Táborok, külföldi utak

„Iskolánk mindig nagy gondot fordított a tanítási órán kívüli nevelésre, ifjúságunk különleges képzésére, a szép diákélet biztosítására. A serdülő, illetve ifjú korú diákjainknak szüksége van olyan környezetre, ahol sajátos életkoruknak megfelelően, hosszabb időn át folytatódnak és állandósulnak azok a nevelési ráhatások, amelyeket az iskolában óráról órára kapnak, de amelyek a fővárosi, különösképpen a belvárosi tanulóknál elhalványulnak, olykor megszakadnak vagy esetleg ellenkező irányúvá válnak. Ehhez járul még az is, hogy a 14-18 éves ifjúság különösen igényli az erőteljes sportot. Így született meg az a gondolat, hogy létesítsünk olyan állandó és saját rendeltetésű helyet, ahol tanulóink öntevékenyen, nevelői irányítással, megalkossák közösségüket és itt élhessék szép diákéletüket. Ennek a nevelési elgondolásnak megvalósulása Balatonfenyvesen az Eötvös-tábor.” (Kiss István tanár, a tábor létrehozója, 1958)

Manapság alapvető, hogy egy önmagára sokat adó iskolának legyenek nemzetközi kapcsolatai. Ezek a kapcsolatok komoly szakmai és szervezési munkát jelentenek, és pedagógiai programunk szerves részei is, hiszen diákjaink többoldalú fejlesztése ezen keretek között „élesben történik”, nem pedig a kiszámítható órai körülmények között.

Az iskola által szervezet évi legalább 15 tábor is lehetőséget ad diákjaink minél sokoldalúbb megismerésére, és a tanár-diák kapcsolatok elmélyítésére, személyesebbé tételére.