9.C   tothne.tarsoly.zita@e5vos.hu
Varga Balázs Varga Balázs fizika, matematika, informatika     varga.balazs@e5vos.hu
Varga János Varga János angol     varga.janos@e5vos.hu
Varga Sándor Varga Sándor történelem, francia, média 12. A   varga.sandor@e5vos.hu
Varga Sára Varga Sára történelem 10. B   varga.sara@e5vos.hu
Várhegyi Anna Várhegyi Anna biológia, kémia    pályaorientációs konzulens varhegyi.anna@e5vos.hu
Végh Borbála Végh Borbála matematika, fizika     vegh.borbala@e5vos.hu
Wootsch Melinda Wootsch Melinda olasz, angol 7.A   wootsch.melinda@e5vos.hu
Zupánné Fila Edit Fila Edit matematika, fizika     zupanne.fila.edit@e5vos.hu